LVI-alan opiskelijakilpailun voitti Oulun ammattikorkeakoulun joukkue

Voittajajoukkue Janne Leinonen, Harri Pyörälä, Konsta Jokitalo ja Antti Västi bonustehtävän parissa.

LVI-alan ammattikorkeakoulujen välinen opiskelijakilpailu järjestettiin jo yhdettätoista kertaa. Tänä vuonna kilpailua isännöi Swegon ja kilpailu pidettiin maaliskuun 27. päivänä Swegonin tiloissa Kaarinassa. Opiskelijat saivat näyttää osaamistaan isäntäyrityksen ja kilpailun tuomareina toimivien opettajien laatimissa käytännön tehtävien ja teoriatehtävien parissa sekä rakentamismääräysten hallintaan liittyvässä tehtävässä. Vuoden 2019 kilpailun voitti OAMK. Toiselle sijalle tuli TAMK ja XAMK sijoittui kolmanneksi.

Jo vuodesta 2008 lähtien järjestettyyn kilpailuun ovat voineet osallistua joukkueet kaikista LVI-opetusta antavista ammattikorkeakouluista. Tilat kilpailun käytännön tehtävien toteutukseen ja puitteet päivän läpiviennille on järjestänyt vuosittain valittava Taltekan jäsenyritys. Eri oppilaitoksia sekä alan järjestöjä edustava tuomaristo on laatinut teoriakysymykset. Voittajajoukkueessa kilpailivat Janne Leinonen, Harri Pyörälä, Konsta Jokitalo ja Antti Västi.

Kilpailun aloitustunnelmista.

Kilpailijat kuvasivat kilpailua mukavahenkiseksi. Päivä kului nopeasti, vaikka sille kellosta katsottuna tulikin paljon pituutta. Vaikein tehtävä taisi olla hiilidioksidia kylmäaineena käyttäneen kaksiportaisen kylmäprosessin toimintaan liittynyt tehtävä. Haastavuudestaan huolimatta joukkueet selvisivät siitä kunnialla. ”On hienoa katsoa, miten joukkueet pystyvät soveltamaan osaamistaan uudentyyppisen ongelman parissa ja hyödyntämään koko ryhmän osaamista tehtävän ratkaisemassa”, kertoi tehtävää valvonut OAMK:n opettaja Rauno Holopainen.

Opettajien laatimat teoriatehtävät käsittelivät tänä vuonna kaukolämmön mitoitusta, vesi- ja viemäriasetuksen hallintaa, kylmätekniikkaa sekä ilmanvaihdon automaatiota käytännön laboratoriotehtävän parissa. Määräystenhallintaa testattiin SuLVIn laatimilla energiatehokkuuteen liittyvillä kysymyksillä. Bonustehtävänä oli ideoida korjausrakentamisen ratkaisuja asuinrakennusten ilmanvaihtoon.

Xamkin joukkue ylikriittisen jäähdytysprosessin analysoinnissa.

Kilpailun isännän Swegonin Vice President Peter Stenström sanoi kilpailun merkityksestä seuraavasti: ”Me Swegonilla toivommekin tiiviin opiskelijayhteistyön osaltaan lisäävän koko toimialan kiinnostavuutta ja koemme kilpailun järjestämisen mahdollisuutena tuoda alan uusimpia innovaatioita opiskelijoiden ja oppilaitosten tietoisuuteen. Lisäksi olemme erittäin kiinnostuneita kuulemaan opiskelijoiden näkemyksiä ja innovaatioita tulevaisuuden ilmanvaihdosta.”

”Swegon on maailmanlaajuisesti merkittävä, kansainvälinen ilmanvaihtoalan toimija ja päämarkkina-alueillamme olemme markkinajohtajia. Merkittävä panostuksemme tutkimukseen ja tuotekehitykseen on mahdollistanut kiristyvien markkinavaatimusten toteuttamisen toimintavarmasti ja laadukkaasti. Lainsäädännön vaatimukset ilmanvaihdon suhteen lisääntyvät, kansalaisten valveutuneisuus ja ymmärrys hyvästä sisäilmasta kasvaa ja meidän, alan toimijoiden, tulee kehityksen vauhdissa pysymisen sijasta toimia sen vetureina.”

TAMKin joukkue ilmanvaihto- ja rakennusautomaatiotehtävän parissa.

Kilpailujen järjestelytoimikunta ja tuomaristo koostuivat kaikkien mukana olevien oppilaitosten opettajaedustajista ja sponsoreina toimivien Taltekan ja Säätiö LVY:n edustajista. Tuomariston sihteerinä toimi SuLVIn teknisen toimikunnan edustaja ja tuomariston puheenjohtajana toimi tänä vuonna Markku Leino Metropoliasta.

“On jälleen kerran ollut hienoa seurata alalle opiskelevien nuorten ammattimaista ja innostunutta asennetta vaikeiden kilpailutehtävien parissa. Kilpailussa pärjääminen vaatii oman osaamisen lisäksi myös ryhmätyötaitoja, kestävyyttä ja intoa. Kilpailu on vakiintunut ja arvostettu tapahtuma alalla. Se antaa tuleville alan asiantuntijoille ja oppilaitoksillekin vertailukohdan oman osaamisen arviointiin”, toteaa Juhani Hyvärinen Taltekasta.

Tehdaskierroksella kilpailun päätteeksi.

”Kilpailu on osa järjestöjen oppilaitosyhteistyötä ja tarjoaa isäntäyritykselle keinon kohdata opiskelijoita ja toisin päin opiskelijoille mahdollisuuden tutustua alan vaikutusvaltaisin yrityksiin oman osaamisen haastamisen lisäksi. Kilpailu tarjoaa oppilaitosten opettajille myös mahdollisuuden tavata keskenään ja keskustella ajankohtaisista opetukseen liittyvistä asioista”, toteaa SuLVIn toiminnanjohtaja Tiina Strand.

 

Kilpailuun osallistuneet oppilaitokset

Metropolia ammattikorkeakoulu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk)
Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)
Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Kilpailun sponsorit 2019

Talotekninen teollisuus ja kauppa ry (Talteka)
Säätiö LVY sr
Oy Swegon Ab
Suomen LVI-liitto SuLVI ry

Lisätietoa

Talotekninen teollisuus ja kauppa ry, juhani.hyvarinen(at)talteka.fi
Suomen LVI-liitto SuLVI ry, tiina.strand(at)sulvi.fi

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi