Lausuntopyyntö RT-ohjekorttiehdotus palvelumuotoilusta rakennetussa ympäristössä

Rakennustietosäätiö RTS pyytää kommenttejanne ohjekorttiehdotuksesta, joka käsittelee palvelumuotoilun käyttöä rakennetun ympäristön hankkeissa.

Ohjekortti on tarkoitettu ensisijaisesti palvelumuotoilun tilaajalle, mutta sitä voivat hyödyntää myös muut hankkeen osapuolet. Ohjeen tarkoitus on helpottaa palvelumuotoilun tilaamista ja kilpailuttamista, lisätä ymmärrystä aiheesta sekä auttaa seuraamaan palvelumuotoiluprosessin edistymistä. Ohjekortti käsittelee rakennettua ympäristöä laajasti, ja sitä voi hyödyntää suunnittelua tukevan tiedon keräämisessä ja määrittelyssä eri tyyppisissä ja laajuisissa hankkeissa.

Lausunnoissa pyydetään keskittymään ohjeen asiasisältöön. Ohjekorttiluonnoksen liitteenä on esimerkkejä toteutuneista kohteista, joissa on käytetty palvelumuotoilua. Liitteen sisältö ei ole ohjeistavaa, mutta myös sitä voi halutessaan kommentoida. Liitettä on vielä tarkoitus täydentää lausuntokierroksen jälkeen, ja lausunnonantajat voivat halutessaan esittää ehdotuksia liitteen sisällöksi.

Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten tällä lomakkeella 7.11.2018 mennessä.

Tutustu ohjekorttiehdotukseen (pdf)

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi