MiLVIn vierailu Mikkelin Kuumansairaalan ja Perhetalon työmailla

Mikkelin LVI-yhdistys ja Mikkelin Rakennusmestarit ja –insinöörit vierailivat 17.1018 Mikkelin Kuumasairaalan ja Perhetalon työmailla. Vierailuun osallistui yhteensä n. 30 yhdistysten jäsentä. Mukana oli myös kolme LVI-puolen opiskelijaa.

Essoten sairaalahanke on jaettu viiteen eri vaiheeseen (vastaanottoalue, pysäköintitalo, kuumasairaala, perhetalo, mielentalo). Hankkeen kokonaisarvo on n. 120 miljoonaa euroa ja toteutus ajoittuu aikavälille 2015-2022.

Maakunta ja sote-uudistuksen mukanaan mahdollisesti tuomiin sairaaloiden välisen työnjaon muuttumiseen on Mikkelin sairaalan rakentamisessa varauduttu mm. päivystystiloja rakennettaessa. Työmaakierroksella nähtiin hyvin eri vaiheissa olevia nykyaikaisia sairaalatiloja. Sairaalan edellinen laajennusvaihe toteutettiin lähes 25 vuotta sitten ja monet asiat ovat kehittyneet tänä ajanjaksona.

Ilmanvaihto on toteutettu kerroskohtaisilla iv-koneilla, mikä helpottaa mm. käyttöä ja huoltoa sekä edistää sairaalahygieniaa ja turvallisuutta. Sammutusjärjestelmissä on otettu käyttöön korkeapainevesisumu (n.35bar). Tämä tekniikka helpottaa vaativien sairaalatilojen suojauksen suunnittelua ja toteutusta.

Paljon nähtiin myös jo edellisessä laajennusvaiheessa käytettyä talotekniikkaa eri valmiusvaiheissa. Leikkaussalitilat olivat jo rakennus- ja taloteknisesti lähes valmiit ja laiteasennukset alkavat aivan lähiaikoina.

Ennen työmaalta poistumista ihailtiin vielä paljon keskustelua paikkakunnalla herättänyttä lasigrafiikalla toteutettua julkisivua, johon on ikuistettu rakennuksen ”alle jäänyt” suomalainen koivumaisema perhosineen.

Työmaakierros oli kattava ja mielenkiintoinen sekä antoi hyvän kuvan nykysairaalarakentamisesta. Vierailuun osallistujat totesivat yksimielisesti sairaalaan tutustumisen tässä muodossa olevan se parempi vaihtoehto verrattuna tositilanteeseen ja –tarpeeseen potilaana. Mutta on hyvä, että tiloja päivitetään ja rakennetaan lisää kapasiteettia, koska tosi avuntarpeessa oleviakin on paljon.

 

Teksti ja kuva Henrik Sjögrén

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi