Kommentoi RT-ohjekorttiehdotusta Asuntosuunnittelu. Määräyksiä ja ohjeita 17.2.2020 mennessä

Rakennustietosäätiö RTS pyytää kommentteja asuntosuunnittelun määräyksiä ja ohjeita käsittelevästä ohje-ehdotuksesta. Ohje on päivitys vuoden 2008 ohjekorttiin ja se sisältää koottuna asuintiloja ja asuntosuunnittelua koskevia määräyksiä ja ohjeita. Ohjekortti on laadittu johdannoksi asuntosuunnittelun ohjekorttisarjaan ja se on tarkoitettu rakennushankkeeseen ryhtyvälle sekä arkkitehti- ja pääsuunnittelijalle.

Koska muuttuvat kohdat ovat lakiperustaisia eikä ohjekorttiin ole muuten tehty suuria muutoksia, lausuntoaika on tavallista lyhyempi ja lausuntopyyntö lähetetään tavallista suppeammalle piirille.

Kommentoi tällä lomakkeella 17.2.2020 mennessä.
Ohjekorttiehdotus (pdf)
Alkuperäinen lausuntopyyntö

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi