Kommentoi pääsuunnittelun ja arkkitehtisuunnittelun päivitettyjä tehtäväluetteloita

Rakennustieto pyytää kommenttejanne pääsuunnittelun ja arkkitehtisuunnittelun päivitetyistä tehtäväluetteloista.

Lyhyesti: Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS18 RTS 20:04

Tehtäväluettelo sisältää tavanomaisen talonrakennushankkeen pääsuunnittelun tehtävät ja niiden tulokset. Luetteloon sisältyvät pääsuunnittelijan lainsäädännöstä johtuvat velvollisuudet ja niiden hoitamiseksi tarvittavat tehtävät. Tehtävät on luokiteltu suunnittelun toteutuksen kannalta luonteviin kokonaisuuksiin. Tehtäviä voidaan tarvittaessa täydentää asiantuntijatehtäväluetteloissa määritellyillä tehtävillä. Tehtävärajaus muuhun rakennushankkeen toimintaan perustuu muihin tilaajan hankkeessa käyttämiin tehtäväluetteloihin. Hankkeen muut suunnittelijat ja asiantuntijat on esitetty Hanketietokortissa HT18 (RT 10-11283). Tehtäväluettelo liitetään suunnittelusopimukseen, jossa se on sopimusliitteenä sitova. Tutustu ohjekorttiehdotukseen.

Lyhyesti: Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK18 RTS 20:05

Tehtäväluettelo sisältää tavanomaisen talonrakennushankkeen arkkitehtisuunnittelun tehtävät ja niiden tulokset. Tarvittavat tehtävät ja niiden suorittajat määritellään hankekohtaisesti. Tehtävät on luokiteltu suunnittelun hankinnan kannalta luonteviin kokonaisuuksiin. Tehtäviä voidaan tarvittaessa täydentää asiantuntijatehtäväluetteloissa määritellyillä tehtävillä. Tehtävärajaus muuhun rakennushankkeen toimintaan perustuu muihin tilaajan hankkeessa käyttämiin tehtäväluetteloihin. Hankkeen muut suunnittelijat ja asiantuntijat on esitetty Hanketietokortissa HT18 (RT 10-11283). Tutustu ohjekorttiehdotukseen.

Alkuperäinen lausuntopyyntö.

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi