Kommentoi ohje-ehdotusta lämpöenergian kausivarastoinnista

Ohjekortissa esitetään hukkalämpökuormien hyödyntämisen sekä lämpöenergian kausivarastoinnin suunnittelun ja toteutuksen periaatteet.

Kommentoi tällä lomakkeella 5.12.2019 mennessä.
RTS 19:38 Ohje-ehdotus Lämpöenergian kausivarastointi.

Lyhyesti

Ohjeessa esitetään hukkalämpökuormien hyödyntämisen sekä lämpöenergian kausivarastoinnin suunnittelun ja toteutuksen periaatteet. Ohje on suunnattu rakennushankkeeseen ryhtyville ja hanke- tai esisuunnitteluvaiheesta vastaaville tahoille.

Johdanto

Rakennusten lämmitys vie noin neljäsosan kaikesta Suomessa käytetystä energiasta. Yksi keino vähentää energian tuotantoa on hyödyntää ylijäämäenergioita tai jätelämpöä tehokkaammin. Ylijäämä- ja jätelämmöt kannattaa hyödyntää kuten muukin jäte tai prosessien sivuvirtoina syntyvä uusiokäytettävä raaka-aine. Erilaiset varastointiteknologiat, joissa maankamaraa hyödynnetään, ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia lämpöenergian varastointiin. Maankamaraa voidaan hyödyntää lämmityksen ohella myös tilojen jäähdyttämiseen.

Lämpöenergian kausivarastointi tukee monella tapaa kiertotalousajattelua. Varastointi tehostaa jo syntyneen tai tuotetun lämpöenergian hyödyntämistä, ja se lisää uusiutuvan energian osuutta energiatarpeen kattamisessa. Kausivarastoinnista voidaan hyötyä myös energian hinnan vaihdellessa: Energian markkinahinnan ollessa alhainen, energiakaivoihin kannattaa ladata lämpöä. Markkinahinnan noustessa voidaan lämpöä purkaa kaivoista vähentäen ostoenergian tarvetta.

Lämpöenergian varastoinnin kannalta kasvavina kehityssuuntina voidaan nähdä älykkäiden ratkaisujen tarjoamat mahdollisuudet, kiinnostus ylijäämälämpöjen hyödyntämiseen ja varastoinnin skaalautuvuus niin matalan lämpötilan pien- tai kerrostalokohteisiin kuin megaluokan korkean lämpötilan teollisuuskohteisiin. Tulevaisuudessa älykkäät ja avoimet
energiajärjestelmät – niin sanotut 5. sukupolven kaukolämpö- ja kylmäverkot – voivat sisältää varastointiratkaisuja, joilla tasapainotetaan tuotantoa ja mahdollistetaan kysyntäjoustoa.

Kiinteistökohtaisten varastointijärjestelmien ohella voidaan rakentaa kortteli- ja aluekohtaisia varastoja esimerkiksi kaukolämpöverkkojen yhteyteen. Suuret aluevarastot voivat mahdollistaa suuruuden ekonomian tuomat hyödyt, kun varaston volyymi kasvaa suhteessa sen ulkovaipan alaan. Näin varastosta karkaa suhteessa vähemmän lämpöä hukkaan ympäröivään maankamaraan. Uudenlaisten energiaratkaisujen
yleistymistä voidaan tukea lainsäädännön päivityksillä, kestävällä kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla.

Uusiutuvan energian tarjonta ja tarve eivät useinkaan kohtaa. Tämä yhteensopimattomuus on mahdollista ratkaista energian varastoinnilla. Kesäajan ylijäämä-, hukka- ja ilmaislämpö voidaan laittaa varastoon kesäkauden yli (kausivarastointi) ja ottaa uusiokäyttöön, kun lämmöntarvetta syntyy.

Lue lisää: alkuperäinen lausuntopyyntö

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi