Kommentoi menetelmäohjetta rakennustuotteiden ympäristöselosteiden laadintaan

Kommentoi tällä lomakkeella 22.11.2019 mennessä tai suoraan sähköpostitse osoitteeseen epd(at)rakennustieto.fi. Viimeinen vastauspäivä on silloin 28.11.2019.

RTS EPD menetelmäohjeessa (PCR – Product Category Rules) määritellään millä tavoin ympäristöselosteita jatkossa laaditaan Suomessa. Ympäristöselosteita käytetään mm. hiilijalanjäljen laskennan lähtötietoina. Ohje-ehdotuksessa käsitellään jonkin verran myös taloteknisiä järjestelmiä ja tuotteita mm. kaukolämpöä ja muoviviemäreitä.

Huomioi, että tämä versio ei korvaa jo voimassa olevaa menetelmäohjetta, jota käytetään yhdessä EN15804+A1 kanssa. Toimikunta antaa selosteen laatijoille kolmen vuoden siirtymäajan uuden RTS PCR:n käyttöönottoon. Tänä aikana selosteita voidaan laatia molempien RTS PCR:n mukaisesti.

Lyhyesti

Rakennusmateriaaleille ja tuotteille tehtävät ympäristöselosteet, kuten RTS EPD, esittävät tuotteiden raaka-aineiden hankinnan, tuotteen valmistuksen, käytön ja loppusijoituksen aikaiset ympäristövaikutukset.

Verifioidussa eli kolmannen osapuolen todentamassa ympäristöselosteessa esitetään puolueetonta tietoa rakennustuotteiden ympäristövaikutuksista. Ympäristöselosteessa esitetään mahdollisimman yksinkertaisesti tuotteen tiedot ja laskennalliset ympäristövaikutukset. Ympäristöselosteet muodostavat pohjan rakennustasolla tapahtuvalle rakennusten arvioinnille, jossa otetaan huomioon koko elinkaari.

RTS EPD voidaan laatia rakentamisessa käytettävälle raaka-aineelle, valmisteelle, tuotteelle, tuoteryhmälle, tuoteyhdistelmälle, rakennusosalle tai tekniselle laitteelle. EPD:t voidaan laatia samalla tavalla sekä talon, LVIS, RAU- että infrarakentamisen tarpeisiin. RTS EPD voi olla

  • tuotespesifinen (yksi tuote, yksi valmistuspaikka tai yksi tuote, monta valmistuspaikkaa)
  • tuotetyyppikohtainen (samankaltaisia tuotteita, yksi/monta valmistuspaikkaa/valmistajaa).

Ohje-ehdotus
Alkuperäinen lausuntopyyntö

 

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi