Vuoden 2018 LVI-alan opiskelijakilpailun voitti Oulun ammattikorkeakoulun joukkue

Kilpailun voittaneen Oulun ammattikorkeakoulun joukkueessa kilpailivat Juuso Karhumaa, Perttu Karjalainen, Mikko Mörsäri ja Jani Sipola. Toiselle sijalle kiri Tampereen ammattikorkeakoulun joukkue ja Metropolia ammattikorkeakoulun joukkue sijoittui kolmanneksi.

Opiskelijakilpailu järjestettiin jo kymmenettä kertaa

LVI-alan ammattikorkeakoulujen välinen opiskelijakilpailu järjestettiin jo kymmenettä kertaa. Kisassa opiskelijat saivat näyttää osaamistaan isäntäyrityksen ja kilpailun tuomareina toimivien opettajien laatimissa käytännön tehtävien ja teoriatehtävien parissa sekä SuLVIn laatimassa rakentamismääräysten hallintaan liittyvässä tehtävässä.

LVI-alan opiskelijakilpailuun voivat osallistua joukkueet kaikista LVI-opetusta antavista ammattikorkeakouluista. Tilat kilpailun käytännön tehtävien toteutukseen järjestää vuosittain valittava Talotekniikkateollisuuden yritys ja eri oppilaitoksia ja alaa edustava tuomaristo laatii teoriakysymykset.

Isäntäyrityksellä voi olla yksi tai kaksi kilpailutehtävää, joista toinen on tasapistetilanteet ratkaiseva bonustehtävä. Toinen tehtävä voi olla teorian ja käytännön yhteensovittamista testaava tehtävä, joka laaditaan opettajan kanssa yhdessä. Isäntien tehtävät ovat kattaneet heidän tuotteisiinsa liittyen laboratoriomittauksia, tuotteiden ja järjestelmien mitoitusta ja käyttöönottoa, käytännön tilanteen ratkaisua tai vaikkapa myyntiesittelyä.

Opettajien laatimat teoriatehtävät käsittelevät ilmanvaihtoa, vesi- ja viemäriverkoston suunnittelua ja mitoitusta, kylmätekniikkaa sekä rakennusautomaatiota. Määräystenhallintaa testataan esimerkiksi energiatehokkuuteen liittyvillä kysymyksillä.

Tämän vuoden isäntänä Koja Oy

Tänä vuonna kilpailua isännöimään oli valittu Koja Oy ja kilpailu pidettiin huhtikuun 18. päivänä Kojan tiloissa Tampereella.

”Me Kojalla uskomme vahvasti kotimaiseen osaamiseen ja olemme viime vuosina panostaneet mittavasti teknologiaan sekä tuotantoon Suomessa. Tärkeimpänä kilpailutekijänä nyt ja tulevaisuudessa pidämme osaavaa henkilöstöä ja olemmekin ilolla mukana tukemassa alan koulutusta ja tapaamassa tulevia huipputekijöitä. Osana investointihankettamme olemme avanneet Tampereella uuden tuotekehitys- ja testauskeskuksen, joka mielestämme tarjoaa ainutlaatuiset puitteet opiskelijakilpailun järjestämiseen.” kertoo Kojan toimitusjohtaja Matti Sippola.

Kilpailu järjestetään alan järjestöjen yhteistyönä

Kilpailujen järjestelytoimikunta ja tuomaristo koostuvat kaikkien mukana olevien oppilaitosten opettajaedustajista ja sponsoreina toimivien Talotekniikkateollisuus ry:n ja Säätiö LVY:n edustajista. Tuomariston sihteerinä toimii edustaja SuLVIn teknisestä toimikunnasta ja tuomariston puheenjohtajaksi valitaan yksi oppilaitosten opettajista.

“On taas ollut ollut hienoa seurata nuorten ammattimaista ja innostunutta asennetta vaikeiden kilpailutehtävien parissa. Kilpailussa pärjääminen vaatii oman osaamisen lisäksi myös ryhmätyötaitoja, kestävyyttä ja intoa. Se on näyttöpaikka tuleville alan asiantuntijoille ja antaa oppilaitoksillekin vertailukohdan oman toiminnan arviointiin. Tänä vuonna kilpailu käytiin Kojan upouuden R&D-keskuksen vaikuttavissa tiloissa ja se loi kilpailuun oman tunnelmansa”, toteaa Juhani Hyvärinen Talotekniikkateollisuus ry:stä.

SuLVIn toiminnanjohtaja Tiina Strand Kojalla.

“Kilpailu on osa järjestöjen oppilaitosyhteistyötä ja tarjoaa isäntäyritykselle keinon kohdata opiskelijoita ja toisin päin opiskelijoille mahdollisuuden tutustua alan vaikutusvaltaisin yrityksiin oman osaamisen haastamisen lisäksi. Kilpailu tarjoaa oppilaitosten opettajille myös mahdollisuuden tavata keskenään ja keskustella ajankohtaisista opetukseen liittyvistä asioista”, toteaa SuLVIn toiminnanjohtaja Tiina Strand.

Kilpailun sponsorit

Talotekniikkateollisuus ry
Säätiö L.V.Y.
Koja Oy

Kilpailuun osallistuvat oppilaitokset

Metropolia ammattikorkeakoulu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)
Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK)
Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)
Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Lisätietoa

Talotekniikkateollisuus ry, juhani.hyvarinen(at)teknologiateollisuus.fi
Suomen LVI-liitto SuLVI ry, tiina.strand(at)sulvi.fi

 

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi