Talotekniikkaoppaat-hanke etenee

Muuttuneita määräyksiä ja ohjeita sovelletaan 1.1.2021 jälkeen käynnistyvissä uusissa suunnittelukohteissa.

Uudet asetukset sisältävät vain vaatimustekstiä, eivät enää ohjeita. Toimialalla laaditaan entisten ohjeiden tilalle oppaita.

Osana Talotekniikkaoppaat-hanketta valmistettu Sisäilmasto ja ilmanvaihto -opas on nyt julkaistu. Muita valmisteilla olevia oppaita ovat Vesi- ja viemärilaitteistot -opas ja Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -opas. Oppaat julkaistaan osoitteessa www.talotekniikkainfo.fi.

FINVAC on laatinut kaksi opasta ympäristöministeriön sisäilmasto ja ilmanvaihtoasetuksen tueksi.

Oppaat ovat osa loppuraporttia Ilmanvaihdon mitoituksen perusteet -hanke, loppuraportti 2018 (pdf).

Nämä oppaat ja Sisäilmasto ja ilmanvaihto -opas ovat rinnakkaisia, eivät päällekkäisiä – molempia siis tarvitaan.

Muita valmisteilla olevia oppaita ovat Vesi- ja viemärilaitteistot -opas ja Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -opas

Parhaillaan on käynnissä syksyn 2017 aikana kirjoitetun Vesi- ja viemärilaitteistot -oppaan kommenttikierros.  Vaikuta oppaan sisältöön ja lähetä kommenttisi Jorma Railiolle, jorma.railio(at)gmail.com 19.2.2018 mennessä. Laitattehan kommentteihinne, mihin oppaan kohtiin kommenttinne kohdistuvat.

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi