Suomen LVI-liitto on luotettava talotekniikan asiantuntija

Suomen LVI-liitto on luotettava, puolueeton talotekniikan asiantuntija sanoo sata jäsentyytyväisyyskyselyyn vastannutta jäsentämme.

Kokonaisjäsenmäärään verraten parin prosentin otantaa ei voida pitää kovinkaan kattavana. Talotekniikan, kuten tarkemmin LVI-tekniikankin ala on kiireinen ja siten vastausten alhainen määrä on ymmärrettävä.

Kysymykset oli johdettu suoraan liiton tavoitteista: olla luotettava, avoin ja puolueeton ammattilaisten asiantuntijaverkosto.

Liiton henkilökunta ja luottamustoimissa toimivat henkilöt keskittyvät jatkossakin jokapäiväisessä kanssakäymisessä saatavaan palautteeseen liiton toiminnasta. Eniten vastauksia saatiin Helsingin, Hämeenlinnan, Kuopion, Tampereen ja Turun LVI-yhdistysten jäseniltä.

Vastaajista 27% toimii ylemmän toimihenkilön tehtävissä, toimihenkilönä 19 % kuten myös yrittäjinä 19% ja johtotehtävissä 15 % vastaajista. Enemmistö vastaajista on pitkäaikaisia jäseniä (61%) tai 3 – 10 vuotta jäseninä olleita (26%).

Vastaajista reilu enemmistö koki, että jäsenyys on kasvattanut heidän ammatillista verkostoaan – he ovat tutustuneet muihin alan ammattilaisiin liiton ja jäsenyhdistysten tapahtumien ja toiminnan kautta. Enemmistö myös koki, että vaikuttaa alaan Suomen LVI-liiton työryhmien, hankkeiden tai lausuntopyyntöjen kautta. Lähes 90% koki saavansa työnsä kannalta tärkeää tietoa liiton jäsensähköposteista, jäsenliitteistä tai sosiaalisen median kanavia seuraamalla.

Koulutustarjontaan tyytyväisiä oli 80%, todeten niiden kattavan hyvin alan säädäksiä, ohjeita, oppaita ja alan kehitystä. Samaten 80% vastaajista oli sitä mieltä, että liitto on onnistunut omalla toiminnallaan viestimään riittävästi ja selkeästi alasta kuluttajille ja ammattiaan valitseville henkilöille.


Puolueeton, avoin ja aktiivinen. Avoimuutta toimintaan kaivataan lisää. Toisaalta se tarkoittaa myös sitä, että päätöksenteosta täytyy kyetä viestimään entistäkin tehokkaammin.

Halusimme myös selvittää, miten jäsentemme työnantajat tukevat ja arvottavat alan yhdistystoimintaan osallistumista. 68 vastaajasta 61 kertoi, että saa käyttää työaikaa kouluttautumiseen, mutta vain 32 heistä voi käyttää työaikaa alan yhdistystoimintaan.

42 vastaajaa kertoi, että työnantaja tukee yhdistystoimintaan osallistumista. Silti lähes jokaisen työnantaja piti verkostoitumista tärkeänä asiana. Puolet vastaajista myös myönsi, että työ on sen verran vaativaa ja aikaa vievää, ettei aktiivisempi osallistuminen yhdistystoimintaan olisi mahdollistakaan.

Suomen LVI-liitto ei toimi omalla nimellään kansainvälisessä yhteistyössä, toiminta on ohjattu FINVACin kautta. Myös kansainvälisen päätöksenteon ja tutkimuksen tiedottamista täytyy tehostaa.

Yllättäen 19 vastaajaa kertoi, että olisi kiinnostunut osallistumaan yhdistystoimintaan aktiivisemminkin, muttei vain tiedä miten. Tässä onkin kopattavaa niin liiton viestinnässä kuin paikallisten jäsenyhdistystenkin tiedottamisessa osallistumisen paikoista.

 

 

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi