Säätiö LVY sr myöntää apurahaa erilaisiin LVI-alan hankkeisiin

2016 tehdyn tutkimuksen mukaan suomalaiset arvostavat säätiöitä, selkeän enemmistön mielikuva säätiöiden toiminnasta on melko hyvä tai erittäin hyvä.

Säätiörekisteriä ylläpitää PRH. Tällä hetkellä säätiörekisterissä on noin 2 700 säätiötä, joista noin 800 on apurahasäätiöitä. Säätiöt tukevat vuosittain yli 0,5 miljardilla eurolla suomalaista tiedettä, kulttuuria ja sosiaalisia tarkoituksia. Säätiöiden myöntämä tuki yksinomaan tieteelle on kasvanut sadassa vuodessa 50 000 -kertaiseksi.

Säätiöillä on mahdollisuus rahoittaa myös epävarmoja hankkeita ja tukea luovuutta ilman edellytystä voiton tuottamiselle. Juuri tämä mahdollisuus tekee säätiöistä tärkeitä suomalaiselle yhteiskunnalle.

Maaliskuussa 2018 tulee täyteen 65 vuotta Säätiö LVY:n toimintaa

Lämpö- ja Vesijohtoteknikkojen Yhdistys ry (sittemmin Suomen LVI-liitto SuLVI ry) perusti maaliskuun 5. päivänä 1953 teknisen tutkimustyön tukemiseksi ”Säätiö L.V.Y.” -nimisen säätiön.

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää talotekniikka-alaa ja sitä käsittelevää teknillis-tieteellistä tutkimustyötä. Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan jakamalla avustuksia, apurahoja, stipendejä ja palkintoja. Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla tarkoitusta edistävillä toimintamuodoilla.

Säätiö LVY myöntää apurahoja erilaisiin LVI-alan hankkeisiin. Apurahaa voi anoa LVI-talotekniikkaan liittyvään tutkimukseen väitöskirjan, diplomityön tai ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tekemistä varten. Tutkimuksella on oltava merkitystä LVI-talotekniikan koulutukseen tai käytännön suunnittelu- ja toteutusratkaisujen uudistamiseen. Säätiön hallitus kokoontuu noin kolmen kuukauden välein ja käsittelee hakemukset.

Apurahojen hakemiselle ei ole määrämuotoista ajankohtaa eli apurahahakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti.

Tue LVI-alan tutkimustyötä lahjoituksin

Voit myös itse tukea LVI-alan tutkimustyötä tekemällä lahjoituksen Säätiö LVY:lle. Säätiö voi ottaa vastaan sen toimintaa tukevia avustuksia ja lahjoituksia, kunhan näihin ei liity ehtoja, joiden säätiön hallitus katsoo olevan ristiriidassa säätiön etujen ja tarkoituksen kanssa.

Lahjoittaja voi myös neuvotella säätiön kanssa lahjoituksensa suuntaamisesta haluamalleen LVI-talotekniikan koulutuksen tai tutkimuksen alueelle. Näin lahjoitus ja sen tuella tehtävä tutkimustyö edistävät juuri sitä aluetta, joka on lahjoittajalle tärkeä.

Lahjoituksella voi myös onnitella juhlivaa henkilöä, yritystä tai yhteisöä. Omana merkkipäivänä voi myös ohjata onnittelut säätiön toiminnan tukemiseen. Tuloverolain mukaan yhteisöt saavat vähentää vähintään 850 ja enintään 50 000 euron suuruisen lahjoituksen verotuksessa.

Lähde: Liisa Suvikumpu, PRH ”Säätiöiden merkityksestä yhteiskunnassa”, saatiolvy.sulvi.fi, Tuloverolaki 57§ Lahjoitusvähennys.

Päivitetty 10.9.2018 sanamuotoja korjattu

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi