Kommentoi Perusopetuksen tilat -ohjekorttien luonnoksia

Muuttuneita määräyksiä ja ohjeita sovelletaan 1.1.2021 jälkeen käynnistyvissä uusissa suunnittelukohteissa.

Kommentoi Rakennustietosäätiö RTS:n ehdotuksia Perusopetuksen tilat -ohjekorttien ehdotuksia 14.11.2018 mennessä.

Erityisesti kortissa Perusopetuksen tilat. Suunnittelun lähtökohdat, kohdassa 5 Oppimisympäristön ominaisuudet, käsitellään sisäilman laatua ja terveellisyyttä.

Tässä ohjekortissa käsitellään perusopetuksen tilasuunnittelun ja -mitoituksen lähtökohtia. Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti suunnittelijoille ja se auttaa myös tilaajaa sekä hankkeeseen osallistuvia käyttäjän edustajia tilatarpeen alustavassa määrittelyssä. Ohje kohdistuu uudisrakentamiseen ja sitä voidaan soveltuvin osin käyttää korjaushankkeissa.

Voit myös kommentoida muita ohjekorttiehdotuksia:
Perusopetuksen tilat. Tilaajan ohje
Perusopetuksen tilat. Tilasuunnittelu
Perusopetuksen tilat. Sisustussuunnittelu

Lähetä kommenttisi ohje-ehdotukseen 14.11.2018 mennessä tällä lomakkeella.

 

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi