Löydä LVI-suunnittelija -palvelun tietosuojakäytäntö

Palvelu on maksuton ja tarkoitettu Suomen LVI-liiton jäsenyhdistysten henkilöjäsenille ja heidän yrityksilleen, jotka tarjoavat suunnittelupalveluita. Lista on kaikille käyttäjille julkinen.

Rekisterinpitäjä
Suomen LVI-liitto SuLVI ry
Sitratori 5
00420 Helsinki
puh. 09 566 0090
sulvi(at)sulvi.fi

Tietosuojavastaava
Toiminnanjohtaja

Käsittelemme kaikkia tietoja lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Tietoja kerätään vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä käsitellä näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.

Pääsy henkilötietoihin on vain heillä, joille tämä on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia ja he ovat perehtyneet tietoturvan ylläpitoon ja tietosuoja-asetukseen.

Emme myy, vuokraa tai muutoin paljasta palveluntarjoajan tai käyttäjän henkilötietoja kolmannelle osapuolelle tästä tietosuojakäytännöstä poikkeavalla tavalla.

Rekisterit on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterien tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein ja salasanoin suojattuja.

Löydä LVI-suunnittelija -sivustolle kerättävät tiedot

LVI-suunnittelua tarjoava henkilö tai yritys (myöhemmin palveluntarjoaja) ilmoittaa voi ilmoittaa tietonsa verkkolomakkeen kautta Suomen LVI-liitto SuLVI ry:lle. Suomen LVI-liitto SuLVI ry ei kerää palveluntarjoajien tietoja muuten kuin vain palveluntarjoajien itsensä ilmoittamina. Emme seuraa Suomen LVI-liitto SuLVIn verkkosivustojen käyttöä (evästeet, cookies).

Tietoina ja julkisessa listauksessa näytettävänä tietona pyydetään palveluntarjoajaa ilmoittamaan etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkosivujen osoite, yrityksen nimi ja käyntiosoite sekä maakunta-alueittain toiminta-alue, voimassaolevat FISE-pätevyydetä ja millaisiin kohteisiin palveluntarjoaja tarjoaa suunnittelupalveluita. Lisäksi voi tarkentaa kuntatasolla yrityksen sijainnin. Palveluntarjoaja itse valitsee tiedot, jotka haluaa ilmoittaa.

Tietoina vain Suomen LVI-liiton omaan käyttöön palveluntarjoajaa pyydetään lisäksi ilmoittamaan tietojentarkastuspyyntöjä varten sähköpostiosoite sekä tieto Suomen LVI-liitto SuLVI ry:m jäsenyhdistyksen henkilöjäsenyydestä. Listaus perustuu henkilöjäsenyyteen.

Rekisteröidyt voivat halutessaan pyytää kaikkien tietojensa poistamista rekisteristämme ja järjestelmistämme.

Palvelun käyttäjät

Emme seuraa Suomen LVI-liitto SuLVIn verkkosivustojen käyttöä (evästeet, cookies). Jos käyttäjä haluaa antaa palautetta palvelusta, hän ilmoittaa nimi- ja sähköpostitietonsa verkkosivuilla sijaitsevan palautelomakkeen kautta Suomen LVI-liitto SuLVI ry:lle. Vastaamme viestiin, vain jos käyttäjä on antanut siihen lomakkeella luvan. Emme välitä annettuja yhteystietoja palveluntarjoajalle tai muille kolmansille osapuolille.

Annetut tiedot hävitämme, kun keräämämme tiedot ole toiminnan kannalta enää tarpeellisia.