Dynaamisen laskentamenetelmän perusteet sekä kesäajan sisälämpötilan hallinta ja simulointi (IDA-ICE)

FISE Oy:n hyväksymä pätevyyteen valmentava koulutus

9.5.2018 Helsinki, Hotelli Seurahuone, Kaivokatu 12

Energiatodistuksen laatimisessa vaatimustaso on ylempi taso, kun energiatodistus laadintaan dynaamisella laskentamenetelmällä. Ylemmän tason energiatodistuksen laatijan pätevyyskokeessa tulee osoittaa perehtyneisyytensä myös dynaamisiin  laskentamenetelmiin. Tämän koulutuksen aamupäiväosuudessa perehdytään dynaamisen laskennan perusteisiin, erilaisiin laskentamalleihin sekä dynaamisen laskennan tärkeimpiin tekijöihin ja sisäänsyöttöparametreihin.

Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että sen tilat eivät lämpene haitallisesti.

Rakentamismääräyskokoelman osassa D3 (2012) on esitetty tähän liittyen vaatimus laskennalliselle kesän sisälämpötilalle. Vaatimuksenmukaisuus tulee osoittaa dynaamisella laskennalla. Koulutuksen iltapäiväosuudessa perehdytään kesän sisälämpötilan tarkasteluihin IDA-ICE-ohjelmistolla ja tutkitaan erilaisia suunnitteluratkaisuja, joilla vaatimuksenmukaisuus voidaan saavuttaa. Erityisesti tutkitaan erilaisia aurinkokuormien pienentämismahdollisuuksia. Kesänajan huonelämpötila ei muodostu energiatehokkaassa rakennuksessa ongelmaksi, kun siihen kiinnitetään huomiota jo suunnitteluvaiheessa.

Koulutuksen osallistujat saavat ennen koulutuspäivää IDA-ICE-simulointiohjelman lisenssin. Ohjelma on asennettava omaan kannettavaan tietokoneeseen ennen koulutuspäivää ja kone on otettava kurssille mukaan käytännön simulointiharjoituksia varten.

Hinta

Koulutuspäivän hinta on SuLVIn ja VSF:n jäsenille 420 € + alv 24 % ja muille 560 € + alv 24 %. Jäsenhinnan saadakseen tulee olla SuLVIn tai VSF:n jäsen ennen koulutukseen ilmoittautumista.

Hintaan sisältyy:
• Ohjelmaan merkityt tarjoilut
• Verkkoaineisto SuLVI Moodlessa (12 kk:n käyttöoikeus)

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuspäivää. Ilmoita mahdollinen jäsenyytesi ilmoittautuessasi. Laskutus tapahtuu sen tiedon perusteella. Koulutuspäivään otetaan enintään 20 osallistujaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Peruutusehdot

Mahdolliset peruutukset tulee tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Mikäli peruutus tulee tämän jälkeen, veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan.

Ohjelma

Kouluttajana: Mika Vuolle, EQUA Oy

9.00 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 1010/2017 ja uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 1009/2017
• kesän sisälämpötilat ja sisälämpöolosuhteet

Energiatodistuksen laatijan ylemmän tason pätevyysvaatimukset

10.00 Kahvi

10.15 Rakennuksen lämpödynamiikka
• Seinän lämpödynaaminen käyttäytyminen
• Erilaisia huonetilan dynaamisia malleja
• Ikkunan ja ikkunalasituksen käsittely dynaamisessa laskennassa ja erilaiset aurinkosuojaukset
• Sisäiset kuormat
• Ilmanvaihdonkäyntiajan ja yötuuletuksen vaikutus

12.00 Lounas

13.00 Laskentaharjoitukset (eriasteisia valmiita malleja, joista lähdetään liikkeelle)
• koulu
• kerrostalo
• toimisto

14.30 Kahvi

14.45 Laskentaharjoitukset jatkuu
Laskentavinkit

16.00 Koulutuspäivä päättyy