Blogi Sivu 22

Motiva Oy: Käytä kesällä ilmastointijärjestelmiä energiatehokkaasti!

Vinkit ja ohjeet ammattilaisille

Kesällä on hyvä varmistua siitä, että työtilojen lämpötilan ja ilmanvaihdon oikeat säädöt ovat kunnossa, sillä ne vaikuttavat merkittävästi viihtyvyyden ja työtehokkuuden lisäksi myös energiankulutukseen. Liian kylmällä puhaltava ilmastointi tai hellelukemiin yltävä sisälämpötila ovat kumpikin ongelmia, joihin kannattaa pureutua hyvissä ajoin. Huollon kanssa kannattaa sopia miten eri ongelmatilanteisiin ja kiinteistöstä tulevaan palautteeseen reagoidaan.

Etähallintapalvelua hyödyntämällä ei säätöjä tarvitse tehdä pelkästään tiloista tulevan palautteen tai huollon satunnaisten käyntien varassa. Etähallinnalla järjestelmien toimintaa voidaan tarkastella keskitetysti ja hallitusti. Etähallinnalla tehtäviä tarkasteluja kannattaa tehdä erityisesti kesäaikaan, kun kiinteistön jäähdytysjärjestelmät ovat käytössä, jolloin on mahdollista havaita puutteet ja korjattavat asiat käytännössä. Vähemmän kiireisten korjaustarpeiden ja puutteiden hoitamiseksi kannattaa tehdä hyvä suunnitelma esimerkiksi seuraavan vuosihuollon yhteyteen.

Kesän jäähdytyskaudella on hyvä aika myös selvittää ilmastointijärjestelmän kunto esimerkiksi teettämällä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkimus. Tutkimuksen jäähdytystarkastukset tehdään kun jäähdytys on käytössä. Lisätietoa löytyy verkosta: www.motiva.fi/ilmastointi.

Kesän tarkistuslista kiinteistöammattilaiselle

Huolehdi, että laitteet ovat asianmukaisessa kunnossa ja tarkista, että ne toimivat energiatehokkaasti

 1. Huolehdi, että jäähdytyslaitteille on tehty säännölliset vuosittaiset lainmukaiset huollot jo ennen jäähdytyskauden alkua. Säännöllisillä huolloilla varmistat, että laitteet ovat toimintakunnossa jäähdytyskauden alkaessa ja mahdolliset ongelmat on jo korjattu etukäteen. Suomen Kylmäliikkeiden liiton verkkosivuilta löydät kylmä- ja lämpöpumppualan urakoitsijat ja huoltoliikkeet: www.skll.fi.
 2. Järjestelmille tulee tehdä kylmäainetäytöksen mukaan lakisääteinen vuototarkistus 3-12 kuukauden välein. Tarkempaa tietoa löydät Kylmäliikkeiden liiton verkkosivuilta: www.skll.fi – Kylmäalan tietoutta
 3. Tarkista jäähdytyslaitteiden kunto vuosittain, esimerkiksi ulkolauhduttimien puhtaus. Mikäli laitteiden toiminnassa on huomattu edellisellä jäähdytyskaudella ongelmia, selvitä niiden syyt ja korjaa viat.
 4. Tarkista ilmastointijärjestelmän oikeat asetukset.  Esimerkiksi liian matala jäähdytysverkoston menoveden asetusarvo lisää jäähdytyksen energiankulutusta. Tutustu Suomen LVI-liiton IV-kuntotutkimusohjeisiin.
 5. Varmista, että kiinteistön lämmitys ja jäähdytys eivät ole yhtä aikaa käytössä käyttämällä patteriverkoston kesäsulkuja tai varmistamalla lämmitysverkostojen säätökäyrien oikeat tasot.
 6. Käytä yötuuletusohjelmia ilmanvaihdon toiminnassa. Näin varmistat, että koneet käyvät vain tarpeen mukaan kun ulkoilman olosuhteet ovat oikeat sisälämpötilaan nähden. Toimenpiteellä voidaan myös vähentää koneellisen jäähdytyksen tarvetta.
 7. Hyödynnä ilmanvaihdon lämmön talteenottoa mahdollisuuksien mukaan tuloilman viilennyksessä. Lämmön talteenotolla voidaan oikeissa olosuhteissa siirtää kylmää poistoilmasta lämpimämmän ulkoilman viilennykseen.
 8. Laadi tilojen käyttäjille ohjeet tilojen lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden käytöstä. Anna ohjeet erityisesti myös siitä, minne tulee olla yhteydessä mahdollisissa ongelmatilanteissa ja mitä ongelmasta tulee kertoa, jotta se pystytään paikallistamaan mahdollisimman helposti ja tekemään korjaavat toimenpiteet oikeaan paikkaan.

Kesän tarkistuslista kiinteistön käyttäjälle

Ilmoita ongelmista kiinteistön huoltoon, sammuta turhat sähkölaitteet.

 1. Jos kiinteistössä on koneellinen ilmanvaihto, älä avaa ikkunoita tai tuuleta ovea avaamalla. Se sotkee ilmanvaihdon toiminnan.
 2. Hyödynnä passiiviset keinot lämpötilan hallitsemiseksi, esimerkiksi ikkunakaihtimet. Kaihtimien suoma varjo toimii tehokkaasti auringonpaahdetta vastaan.
 3. Sammuta turhat sähkölaitteet, koska ne lämmittävät kesällä ilmaa turhaan samaan aikaan kun tiloja jäähdytetään. Turhien laitteiden sammuttamisella säästät myös samalla sähköenergiaa.
 4. Sopikaa yhteiset pelisäännöt tilojen lämpötilatasoista ja huonesäätimien käytöstä. Yksittäinen huonesäädin vaikuttaa avotoimistossa usein isomman alueen olosuhteisiin, jolloin tehtävät muutokset eivät vaikuta pelkästään yhden ihmisen viihtyvyyteen.
 5. Muista, että kesäisin huonelämpötilat voivat ja saavatkin nousta korkeammaksi kuin talvisin: +21 astetta on kesäkeleillä jopa liian viileä.

 

Lisätietoja:

Asiantuntija Harri Heinaro, Motiva Oy, puh. (09) 6122 5016, harri.heinaro(at)motiva.fi

Asiantuntija Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy, puh. (09) 6122 5026, kirsi-maaria.forssell(at)motiva.fi

Motiva Oy viestii ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta osana ympäristöministeriön rahoittamaa viestintähanketta. Hankkeen tavoitteena on saavuttaa säästöjä jäähdytysenergiankulutuksessa erityisesti liike-, toimisto- ja hoitoalan rakennuksissa viestimällä keinoista joilla rakennusten viilennys voidaan toteuttaa toimivasti ja energiatehokkaasti. Lisätietoja: www.motiva.fi/ilmastointi

Motiva Oy on valtionyhtiö, joka toimii asiantuntijana energian ja materiaalien tehokkaan käytön edistämiseksi. Motiva tuottaa luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja kestäviin valintoihin ja toimiin. Haluamme rakentaa resurssitehokasta Suomea, joka on osaava, hyvinvoiva, kilpailukykyinen ja vastuullinen.

Lausuntopyyntö kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista. Tutustu aineistoon.

Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten 22.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com).

 

VantaLVIn stipendit kolmelle Vantaan Variasta valmistuneelle

Jo pitkään jatkuneen perinteen mukaan Vantaan LVI-yhdistys, VantaLVI jakoi stipendejä Vantaan ammattiopiston Varian kevätjuhlassa 2.6.2017. Stipendin saajat valitsee oppilaitoksen opettaja ja valinnassa painotetaan hyvää asennetta, tekemisen meininkiä sekä menestystä opinnoissa.

VantaLVI haluaa edistää osaamista ja ammattitaitoa alalla jakamalla vuosittain stipendejä opinnoissaan menestyneille opiskelijoille.

Stipendit jaettiin tänä vuonna kolmelle valmistuneelle:

 • Ilmanvaihtoasentaja Quy Phong Banh
 • Putkiasentaja Tomi Turunen
 • Putkiasentaja Sanna Kumpulainen

Onnittelumme!

Talotekniikan YAMK-koulutuksen kehittäminen

TAMK on aloittamassa talotekniikan alan ylemman amk-tutkinnon koulutuksen v. 2018. Vaikuta koulutuksen sisältöön ja tavoitteisiin vastaamalla oheiseen kyselyyn. Vastausaikaa on 15.6.2017 asti.

Talotekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu LVI- ja sähköalan insinööri (AMK)-tutkinnon suorittaneille, jotka toimivat talotekniikan eri asiantuntijatehtävissä. Koulutukseen hakukelpoisia ovat soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä, joka vastaa vuoden päätoimista opiskelua. Koulutus järjestetään n. 1,5 vuoden mittaisena monimuoto-opiskeluna, jolla sen suorittaminen on mahdollista työn ohessa.
Tutkinto koostuu 30 opintopisteen opinnäytetyötä ja 25 opintopisteen ammatillisista opinnoista ja 5 opintopisteen vapaasti valittavista opinnoista.
Haku koulutukseen tapahtuu opintopolku.fi -portaalista syyskuussa 2018.

Keski-Uudenmaan LVI-yhdistyksen stipendi Amiedun opiskelijalle

Amiedussa palkitaan hyvästä opintomenestyksestä, kun LVI-asentajaksi valmistuvalle Hans Kristian Åhlénille myönnetään KeLVIn stipendi hyvän opintomenestyksen ansiosta.

Suomen LVI-liiton jäsenyhdistys Keski-Uudenmaan LVI-yhdistys KeLVI jakaa vuosittain stipendejä LVI-alalle valmistuville opiskelijoille. Stipendin saaja valitaan yhdessä LVI-talotekniikasta vastaavan kouluttajan kanssa. – Stipendien tarkoitus on palkita opiskelijoita opintomenestyksestä ja muusta erityisestä kunnostautumisesta, sekä tehdä yhdistystä tunnetuksi alan oppilaitosten opiskelijoiden keskuudessa, kertoo koulutuspäällikkö Paula Veikkolainen KeLVIstä. Stipendi jaetaan 15.6.2017 Talotekniikan perustutkinnon päätöspäivänä Amiedussa. Lue alkuperäinen tiedote.

Lausuntopyyntö: RIL 268-2017 KIINTEISTÖÄ KEHITTÄVÄ LINJASANEERAUS – strategia, suunnittelu ja toteutus

RIL 252-2009 Asuinkerrostalojen linjasaneeraus -kirjaa vuodelta 2009 ollaan nyt uusimassa tämän päivän vaatimusten mukaisesti. Ohjeen luonnosversio.

Lähetä SuLVIn lausuntoa varten kommenttisi 9.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com).

Lausuntopyyntö: Sisäilmastoluokitus 2017

Rakennustietosäätiö RTS sr ja Sisäilmayhdistys ry pyytävät asiantuntijalausuntoja ohjekokonaisuudesta ja uusituista luokituskriteereistä: Lausuntopyyntö RTS 17-17, Sisäilmastoluokitus 2017 lausuntoversio.
Lähetä SuLVIn lausuntoa varten kommenttisi 22.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com).

D2 – ilmanvaihtomäärät uusiksi – Merkitse työpajat kalenteriin

Ympäristöministeriö on käynnistänyt FINVACin, SuLVIn, VSF:n ja Sisäilmayhdistyksen kanssa vuoden 2012 RakMK D2:n ilmanvaihtomäärien päivittämisen (D2 liite 1, taulukot 1-11).

Työssä kuullaan laaja-alaisesti alan asiantuntijoita nettikyselyllä (kesä-elokuussa 2017) ja työpajoissa. Merkitse kalenteriin ympäristöministeriön pankkisalissa pidettävät työpajat (kutsut/ilmoittautuminen kesä-elokuussa 2017)

 • 21.8. klo 13-16  ilmanvaihtomäärät / asuinrakennukset
 • 23.8 klo 13-16  ilmanvaihtomäärät / muut kuin asuinrakennukset

Haluatko olla hankkeissa ja niiden postituslistoilla mukana? Ilmoittaudu tiina.strand(at)sulvi.fi.

Uutista muokattu 13.6.

Muutos asetukseen rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä

Ympäristöministeriö on antanut 12.5.2017 asetuksen, jolla muutetaan aiempaa asetusta rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä.

Asetukseen on lisätty määrittelyt tekniselle, toiminnalliselle ja taloudelliselle toteutettavuudelle sekä laajamittaiselle korjaukselle. Asetukseen on lisätty minimihyötysuhdevaatimukset lämmitysjärjestelmille. Esitettyihin lämmitysjärjestelmien vaatimustasoihin päästään nykyisillä käytössä olevilla tekniikoilla ja järjestelmillä. Muutoksilla ei arvioida olevan vaikutusta nykyisiin tulkintoihin.

Asetuksesta on poistettu luettelo rakennusluokista, joihin ei sovelleta energiatehokkuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia, koska luettelo on lisätty maankäyttö- ja rakennuslakiin.
Asetusmuutos on osa uudelleenlaaditun rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2010/31/EU) kansallista toimeenpanoa. Asetus tulee voimaan 1.6.2017.

Lisätiedot: Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, p. 02952 50122, etunimi.sukunimi@ym.fi

Lähetä pätevyyshakemukset viimeistään 31.5.

IV- ja KVV-suunnittelijoiden, IV- ja KVV-työnjohtajien, Kylmäsuunnittelijoiden, IV-kuntotutkijoiden ja Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijoiden pätevyyshakemuksia otetaan vastaan 31.5. klo 23.59 saakka.

LVI-pätevyyslautakunta käsittelee hakemukset kokouksessaan 14.6. Määräajan jälkeen tulleet hakemukset siirtyvät automaattisesti seuraavaan kokoukseen 25.10.2017.

Lisätietoja pätevyyksistä.