Blogi Sivu 16

Lausuntopyyntö: RIL 268-2017 KIINTEISTÖÄ KEHITTÄVÄ LINJASANEERAUS – strategia, suunnittelu ja toteutus

RIL 252-2009 Asuinkerrostalojen linjasaneeraus -kirjaa vuodelta 2009 ollaan nyt uusimassa tämän päivän vaatimusten mukaisesti. Ohjeen luonnosversio.

Lähetä SuLVIn lausuntoa varten kommenttisi 9.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com).

Lausuntopyyntö: Sisäilmastoluokitus 2017

Rakennustietosäätiö RTS sr ja Sisäilmayhdistys ry pyytävät asiantuntijalausuntoja ohjekokonaisuudesta ja uusituista luokituskriteereistä: Lausuntopyyntö RTS 17-17, Sisäilmastoluokitus 2017 lausuntoversio.
Lähetä SuLVIn lausuntoa varten kommenttisi 22.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com).

D2 – ilmanvaihtomäärät uusiksi – Merkitse työpajat kalenteriin

Ympäristöministeriö on käynnistänyt FINVACin, SuLVIn, VSF:n ja Sisäilmayhdistyksen kanssa vuoden 2012 RakMK D2:n ilmanvaihtomäärien päivittämisen (D2 liite 1, taulukot 1-11).

Työssä kuullaan laaja-alaisesti alan asiantuntijoita nettikyselyllä (kesä-elokuussa 2017) ja työpajoissa. Merkitse kalenteriin ympäristöministeriön pankkisalissa pidettävät työpajat (kutsut/ilmoittautuminen kesä-elokuussa 2017)

  • 21.8. klo 13-16  ilmanvaihtomäärät / asuinrakennukset
  • 23.8 klo 13-16  ilmanvaihtomäärät / muut kuin asuinrakennukset

Haluatko olla hankkeissa ja niiden postituslistoilla mukana? Ilmoittaudu tiina.strand(at)sulvi.fi.

Uutista muokattu 13.6.

Muutos asetukseen rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä

Ympäristöministeriö on antanut 12.5.2017 asetuksen, jolla muutetaan aiempaa asetusta rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä.

Asetukseen on lisätty määrittelyt tekniselle, toiminnalliselle ja taloudelliselle toteutettavuudelle sekä laajamittaiselle korjaukselle. Asetukseen on lisätty minimihyötysuhdevaatimukset lämmitysjärjestelmille. Esitettyihin lämmitysjärjestelmien vaatimustasoihin päästään nykyisillä käytössä olevilla tekniikoilla ja järjestelmillä. Muutoksilla ei arvioida olevan vaikutusta nykyisiin tulkintoihin.

Asetuksesta on poistettu luettelo rakennusluokista, joihin ei sovelleta energiatehokkuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia, koska luettelo on lisätty maankäyttö- ja rakennuslakiin.
Asetusmuutos on osa uudelleenlaaditun rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2010/31/EU) kansallista toimeenpanoa. Asetus tulee voimaan 1.6.2017.

Lisätiedot: Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, p. 02952 50122, etunimi.sukunimi@ym.fi

Lähetä pätevyyshakemukset viimeistään 31.5.

IV- ja KVV-suunnittelijoiden, IV- ja KVV-työnjohtajien, Kylmäsuunnittelijoiden, IV-kuntotutkijoiden ja Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijoiden pätevyyshakemuksia otetaan vastaan 31.5. klo 23.59 saakka.

LVI-pätevyyslautakunta käsittelee hakemukset kokouksessaan 14.6. Määräajan jälkeen tulleet hakemukset siirtyvät automaattisesti seuraavaan kokoukseen 25.10.2017.

Lisätietoja pätevyyksistä.

Ilmoittaudu LVI-Golf SM-kilpailuihin

LVI-Golf SM-kilpailut 2017 pidetään perjantaina 1.9.2017 Uudenkaupungin Golfklubi ry:n kentällä.  Ilmoittaudu 25.8. mennessä.

Linkki ilmoittautumiseen.

Kilpailumaksu SuLVI:n jäseniltä 75 euroa, muille 100 euroa. Kilpailumaksuun sisältyy greenfee, tulospalvelu, aamupala (majoittuneilla hotellissa), sauna, buffet lounas ja runsaat palkinnot. Tutustu golfklubiin ja kenttään.

Pelimuodot:
• lyöntipeli (tasoitus 18 tai alle), scratch
• pistebogey (maksimi tasoitus 32)
• pisin draivi ja lähemmäs lippua
• naisten sarja

Majoitus, varaa huoneesi mahdollisimman pian:
Hotelli Aquarius

Uutinen päivitetty 14.8.

Lausuntopyyntöjä jäsenillemme

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, VN:n asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta sekä YM:n asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista. Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten 2.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com). Katso lausuntopyyntöaineisto.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja opasluonnoksesta vihreän julkisen rakentamisen hankintamenettelyksi ja vähähiilisen julkisen rakentamisen kriteereiksi. Lähetä kommenttisi 14.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) SuLVIn lausuntoa varten. Katso lausuntopyyntöaineisto.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta rakennuksen ääniympäristöksi. Lähetä kommenttisi 19.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) SuLVIn lausuntoa varten. Katso lausuntopyyntöaineisto.

Vuoden 2016 kouluttaja Lari Eskola

Tunnustukseksi hänen aktiivisesta toiminnastaan IV-kuntotutkimuksen koulutuksissa sekä toiminnassa IV- kuntotutkimusmenettelyn ohjehankkeissa. Lari on toiminut aktiivisena koulutuksien kehittäjänä sekä vaikuttanut vahvasti IV-kuntotutkijan pätevyysmenettelyn syntymiseen. Hän on toiminut myös IV-kuntotutkijan pätevyystoimikunnassa sen perustamisesta lähtien.

”Kiitos oppilaille, jotka ovat antaneet hyvää palautetta kursseista”, yllätetty Lari kiitteli.

”Tätä työtä on tehty pitkään ja joka kurssilla saan suoraa palautetta siitä, että tarvetta kuntotutkimusosaamiselle on. Arvioisin, että jos saamme Suomeen sata FISE-pätevöitynyttä IV-kuntotutkijaa, niin olemme erittäin hyvässä tilanteessa. Mediassa käydään paljon keskustelua ilmanvaihtoasioista ja mielestäni on erittäin hyvä, että tätä keskustelua käydään. Painotan kurssilla sitä, että ilmanvaihtoratkaisut täytyy valita tarpeen mukaan, yhtä oikeaa ratkaisua ei ole. Tästä syystä kuntotutkijoilta vaaditaan erityistä osaamista tunnistaa erilaiset ratkaisut ja niihin liittyvät haasteet.”

Kuvassa Lari Eskola ja koulutustoimikunnan puheenjohtaja Mikko Liljeberg

Pohjois-Karjalan LVI-yhdistyksen esittely

Hei Heli Partanen, kauanko olet toiminut jäsenyhdistyksen puheenjohtajana ja mitä asioita ajat puheenjohtajana?
Olen toiminut puheenjohtajana vuoden 2016 alusta. Tehtävässäni mietin joka vuodelle oman teemansa. Viime vuonna panostettiin kuukausitapaamisien osallistujien määrän kasvattamiseen sekä jäsenten aktivoimiseen. Tänä vuonna teemana on opiskelijajäsenten aktivointi. Seuraavan vuoden teema on vielä salaisuus. Ylipäätään yhdistystoiminnan mielekkyys, yhdessä tekemisen meininki ja monipuolinen toimintakalenteri ovat mielestäni hyviä lähtökohtia ryhtyä kehittämään omaa yhdistystä.

Ketä teillä on jäsenenä?
Jäsenistössä on LVIA-alan urakoitsijoita, asentajia, suunnittelijoita, opettajia, viranomaisia, LVI-myyjiä ja edustajia, opiskelijoita, laite- / tavaravalmistajia, eläkeläisiä, aika lailla laaja-alainen jäsenistö. Ikäluokat painottuvat 50-65-vuotiaisiin, mutta tapaamisissa käy jonkin verran muitakin ikäluokkia.

Millaisia tapahtumia järjestätte jäsenillenne?
Joensuussa järjestettiin juuri huhtikuun alussa rakennusmessut, joissa PoKaLVI on mukana talkootehtävissä. Jäsenet pääsivät maksutta messuille. Meillä on neljä tapaamista vuodessa, joiden sisältöön ja paikkaan yritetään keksiä aina jotain uutta. Esimerkiksi huhtikuussa tapasimme Marttojen keittiöllä kokkausillan merkeissä. On myös järjestetty tapaamisia keilahallilla, yritysten omissa tiloissa – viime vuonna kokoonnuimme Joensuun rakennusvalvontaan. Tapaamisten lisäksi pidämme sääntömääräiset syys- ja kevätkokoukset. PokaLVI järjestää myös koulutuksia, esimerkiksi viime vuonna Sairaalakaasukoulutuksen ja tänä vuonna oli TATE 12-koulutuksen. Suunnittelemme tälle vuodelle myös pikkujouluja, excursiomatkoja ja yritys- ja tehdasvierailuja. Lisäksi pyrimme kehittämään muiden paikallisten rakennusalan yhdistysten kanssa yhteistoimintaa, kuten reissuja yritysvierailuja.

Miten keräätte varoja toimintaanne?
Jäsenmaksut, koulutukset sekä Ralvis Oy:n kautta tuloutuvat osingot. Lisäksi isompiin tapahtumiin olemme tehneet mainosmyyntiä, joilla pyritään kattamaan tapahtumasta aiheutuvat kustannukset.

Kenen paikallisten toimijoiden kanssa teette yhteistyötä?
Joensuun rakennusmestarit ja insinöörit ry, Pohjois-Karjalan RIA ry, SAFA ovat meidän yhteistyökumppaneitamme.

Lapin LVI-yhdistys mukana Lapin rakennusmessuilla

Pohjois-Suomen Messujen toimitusjohtaja Aila Jääski kertoi järjestäneensä Rakentajamessuja jo vuodesta 1975, jolloin messut olivat vielä kiertävä näyttely. Jääski totesi intoa puhkuen noiden 37 vuoden aikana messuvieraiden määrän olleen mahtavat 1, 5 miljoonaa kävijää, joten aivan pienistä messuista ei ole kyse.

Lapin LVI-yhdistys on omalla panoksellaan saanut olla mukana messujen järjestelyissä. Aila Jääski totesi messujärjestäjien ja Lapin LVI-yhdistyksen välisen yhteistyön jatkuneen hedelmällisenä jo 35 vuoden ajan ja samalla hän vakuutti yhteistyön jatkuva myös tulevaisuudessa. Kiitoksena yhteistyöstä Aila Jääski luovutti Lapin LVI-yhdistykselle Pohjois-Suomen Messujen historiikin.

Marko Haavikko kiitti Aila Jääskeä Lapin LVI-yhdistyksen puolesta ja totesi samalla yhteistyön jatkuvan yhdistyksen puolelta jatkossakin.
Messuvieraat ovat kiitelleet Lapin LVI-yhdistyksen Info-pisteen ammattitaitoista neuvontaa eri aloilta. Infossa asiantuntijuutta löytyy lämpöpumpuista, automatiikasta, talotekniikasta ja kaikesta muustakin.

Info-pisteessä on perinteisesti ollut yllätysarvonta tai huutokauppa johon messuvieraat ovat osallistuneet. arvontapalkintona Oraksen elektroninen keittiöhana, jonka oli luovuttanut Lämpölukko Oy:n Pentti Sieppi.

 

Kuvassa Lapin LVI-yhdistyksestä Marko Haavikko ja Antti Palovaara.