Blogi Sivu 10

Suomen LVI-liiton liittokokous Kouvolassa 24.-25.11.2017

LVI-liiton päätösvaltaa käyttää vuosittain järjestettävä liittokokous. Liittokokoukset ovat merkittäviä kokoontumisia jäsenillemme, sillä liiton tapahtumissa tulevat tutuksi koko Suomen alan kärkitekijät.

Yhdistystoiminnan merkitys painottuukin yhä vahvemmin verkostoitumiseen ja läheisiin suhteisiin alan ammattilaisten kesken. Toki, jos miettii asiaa puhtaasti bisneksen kannalta, tutustuu yhdistystoiminnan myötä myös potentiaalisiin asiakkaisiin, työnantajiin ja myös kilpailijoihin.

Liittokokouksessa hyväksyttiin vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä toimikaudelta. Lisäksi vahvistettiin toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaksi toimikaudeksi ja määrättiin jäsenmaksujen suuruus.

Suomen LVI-liiton jäsenmaksut 2018

Liittovaltuuston kokous vahvisti jäsenyhdistyksiltä kunkin jäsenen osalta perittäviksi SuLVIn jäsenmaksuiksi vuodelle 2018:

 • varsinaisen jäsenen jäsenmaksu 82 euroa
 • opiskelijajäsenen jäsenmaksu 0 euroa
 • yhteistoimintajäsenen jäsenmaksu 960 euroa
 • perhejäsenmaksu 41 euroa
 • vakinaisen jäsenen lehtimaksu 40 euroa
 • Liittymismaksuja EI peritä miltään jäsenryhmältä.
 • Jäsenmaksuun liitetään oman jäsenyhdistyksen jäsenmakuosuus.
 • Opiskelijajäsenyys kestää enintään neljä vuotta. Jatkoaikaa voi anoa.
 • Jäsenmaksujen alennukset.

Liiton puheenjohtajat ja hallituksen kokoonpano 2018-2019

Vaalivaliokunta tekee esityksen SuLVIn hallitukselle liiton puheenjohtajistosta, tilintarkastajista, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja jäsenistä. Liiton puheenjohtajana jatkaa Risto Kosonen ja varapuheenjohtajina Jarek Kurnitski ja Jarmo Kuitunen.

Hallituksen 2018 jäsenet ja varajäsenet

 • Mikko Liljeberg (Rami Korkkula)
 • Tapio Kanerva (Tapio Jalo)
 • Marko Haavikko (Janne Järlström)
 • Harri Hahkala (Sanna Hietaoja)
 • Ari Hyvärinen (Jussi Lindroos)
 • Erkki Råman (Jaakko Puputti)
 • Johanna Hokkanen (Vesa Lassila)
 • Jorma Kauppinen (Seppo Ahlbom)
 • Pentti Kuurola (Rauno Ala-Aho)

Liiton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Liljeberg ja varapuheenjohtajaksi Tapio Kanerva.

Vaalivaliokuntaan 2018 arvotut jäsenyhdistykset (suluissa vaalialue)

 • Forssan LVI-yhdistys (I)
 • Saimaan LVI-yhdistys (II)
 • Pieksämäen LVI-yhdistys (III)
 • Satakunnan LVI-yhdistys (IV)
 • Raahen LVI-yhdistys (V)

Hallituksen myöntämät ansiomerkit

Tunnustuksena Suomen LVI-liiton ja sen jäsenyhdistyksen toiminnassa osoitetuista ansioista voi liiton hallitus harkintansa mukaan myöntää jäsenyhdistyksen jäsenelle SuLVIn ansiomerkin. Liiton hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää ansioituneelle ja vähintään 10 vuotta jäsenenä tai 5 vuotta liiton tai jäsenyhdistyksen toimielimissä toimineelle jäsenyhdistyksen jäsenelle. Kultainen ansiomerkki taas voidaan myöntää erittäin ansioituneelle ja vähintään 20 vuotta jäsenenä tai 10 vuotta liiton tai sen jäsenyhdistyksen toimielimissä toimineelle jäsenyhdistyksen jäsenelle, joka aikaisemmin on saanut hopeisen ansiomerkin.

Liittokokouksen jälkeen KoLVIn 50-vuotisjuhlissa seuraavat KoLVIn jäsenet saivat ansiomerkin kiitoksena työstään yhdistystoiminnan hyväksi:

Kultaisen ansiomerkkien saajat

 • Aalto Kari
 • Hyvärinen Ari
 • Hyvärinen Seppo
 • Härkönen Eino
 • Juutilainen Pentti
 • Pipatti Pasi
 • Rauta Juha

Hopeisen ansiomerkkien saajat

 • Lemmetti Hannu
 • Pullinen Mika
 • Suuronen Hannu
 • Tolvanen Otso
 • Vesalainen Jari
 • Väyrynen Seppo

Uudet Hotoraudanvääntäjät

Hotoraudanvääntäjien korkea raati on LVI-yhteisömme epävirallinen seniorikerho, tapa osoittaa kunnioitusta pitkään yhdistystoiminnassa mukana olleille. Illan juhlissa vihittiin kolme uutta neuvosta.

 • Tapio Kanerva: Ruoka- ja viini-intoinen PätevöintiNeuvos
 • Pekka Lecklin: Etelä-Karjalaisten yhdistysten Tuki- ja TalkooNeuvos
 • Jukka Pantsar: Lintubongaava baletisti ja kuntoliikkuva PerhokalastusNeuvos

Vuoden LVI-Yhdistys

Valittaessa vuoden 2017 yhdistystä jakautuivat äänet viiden jäsenyhdistyksen kesken, jotka kaikki ovat mainitsemisen ja palkitsemisen arvoisia. Hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kiittivät iltajuhlassa:

 • erinomaisesta tiedottamisesta ja näkyvyydestä omalla paikkakunnallaan Kymen LVI, KyLVIä
 • sinnikkäästä työstä yhdistystoiminnan kehittämiseksi Saimaan LVI-yhdistys, SaLVIa
 • määrätietoisesta toiminnansuunnittelusta Pohjois-Karjalan LVI-yhdistys PoKaLVIa ja
 • Pieksämäen LVI-yhdistystä, PiLVIä, jossa Kari Yrjänäisen pitkäjänteinen työ Pieksämäen yhdistystoiminnan eteen on todellakin esimerkillistä.

Lopulta paljastettiin, että Vuoden LVI-yhdistys 2017 on Tampereen LVI-tekninen yhdistys TaLVI ry. Pitkällä tähtäimellä jäsenet ovat yhdistyksen tärkein resurssi ja uudet ihmiset pitävät toiminnan elävänä, sillä he tuovat mukanaan kokonaan uusia verkostoja, joista hyötyvät pitkällä tähtäimellä kaikki. Tämän ovat TaLVIlaiset omalla toiminnallaan osoittaneet ymmärtävänsä. Palkinnon pokkasi TaLVIn puheenjohtaja Kalle Kanninen.

Kiitos KoLVI!

Onnea vielä 50-vuotiaalle KoLVIlle ja lämmin kiitos onnistuneista järjestelyistä ja hienoista juhlista, joista nauttivat lähes kaksi sataa juhlavierasta. Kouvolan LVI-yhdistys oli valinnut iltajuhlan sijainniksi erittäin viehättävän ravintola Koskelan Kuusankoskelta.

Lausuntopyyntö: Allianssimallia käsittelevät ohjeet ja sopimusasiakirjat

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoanne seuraavista allianssimallia käsittelevistä ohjeista ja sopimusasiakirjoista. Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) 29.12.2017 mennessä.

Ohjeet:
RTS 17:40 Allianssi rakennushankkeen toteutusmuotona. Allianssin yleiskuvaus.
RTS 17:41 Allianssi rakennushankkeen toteutusmuotona. Allianssin palveluntuottajien hankintamenettely
RTS 17.42 Allianssin kaupallisten ehtojen laatiminen

Sopimusasiakirjat:
RTS 17:43 Allianssin yleiset sopimusehdot
RTS 17:44 Rakennushankkeen allianssisopimus (täytettävä lomake)
RTS 17:45 Kehitysvaiheen allianssisopimus (täytettävä lomake)
RTS 17:46 Toteutusvaiheen allianssisopimus (täytettävä lomake)
RTS 17:47 Allianssin kaupalliset ehdot (täytettävä lomake)
RTS 17:48 Allianssin korvattavat kustannukset (täytettävä lomake)

Lausuntopyyntö ja ohje-ehdotukset.

Lausuntopyyntöjä: RIL 270 Palokatkojen suunnittelu, toteutus ja huolto ja Kiinteistön kunnossapitosuunnitelman laatimista käsittelevä KH-ohje

Lausuntopyyntö: RIL 270 Palokatkojen suunnittelu, toteutus ja huolto

RIL pyytää mielipiteitä RIL 270 Palokatkojen suunnittelu, toteutus ja huolto luonnosversion sisältöön. Lähetä kommenttisi suoraan osoitteella gunnar.astrom(at)ril.fi viimeistään 29.11.2017.

Lausunnoissa pyydämme ottamaan kantaa tekstin sisältöön erityisesti seuraavasti:
– onko julkaisun laajuus sopiva? (huom: liitteet eivät ole mukana)
– onko teksti selkeä?
– onko asioita käsitelty sopivan syvällisesti?
– onko joitakin asioita käsitelty liikaa tai puuttuko jotain?
– ovatko esitetyt toimintamallit ja prosessikuvaukset toimivia ja tarkoituksenmukaisia?
Lisäksi näkemykset detaljiasioista muutosehdotuksineen ovat myös erittäin arvokkaita. Kommentoinnissa toivotaan että käytätte hakemistossa olevaa lausuntolomaketta. Myös vapaamuotoiset kommentit ovat tervetulleet.
Kirjan luonnosversio ja lausuntolomake.

Kiinteistön kunnossapitosuunnitelman laatimista käsittelevä KH-ohje

Rakennustietosäätiö RTS sr pyytää lausuntoanne Kiinteistön kunnossapitosuunnitelman laatimista käsittelevästä KH-ohje-ehdotuksesta.  Ohjeessa esitetään toimintamalli, jonka avulla laaditaan kiinteistön kunnossapitosuunnitelma. Ohje on tarkoitettu asunto-osakeyhtiöiden hallituksille, isännöitsijöille ja muille kiinteistönpidosta vastaaville tahoille. Ohjetta voidaan käyttää soveltaen myös muiden kuin asunto-osakeyhtiömuotoisten kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelman laatimiseen. Lausunnoissa pyydetään keskittymään ohjeen asiasisältöön. Linkki aineistoon.

Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) 7.12.2017 mennessä.

 

Uutista on päivitetty 17.11. lisäämällä Rakennustietosäätiö RTS sr lausuntopyyntö.

Esittelyssä jäsentoimikunnan uudet kasvot

Suomen LVI-liiton jäsentoimikunnan tehtävänä on kehittää ja pitää yllä SuLVIn ja sen jäsenten, jäsenyhdistysten ja yhteistoimintajäsenten välistä yhteistoimintaa ja viestintää. Haimme jäsentoimikuntaan uutta jäsentä syyskuussa ja joukkomme vahvistui peräti kahdella aktiivisella jäsenellä!

Ville Myllylä, LVI-tekniikan kandidaatti KoLVIsta

Ville Myllylä, Kouvolan LVI-yhdistyksen jäsen, haluaa tuoda nuorekkaan näkökulman jäsentoimikuntaan. Ville on LVI-tekniikan kandidaatti ja opiskelee parhaillaan Aalto-yliopistossa. Hänellä on paljon kokemusta erilaisista yhdistystoiminnasta, sillä hän on toiminut muun muassa Teekkarien LVI-kerhon rahastonhoitajana sekä Koneinsinöörikillan hallituksen keulapaikoilla. Tällä hetkellä Ville kuuluu Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitukseen vastuullaan mm. järjestöasiat, eli hänen tehtävänsä on toimia linkkinä hallituksen ja ylioppilaskunnan järjestösektorin välillä.

Ville Myllylä

Villen toiveissa on kehittää Suomen LVI-liiton toimintaa sähköisten palveluiden, selkeiden toimintaympäristöjen ja toimivaksi havaittujen toimintamallien jakamisen kautta.
”Kehittäisin SuLVIn viestintää esimerkiksi hyödyntämällä videoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja painottaisin kohderyhmittäin oikean viestintämateriaalin ja kanavan tärkeyttä. Mielenkiintoa herättävien julkaisujen ja jakojen kautta aktiivinen seuraajajoukko kasvaisi ja tätä kautta mielenkiinto myös muuta sisältöä kohtaan voisi lisääntyä. Nuorien mielenkiinto alaa kohtaan pitää ehdottomasti saada herätettyä jo peruskoulun aikana, johon ikäluokassa suositut some-julkkikset voisivat olla vastaus”, Ville kaavailee.

Paula Veikkolainen, LVI-suunnittelija KeLVIstä

Paula Veikkolainen oli aikaisemmalta ammatiltaan lastentarhanopettaja. Uusien haasteiden kaipuu ajoi hänet opiskelemaan talotekniikkaa 2010. Neljä vuotta Tampereella ja TaLVIn opiskelijajäsenenä toivat vähän uutta perspektiiviä tähän paljasjalkaiseen järvenpääläiseen, jonka sukujuuretkin ovat osin vankasti juurtuneet Järvenpään maaperään.

Paula Veikkolainen

KeLVIn jäseneksi Paula siirtyi 2015 ja KeLVIn hallitukseen vuoden 2017 alusta. ”Siirtyminen opiskelijajäsenyydestä TaLVIsta KeLVIin varsinaiseksi jäseneksi osoittautui hyväksi ajatukseksi. Nyt on syntynyt uusia ja antoisia verkostoja oman paikkakunnan läheisyyteen ja pääkaupunkiseudulle. Jäsenyys myös auttaa pysymään ajanhermolla ja on mahdollistanut omalla kohdallani myös työllistymisen. Ja mikä mukavinta, uusilta tuttavuuksilta ja ystävyyssuhteilta ei ole päässyt välttymään”, kertoo Paula.

Paula toivoisi jäsenten, jäsenyhdistysten, yhteistoimintajäsenten ja SuLVIn yhteistoiminnan palvelevan kumpienkin tarpeita, jotta toiminnasta voidaan saada tavoitteellista ja mielekästä. Lisäksi hän haluaisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten jo olemassa oleviin jäseniin pidetään yhteyttä. ”Unohdettu jäsen ei kohta ole enää jäsen. Ja jäseneksi ei tulla, jos yhdistyksen olemassaoloa ei tiedosteta. Viestinnän pitäisi tavoittaa myös tulevat potentiaaliset jäsenet ja näin myös alalle aikovat”, päättää Paula.

Yhdistystoiminta on jäsenten yhteistä toimintaa sinua kiinnostavan asian puolesta. Yhdistystoiminnassa voit myös vaikuttaa omaan alaasi ja toimia oman yhteisösi hyväksi.

Sinustako SuLVIn koulutuspäällikkö – hakuaikaa jatkettu 26.11. saakka

Etsimme aktiivista ja vuorovaikutustaitoista koulutuspäällikköä vastaamaan SuLVIn koulutus- ja pätevyystoiminnan organisoimisesta ja kehittämisestä, sekä koulutusten suunnittelusta ja koulutustarjonnan valmistelusta ja osallistumaan SuLVIn kehitys- ja yhteistyöhankkeisiin, nyt nykyisen koulutuspäällikkömme siirtyessä uusien haasteiden pariin.

Tehtävän hoitaminen edellyttää aktiivista yhteistyötä alan yritysten, organisaatioiden ja jäsenyhdistysten kanssa.

Tarjoamme

 • haastavan ja mielenkiintoisen tehtävän
 • näköalapaikan toimialan keskeisessä henkilöjärjestössä ja monipuolisen työympäristön.

Edellytämme

 • LVI-alan tuntemusta, aloitteellisuutta, joustavuutta ja itsenäistä toimintaotetta
 • hyviä organisointi-, vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja
 • soveltuvaa, vähintään AMK-/opistotason tutkintoa
 • hyvää englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa.

Arvostamme

 • ammatillisen aikuiskoulutuksen tuntemusta ja pedagogista osaamista
 • ymmärrystä järjestötoiminnan merkityksestä jäsenillemme
 • aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta.

Kiinnostuitko?

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV 26.11.2017 mennessä osoitteella tiina.strand@sulvi.fi.
Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tiina Strand, sähköpostitse tai puh. 040 505 5445.

Suomen LVI-liitto SuLVI ry

Olemme LVI-alan yhteistyö- ja koulutusjärjestö, jonka tarkoituksena on huolehtia jäsentemme ammatillisen osaamisen kehittymisestä ja verkostoitumisesta sekä ottaa kantaa alan kehittymiseen. Lisäksi vastaamme kansallisen pätevyydentoteamiselimen FISE Oy:n osakkaana ja sihteerijärjestönä LVI-alan suunnittelijoiden ja työnjohdon, energiatodistuksen laatijan ja LVV-kuntotutkijan toteamisesta.

SuLVIlla on 31 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä noin 4 500 henkilöjäsentä. Jäsenistö koostuu rakennuttajista, suunnittelijoista, urakoitsijoista, työnjohtajista, tarkastus- ja valvontahenkilöistä, myynti- ja markkinointihenkilöistä, maahantuojista, opettajista, yrittäjistä, kiinteistö- ja huoltohenkilöistä ja teknisistä isännöitsijöistä.

Kuntotutkimus kotiovella myytynä

Myös kotia täytyy huoltaa, jotta asumismukavuus ja energiankulutus säilyvät jatkossakin toivotunlaisina. Kuntoarviointi ja kuntotutkimus antavat sinulle tärkeää tietoa kotisi kunnosta.

Jotkut yrittäjät tarjoavat palveluitaan nk. kotimyyntinä. Kotimyyntiä on, kun kaupasta sovitaan jossain muualla kuin myyjän toimitiloissa. Siis esimerkiksi messuilla tai asiakkaan kotona. Koti-, tai ovelta ovelle -myynti on laissa sallittu tapa tarjota tuotteita tai palveluita. Merkitystä ei ole sillä, tehdäänkö sopimus myyjän vai ostajan aloitteesta. Kts. kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeet.

Yrittäjä, perehdy lakiin huolellisesti

Yrittäjän kannattaa perehtyä lakiin huolellisesti ja varmistaa, että sopimusta tehtäessä on selvitetty tarkasti mitä ollaan myymässä, kuka myy, mistä hänet tavoittaa, kokonaishinta veroineen tai hinnan määräytymisen perusteet sekä tieto muista mahdollisista kuluista, kuten toimitus- tai laskutuskuluista.

Erityisen tärkeää on kertoa peruutusehdot, määräajat ja -menettely sekä maksu- ja toimitusehdot sekä valitusta tai riitautusta koskevat käytännöt. Annettavien tietojen määrä on laaja, joten yrittäjälle on tärkeää huolehtia, että asiakirjat peruutusehtoineen ovat lainmukaiset.

Jos myyjän kotimyyntiasiakirjat eivät ole asianmukaiset, voi asiakas vaatia rahat takaisin jopa vuoden kuluttua kaupoista, normaalin 14 vuorokauden peruutusajan sijasta.

Huoli vanhuksista ja yksinasuvista

Valitettavana kääntöpuolena kotimyynnille ovat huijarit ja tilanteet, joissa vanhuksille on myyty muun muassa kalliita putkiremontteja ja muita remonttipalveluita, kuntotutkimuksia tai lämmitysjärjestelmiä. Toisinaan tilanteiden on raportoitu olevan jopa uhkaavia, mikä aiheuttaa lisähuolta yksinasuvien puolesta.

Poliisi ja Vanhustyön keskusliitto julkaisivat kesällä kirjan ”Tietoa ikäihmisille kotona asumisen turvaksi”, jossa neuvotaan ennen ostopäätöstä harkitsemaan asiaa rauhassa, tekemään hintavertailuja ja kysymään neuvoa. Mitään paperia ei tule allekirjoittaa perehtymättä siihen ensin tarkasti. Jos tilanne on uhkaava, voit kertoa soittavasi poliisille.

Pätevöityneen kuntotutkijan tiedot löytyvät FISEn palvelusta

Kuntoarvioijille ja kuntotutkijoille on olemassa aktiivinen henkilöpätevyyspalvelu. Tiedot löytyvät osoitteesta www.fise.fi. FISE Oy on kattava ja aktiivinen henkilöpätevyyspalvelu, joka toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä ja ylläpitää pätevyysrekisteriä.

SuLVI vastaa pätevyyspalvelu FISE Oy:n sihteerijärjestönä seuraavien LVI-pätevyyksien toteamisesta:

 • Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien (IV) kuntotutkija
 • Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkija
 • Energiatodistuksen laatija
 • Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija (VHS)
 • Ilmanvaihdon (IV) suunnittelija
 • Ilmanvaihtolaitteiston (IV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja
 • Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja
 • Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) suunnittelija

Energiatodistusten laatijoiden tiedot löytyvät ARAn rekisteristä.

SuLVIn suunnittelijapäivän ohjelma 14.2.2018

SuLVIn suunnittelijapäivässä keskitytään jokaista LVI-suunnittelijaa koskeviin ajankohtaisiin asioihin, käytännön kautta. Päivä alkaa suht leppeästi aamukahvilla ja sämpylällä, näyttelyyn tutustuen. Seminaarin ensimmäisessä aiheessa käsitellään rakentamismääräyksien muuttamista asetuksiksi, aiheen avaa Kaisa Kauko Ympäristöministeriöstä ja suunnittelijan puheenvuoron käyttää Irene Järvelä Ramboll Finlandilta. Päivän mittaan pureudutaan myös LVI-suunnittelijan kohtaamiin arkipäivän haasteisiin.

Tietoiskuja ja paneelikeskustelu

Seminaarin tauoilla näytteilleasettajat järjestävät lyhyitä tietoiskuja ja pieniä kilpailuja. Tapahtuman hinta sisältää päivän ohjelman lisäksi kaikki tarjoilut, joten voit rauhassa tutustua kattavaan näyttelyyn.
Seminaari päättyy paneelikeskusteluun, jonka keskeisenä aiheena on LVI-suunnittelijan yhteistyö muiden tahojen kanssa, urakoitsijan suunnittelun ohjaus, lähtötietojen hankinta ja hallinta sekä pohdintaa suunnittelun kiireestä – miten hallitaan kokonaisuus?
Seminaari päättyy cocktailtilaisuuteen, jossa on riittävästi aikaa keskustella kollegoiden kanssa ja tutustua uusiin tuttavuuksiin alalla.
Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu seminaariin.
Lähetä toiveita, odotuksia kysymyksiä jo etukäteen www.screen.io/sulvi.

Ehdota Vuoden nuorta LVI-suunnittelijaa

Haluamme tuoda esiin LVI-suunnittelijoita, jotka tekevät työtä hyvällä asenteella ja asiakkaan tarpeita kuunnellen. Lähetä oma ehdotuksesi Vuoden nuoreksi LVI-suunnittelijaksi 15.1.2018 mennessä! Voittaja julkistetaan seminaarissa iltapäivällä.

Muita seminaarin keskustelun aiheita

 • Sisäilmasto ja ilmanvaihto – asetuksen keskeinen sisältö verrattuna vanhaan määräykseen. Keskeiset muutokset, mitä tarkoittavat suunnittelijan päivittäisessä työssä. D2 ohjearvohanke – mikä muuttuu?
 • Uusi sisäilmastoluokitus – muutokset, miten vaikuttaa LVI-suunnittelijan työhön
 • Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot – asetuksen keskeinen sisältö verrattuna vanhaan määräykseen, keskeiset muutokset, mitä tarkoittavat suunnittelijan päivittäisessä työssä
 • Paloturvallisuus ja savunpoisto – mitä LVI-suunnittelijan tulee ottaa huomioon, uudistunut E7 opas
 • Rakenteiden huomioon ottaminen LVI-suunnittelussa, reikäsuunnittelu, yhteistyö rakennesuunnittelijan ja arkkitehdin kanssa.

#sulvinsuunnittelija

Oulun LVI-yhdistys OuLVI mukana valitsemassa Pohjois-Suomen parasta rakennustekoa

YTR logo

Oulussa toimii eri rakennusalan toimijoiden yhteistyöryhmä YTR, johon kuuluvat Oulun Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit, Suomen Rakennusinsinöörien Liiton Pohjois-Suomen osasto, Oulun Rakennusmestariyhdistys, Pohjois-Suomen Arkkitehdit, Oulun Insinöörit sekä Oulun LVI-yhdistys, OuLVI.

Yhteistyöryhmä järjestää jäsenilleen niin työmaavierailuita kuin vapaa-ajan tapahtumiakin, mutta tärkein ja näkyvin teko on syksyisin järjestettävä Pohjois-Suomen rakentajapäivä, jossa palkitaan Pohjois-Suomen paras rakennusteko. Rakentajapäivän tämän vuoden aiheena oli puurakentamisen nykytila ja tulevaisuus.

Kuhmon Tuupalan puukoulu on Pohjois-Suomen paras rakennusteko 2017

Pohjois-Suomen paras rakennusteko -palkinto on YTR:n vuosittain jakama tunnustus vuoden parhaalle rakennusteolle. Palkinto on jaettu jo vuosituhannen alusta lähtien.
Tänä vuonna raati, jossa on edustus jokaisesta yhteistyöryhmän organisaatiosta, myönsi tunnustuksen Kuhmon kaupungille Tuupalan puukoulun rakentamisesta. Puukoulun rakentamisessa huomioitiin Terve Talo -kriteerejä ja se rakennettiin sääsuojan alla ristiinlaminoiduista CLT-elementeistä. Palkintoraati kiittikin Kuhmon kaupungin päättäjien rohkeutta toteuttaa tämä huomiota herättänyt projekti.

Katso kuvia Tuupalan puukoulusta.

Kuivaketjurakentamista

Terve Talo -kriteerit ovat toteutusohje, jota noudattamalla suunnittelussa ja rakentamisessa saadaan aikaan terveellinen ja sisäilmaltaan raikas ja puhdas rakennus. Toteutus dokumentoidaan asiakirjoihin.

Kriteereissä käsitellään rakennuttajan tehtäviä, rakentamisprosessia, rakennussuunnittelua, rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta, ilmanvaihtoa ja ilmastointia, lämmitystä sekä valaistusta. Rakentamisessa varmistetaan, etteivät materiaalit missään vaiheessa kastu.

Esittelyssä Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys, EPoLVI

Petri Haakana, EPoLVIn puheenjohtaja

Hei Petri Haakana, kauanko olet toiminut jäsenyhdistyksen puheenjohtajana?
EPoLVIn puheenjohtajana aloitin vuoden 2017 alusta.

Mitä asioita ajat puheenjohtajana?
Mielestäni on tärkeää, että LVI-yhdistyksen toiminta on aktiivista, monipuolista, kiinnostavaa ja että sillä on myös jatkuvuutta tulevaisuuteen. Tänä vuonna olemme panostaneet etenkin nuorien uusien jäsenien tavoittamiseen rekrytointikampanjalla. Pidän hyvänä suuntana myös yhteistyötä eri LVI-yhdistysten kesken.

Ketä teillä on jäseninä EPoLVIssa?
Uskon, että koko LVI-ala on edustettuna melko kirjavasti ammattien puolesta EPoLVIn
jäsenistössä. Rekrytointikampanja on tuonut yhdistykseen uusia jäseniä ja hallituskin
on kokenut melkoisen nuorennusleikkauksen. Yhdistyksen toiminnan jatkuvuudenkin
takia on tärkeää saada nuoria jäseniä mukaan, mutta yhtä tärkeää on saada kuulla ja vaihtaa mielipiteitä alasta vanhempien ”jermujen” kanssa.

Millaisia tapahtumia järjestätte jäsenillenne?
Näkyvin ja useimmiten toistuva tapahtuma on noin 7 kertaa vuodessa järjestettävä
kuukausikokous. Nämä kokoukset ovat ensiarvoisen tärkeitä keskustelufoorumeja
niin jäsenillemme kuin illan isännillekin, jotka saavat usein suoran pohojalaasen palautteen
edustamistaan LVI-alan tuotteista. Yhdistyksellä on tavoitteena järjestää ainakin
yksi kotimaan- ja yksi ulkomaanmatka/tehdasvierailu vuosittain. Esimerkiksi marraskuussa teemme yhdessä Keski-Pohjanmaan LVI-yhdistyksen kanssa reissun Amsterdamiin LVI-messuille. Lisäksi järjestämme koulutuksia yhdistyksen jäsenien toiveiden mukaan.

Miten keräätte varoja toimintaanne?
Osan tuloista keräämme jäsenmaksuilla. Yhteistyökumppanimme tukevat toimintaamme
kotisivuillamme (www.epolvi.fi) näkyvillä mainosbannereilla.

Kenen paikallisten toimijoiden kanssa teette yhteistyötä?
Hotelli Alma, Kuljetusliikenne Kuni, Mainostoimisto BSTR Luova Konttori, paikalliset
matkatoimistot sekä kotisivuillamme näkyvät yhdistystämme toimintaa tukevat
yhteistyökumppanit.

Keski-Uudenmaan LVI- yhdistys, KeLVI 40 vuotta 28.10.2017

40 vuotta sitten, siis vuonna 1977, tapahtui kaksi merkittävää asiaa. Kaiken kansan televisio-ohjelma Pikku Kakkonen sai ensi-iltansa ja Keski-Uudenmaan LVI- yhdistys, KeLVI, perustettiin.

KeLVI, kuten muutkin LVI-yhdistykset, on henkilöjärjestö, jossa pyritään kehittämään jäsenten ammattitaitoa ja jonka kautta harjoitetaan nykyisin tuota kovin tärkeätä verkostoitumista. KeLVInkin kokouksissa tapaavat esimerkiksi yrittäjät, jotka päiväsaikaan kilpailevat erilaisista urakoista, vaan kun tullaan kokoukseen, kilpailut unohtuvat kynnykselle. On yrittäjiä, tukkukaupan edustajia, laitevalmistajien edustajia, toimistohenkilöstöä, putkiasentajia ja niin edelleen – kaikki yhteisellä asialla, kuten asiaan kuuluu.

Yhteisiä harrastuksia ja retkiä

Myös monenlainen harrastustoiminta on oleellinen osa yhdistyksemme toimintaa, jossa ikään tai sukupuoleen katsomatta on jokaisella osallistujalla yhtäläiset mahdollisuudet menestyä. Alkuvuosina tehtiin useita matkoja eri maiden lämpö- ja vesihuoltolaitoksiin ja tutustuttiin samalla eri maiden kulttuureihin isäntämaiden edustajien opastuksella. Käytiin ainakin Varsovassa, Moskovassa, Tallinnassa ja Budapestissä. Lisäksi on harrastettu seurapelejä, kuten petankkia ja tietenkin on jouduttu golfin syövereihinkin. Myös hiihto- ja laskettelumatkoja on tehty ainakin Luostolle ja Leville.
Yksi tärkeimmistä ja alituiseen muistettavista asioista ovat laitevalmistajien esitelmät, joissa saadaan tutustua alan viimeisiin uutuuksiin. Laitevalmistajien edustajat ovat olleet aktiivisia KeLVIä kohtaan ja tukeneet meitä toiminnassa ja siitä heitä kiittäminen.

KeLVI on juhlinut täysiä kymmeniä näyttävästi

10-vuotisjuhlissa esiintyi musiikkiluokkalaisia Keravalta ja Järvenpääläiset elokuvakerholaiset saivat lahjoituksena ensimmäisen digitaalisen videokameransa. Tilaisuuteen oli riimitelty laulu, jossa kerrottiin yhdistyksemme alkuaikojen tapahtumia ja henkilöitä. Erilaisia stipendejä tai lahjoituksia tehtiin muillekin paikallisille harrastajaseuroille ja yhdistyksille. Tilaisuudessa sai ensiesityksensä itseämme varten tilattu LVI-Marssi, joka valitettavasti ei kuitenkaan ole soittolistojen kärkiin kivunnut.

20-vuotisjuhlia vietettiin niin ikään Järvenpää talossa, jossa esitettiin itse kirjoitettu LVI-musiikkinäytelmä ”Torvi soikoon” ja kutsuvieraina nähtiin jäsenten lisäksi myös korkeassa asemassa olevia LVI-alan vaikuttajia. Musiikkinäytelmän solisteina toimivat Lea Laven ja Erkki Jantunen. Lisäksi tutustuttiin taiteeseen juhlatilan viereisessä näyttelyssä. Talon aulaan oli rakennettu näyttely, johon oli koottu vanhoja LVI-laitteita ja kerrottiin kuvin ja tekstein vanhoista työmenetelmistä. Päiväohjelmassa luennoivat sen aikaiset ”Gurut” Jari Sarasvuo ja Kansanedustaja Veltto Virtanen. Esitelmiä seurasi salintäyteinen yleisö. Illalla tietenkin syötiin hyvin ja tanssittiin.

30-vuotisjuhlaa vietettiin Järvenpään Hotelli Rivolissa. Samalla pidettiin SuLVIn liittovaltuuston kokous ja vihittiin uusia Hotorautaneuvoksia raatiin. Musiikkiperinteitä kunnioittaen KeLVI esitti sen ajan henkeen ja trendeihin sopivan itse sanoitetun rap-esityksen, joka esitettiin omin voimin ja sai mukavan vastaanoton (luultavasti…. kai).
Tässäkin tilaisuudessa musiikista vastasi tanssiyhtye Mutkattomat Orimattilasta. Tämä orkesteri on ollut mukana kaikissa KeLVIn järjestämissä tärkeissä juhlissa ja esittänyt KeLVIn ”Torvi soikoon” musiikkinäytelmän kappaleita muuallakin. Erityisen hyvän vastaanoton on saanut laulu ”Kaksi vanhaa putkimiestä”, joka kertoo alan taitajien aprikointeja taukotupakalla istuskellessa.

Tänä vuonna vietämme 40-vuotisjuhlia ja yhdistystä viedään eteenpäin hyvässä hengessä. Erillisenä kehuna voidaan kai mainita, että KeLVI on Suomen seitsemänneksi suurin LVI-yhdistys. Kuinkahan monensia oltaisiin, jos ei aikoinaan olisi pyydetty Vantaalaisia perustamaan omaa yhdistystään…

Ahkera yhdistys

Perustajajäsenistämme moni on jo siirtynyt suunnittelemaan ja rakentelemaan sitä taivaallista talotekniikkaa. Olen toisinaan aprikoinut, että lieneekö käynyt heillä pieni vahinko, kun vettä on tullut taivaalta alas enemmän kuin vuosikymmeniin.

Onneksi on konkareita, jotka tänäkin päivänä osallistuvat erilaisiin tekemisiin. Pääosin eläkeläisinä, osa Hotorautaneuvoksina tai muuten vain yhdistyksen jäseninä.
KeLVI on alusta asti ollut helppo yhdistys. Talkooväkeä on riittänyt jokaiseen tilaisuuteen ja tapahtumaan ja sehän tietenkin on tämän kaltaisen toiminnan perusedellytys. Toivotaan, että yhdistyksen riveistä löytyy tuleviinkin aikoihin riittävästi tehoja ja aktiivisuutta, ettei kenellekään erikseen kasata liikaa tehtäviä. Sillä tavoin tekeminen on ja pysyy hauskana harrastuksena, joka kouluttaa ja kasvattaa. Ja tietenkin niille, jotka toimintaa kulloinkin johtavat, on tarjolla eturivin yhteys suomalaiseen Talotekniikkaosaajien ammattikuntaan.

Yhdistyksen vetäjät vaihtuvat aina parin vuoden välein ja näin yhä useammat pääsevät tutustumaan keskusjärjestö SuLVIn myötä muiden alueyhdistyksien toimintaan ja ihmisiin eri puolilta Suomea. Tämä, jos mikä, on ollut omiaan kasvattamaan meitä KeLVIläisiä vieläkin enemmän puhaltamaan yhteen hiileen koko alan ja tietysti myös oman yhdistyksen parhaaksi.

Heikki Anttonen