Tiiviissä yhteistyössä LVI-suunnittelijoiden kanssa

Sami Salmela luotsaa äänekoskelaista Jakotecia, joka tuotteistaa talotekniikan esivalmisteisia tuotejärjestelmiä kytkentävalmiiksi kokonaisuuksiksi. ”Tätä työtä tehdään tiiviisti yhteistyössä LVI-suunnittelijoiden kanssa”, Salmela kertoo. ”Etukäteen tuotteistetuilla, toistettavissa olevalla ratkaisulla voidaan vaikuttaa huomattavasti esimerkiksi E-lukuun, hiilijalanjälkeen sekä toteutusten läpimenoaikoihin – ja tuoda tätä kautta koko prosessin lisäksi merkittävää kustannusetua myös elinkaarikustannuksiin – aina kiinteistön omistajille saakka”.

Kokonaisuuden hallinnalla kilpailuetua

Salmelan mukaan esivalmisteisten tuoteratkaisuiden huomioiminen jo hankesuunnitteluvaiheessa tuottaa LVI-suunnitteluratkaisussa hankkeen kannalta myös parhaan kokonaistaloudellisuuden. ”LVI-suunnittelijat voivat varmistaa teknisen tason, tehokkaan tilankäytön ja laatutavoitteet asiakkailleen jo suunnittelupöydällä”.

Asuntojen keskikoko on pienentynyt ja varsinkin kerrostalorakentamisessa on talotekniikan määrä per neliö lisääntynyt. ”Toisin sanoen talotekniikan hinta per neliö nousee. Me olemme kehittäneet tuotteistuksen kautta kustannustehokkaampia, tilaoptimoituja, liitoksia vähentäviä ja vuotojen havaittavuutta parantavia putkistoreititysratkaisuja”.

Kehitystyö jatkuu

Tuotevalmistuksen aloittivat Pekka Salmela ja Eino Huimasalo Äänekoskella vuonna 1992. ”Tuolloin kaivattiin tasalaatuisuutta rakentamisen lämpö -ja käyttövesiratkaisuiden toteutuksiin ja siitä tämä alkoi”, kertoo Sami, joka on ollut tuotteistuksessa mukana alusta alkaen ja ryhtyi Jakotecin toimitusjohtajaksi yrityksen perustusvuonna 2006. ”Tavallaan tässä on vettä jo toisessa polvessa”, hän veistelee.

Samalla hän kiittelee vuosien varrella asiakkailta saatua palautetta ja hyviä ideoita. “Näin tämä prosessi on hioutunut asiakkaiden kanssa yhteistyössä ja tällaisella ihmisläheisellä kehitystyöllä jatketaan jatkossakin”.
Suomen LVI-liiton yhteistoimintajäsenyys on osaamista ja kohtaamisia. Jakotec on Suomen LVI-liiton yhteistoimintajäsen.

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi