Suomen LVI-liitto on luotettava talotekniikan asiantuntija, kertovat kyselyn tulokset

Julkaisimme kesällä kyselyn, jolla halusimme kysyä sekä omien jäsentemme että muiden seuraajiemme mielipiteitä. Ymmärrettävästi helteinen kesä vaikutti vastaajien määrään, joten vastauksia voidaan pitää lähinnä suuntaa-antavina. Näin sanoen, saimme teiltä upeaa palautetta luotettavuudestamme ja alan asiantuntijuudestamme, suuri kiitos siitä!

Jäsenemme arvostavat lehteä, nopeaa tiedottamista ja vaikuttamista alan säätelyyn

Olemme talotekniikka-alan ammattilaisten koulutus- ja verkostoitumista edistävä järjestö, jolla on kolmekymmentä jäsenyhdistystä ympäri Suomen. Suurin osa vastauksen antaneista jäsenistä edusti Helsingin Seudun LVI-yhdistys HeLVIä tai Tampereen LVI-yhdistys TaLVIa. He olivat keskimäärin 30–50-vuotiaita tai jo eläkeiän ylittäneitä LVI-konsultoinnin ja suunnittelun ammattilaisia. Vastanneista jäsenistä lähes puolet osallistuvat harvakseltaan Suomen LVI-liiton tai oman jäsenyhdistyksensä järjestämiin tapahtumiin tai retkille, vajaa kolmannes usein.

Tarjoamme jäsenetuna jäsenillemme Talotekniikka-lehden. Jäsenetuna lehti koettiin tärkeimmäksi ja lehden sisältöön oltiin myös erittäin tyytyväisiä. Verkostoituminen alan ammattilaisten kanssa oli toiseksi tärkein jäsenetu ja kolmanneksi merkittävin etu on omaan alaan vaikuttaminen.

Suomen LVI-liiton tärkeä tehtävä on koota jäsentemme kommentit lausuntopyyntöihin. Pystymme kokoamaan yhteen suuren määrän arjen työssä kertynyttä kokemusta, eli osaamista, jota esimerkiksi uusien asetusten säätämiseen tarvitaan. Lausuntojen antaminen on alan ammattilaisten edun valvomista. Olette työhömme tyytyväisiä, mutta voimme parantaa vielä yhden pykälän verran, saavuttaaksemme parhaimman arvosanan! Tiedotus- ja koulutuspalvelumme saivat lähes täydet pisteet, se oli hienoa nähdä.

Enemmän kansainvälisyyttä ja laajemmin näkyvyyttä kuluttajille

SuLVIn kansainväliset yhteydet on kanavoitu pääosin FINVACin kautta, joka on SuLVIn, VSF:n, LIVIn ja SIYn yhteistyöyhdistys. Tällä yhteistyöllä haemme paitsi resurssien tehokkuutta, myös vaikuttavuutta useamman kansallisen tekijän ”lyödessä hynttyyt yhteen”. Yhteisen edustajan kautta toimiminen vaikuttaa selvästi mielikuvaan SuLVIn kansainvälisyydestä, sillä niin jäsenet kuin muutkaan seuraajamme eivät koe SuLVIa kansainvälisesti aktiivisena toimijana. Tässä siis meille skarppauksen paikka ja jotta jatkossa välittäisimme tietoa muualta maailmasta aktiivisemmin.

Talotekniikan imago ja houkuttelevuus ammattina huolettaa tasaisesti kaikkia. Meiltä toivotaan enemmän näkyvyyttä kuluttajien parissa ja että vahvistaisimme talotekniikan arvostusta. Alan järjestöt jakavat huolenne ja ovat siksi yhdessä järjestäytyneet LVI-alan vetovoimahankkeeseen, jolla tavoitellaan pitkäjänteisempää työtä talotekniikka-alan brändin vahvistamiseksi.

Myös koulutustoiminnalta toivotaan lisää lyhyitä tietoiskuja, webinaareja, sekä kursseja niin perusasioiden kertauksesta kuin digitalisaatiostakin. Myös näiden tehtävien osalta aiomme tehdä parhaamme, jotta toimintamme vastaisi entistäkin paremmin toiveitamme.
Kiitos kaikille vastaajille.

Olemme arponeet vastanneiden, yhteystietonsa jättäneiden kesken yhden 200 euron ja kaksi 100 euron lahjakorttia Suomen LVI-liiton omiin koulutuksiin. Voittajiin on otettu yhteyttä henkilökohtaisesti. Kiitos kaikille vastaajille!

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi