Suomen LVI-liiton liittokokous ja KePoLVIn 50-vuotisjuhla

Suomen LVI-liiton liittokokous järjestettiin Kokkolassa perjantaina 23.11.2018. Ennen varsinaista kokousta, joka pidettiin Kokkolan kaupungintalon valtuustosalissa, oli info-osiona Suomen LVI-liiton puheenvuoro.

Toiminnanjohtaja Tiina Strand välitti alkuun liiton puheenjohtajan Risto Kososen terveiset Kiinasta, jossa hän on ohjaamassa paikallisten opiskelijoiden tutkimusta ja luennoimassa eurooppalaisista LVI-tekniikan ratkaisuista.

Tämän jälkeen Strand kertasi alan ajankohtaisimmat uutiset ja kannusti jäseniä kommentoimaan lausuntopyyntöjä ja osallistumaan hankkeisiin. Tulevan vuoden keskeisimpiä hankkeita, joissa SuLVI on mukana, ovat varmasti IV-mitoitusoppaiden jatkohanke, SRI-älyratkaisuvalmiusindikaattorin määrittely ja Rakennusten energiaseminaarin 2019 järjestäminen.

Strand esitteli hallituksen hyväksymän SuLVIn strategian kaudelle 2019-2022. Merkittäviä muutoksia itse strategian sisältöön tai liiton tavoitteeseen ei tehty, mutta sisältöä ja esitystapaa on kiteytetty ja selkeytetty ytimekkäämmäksi.

Viestintäsuunnittelija Anne Valkama muistutti toukokuussa käyttöönotetusta jäsentietojen päivityslomakkeesta ja tietosuoja-asetuksesta. Ensi vuoden teemana ovat jäsenhankinta ja jäsenpysyvyys. Kun jäsenten yhteystiedot ovat ajan tasalla, voimme hoitaa ydintehtäväämme: Suomen LVI-liitto SuLVI ry edistää ja ylläpitää jäsentensä ammattitaitoa.

Vuoden 2019 toimintasuunnitelmamme mukaisesti mm. kannustamme jäsenyhdistyksiä järjestämään kiinnostavia jäsentapahtumia. Haluamme, että jäsenemme ovat niin tyytyväisiä toimintaamme, että he suosittelevat jäsenyyttämme. Jäsenhankinnan osalta pohdimme, mikä on se tarve tai ehkä jopa ongelma, johon jäsenyhdistys tai liitto tarjoaa ratkaisun. LVI-alan vetovoiman ja imagon parantaminen jatkuu myös ensi vuoden suunnitelmassa järjestöyhteistyönä.

Koulutuspäällikkö Samuli Könkö esittäytyi ja kertoi ensi vuoden suunnitelmista koulutus- ja pätevyystoiminnalle. Koulutustarjontaa ja -markkinointia on uudistettu ja lisätty mm. uusien yhteistyökumppaneiden myötä. Asetusmuutokset ja LVI-alan pätevyydet ovat koulutustarjontamme keskiössä, uutuutena ovat mm. aurinkokeräinten ja -paneeleiden mitoitus sekä kiinteistönpidon koulutustarpeet. SuLVIlla on nyt myös verkkokoulutusta (eLearning); tarjolla uutena eTyöturvakortti-koulutus. Könkö muistutti vielä lähestyvästä SuLVIn suunnittelijapäivästä 13.2.2019 ja Vuoden nuoren LVI-suunnittelijan valinnasta, johon ehdotuksia saa jo lähettää.

Liittokokouksessa käsitellyt ja päätetyt asiat

Liittokokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat; vuoden 2017 vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelma. Kokouksen puheenjohtajana toimi liiton varapuheenjohtaja Jarmo Kuitunen.
Vaalivaliokuntaan 2019 arvottiin Vantaan LVI-yhdistys, Kymen LVI-yhdistys, Ylä-Savon LVI-yhdistys, Salon Seudun LVI-yhdistys ja Koillismaan LVI-yhdistys. Nämä yhdistykset valitsevat vaalivaliokuntaan edustajansa, jotka sitten edustavat kaikkia vaalialueensa yhdistyksiä.

Vaalivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen varsinaisista jäsenistä ja näiden varamiehistä eronneiden ja erovuoroisten tilalle vuosille 2019-2020, vastaehdotusten ja äänestyksen jälkeen, liiton hallitukseen valittiin uudelleen (suluissa varahenkilöt) Johanna Hokkanen (Vesa Lassila), Jorma Kauppinen (Seppo Ahlbom) ja Pentti Kuurola (uutena Henrik Sjögren).

Näin SuLVIn hallituksen kokoonpano 2019 on seuraava:

 • Mikko Liljeberg, puheenjohtaja (Rami Korkkula)
 • Tapio Kanerva, varapuheenjohtaja (Tapio Jalo)
 • Marko Haavikko (Janne Järlström)
 • Harri Hahkala (Sanna Hietaoja)
 • Johanna Hokkanen (Vesa Lassila)
 • Ari Hyvärinen (Jussi Lindroos)
 • Jorma Kauppinen (Seppo Ahlbom)
 • Pentti Kuurola (Henrik Sjögren)
 • Erkki Råman (Jaakko Puputti).

Hallituksen esittelijänä toimii toiminnanjohtaja Tiina Strand. Liiton puheenjohtajana jatkaa Risto Kosonen, varapuheenjohtajina Jarek Kurnitski ja Jarmo Kuitunen. Hallituksen esitys SuLVIn jäsenmaksuiksi 2019 herätti myös keskustelua ja vastaehdotuksen. Edustajien äänestyksen perusteella liiton varsinaisen jäsenmaksuun hyväksyttiin hallituksen esittämä korotus.

SuLVIn jäsenmaksut vuodelle 2019

 • varsinaisen jäsenen jäsenmaksu 85,-
 • opiskelijajäsenen jäsenmaksu 0,- (enintään 4 vuotta)
 • yhteistoimintajäsenen jäsenmaksu 960,-
 • perhejäsenmaksu 42,50 (= puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta)
 • vakinaisen jäsenen lehtimaksu 40,-
 • Jos on maksanut yhtäjaksoisesti jäsenmaksua 35 vuotta ja on täyttänyt 65 vuotta, voi anoa SuLVIn hallitukselta SuLVIn jäsenmaksun puolitusta.
 • Liittymismaksuja EI peritä miltään jäsenryhmältä.
 • Jäsenmaksuun liitetään oman jäsenyhdistyksen jäsenmaksuosuus.

Hallituksen, toimikuntien, liiton edustusten ja liiton kokousten osanottajille ei makseta kokouspalkkioita eikä päivärahaa.

Kunniajäsenyys, ansiomerkit ja uudet Hotorautaneuvokset

Keski-Pohjanmaan LVI-yhdistyksen iltajuhlaa varten Kokkolan kaupungintalon valtuustosali muuttui upeaksi juhlasaliksi, jossa nautittiin erittäin hyvästä ruoasta ja illan päätteeksi Sami Heinonen & Mustaruukku yhtyeen jatsista.

Illan kohokohtana oli Kalevi Hyvärisen kutsuminen Suomen LVI-liiton kunniajäseneksi. Kalevi Hyvärinen, on toiminut muun muassa

 • Keski-Suomen, Helsingin ja Espoon LVI-yhdistysten eri tehtävissä
 • Suomen LVI-liiton hallituksen varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana
 • Suomen LVI-liiton varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana
 • Talotekniikka-julkaisujen ja Säätiö LVY:n hallitustehtävissä
 • FISEn Tuotantojohdon arviointilautakunnassa ja
 • on Hotoraudan Vääntäjien korkean raadin puheenjohtajana

Kalevi Hyvärinen on erittäin aktiivisesti osallistunut LVI-alan kehittämiseen kirjoittajana, luennoitsijana, kouluttajana ja esiintyjänä, joka pyrkinyt työllään tekemään LVI-alaa tunnetuksi.

 

Illan aikana SuLVIn kultaisia ja hopeisia ansiomerkkejä jaettiin KePoLVIn ansioituneille jäsenille. Keski-Pohjanmaan LVI-yhdistys muisti ansiomerkin saaneita myös perinteisellä tervatynnyrillä.

 

 

Uusiksi hotorautaneuvoksiksi vihittiin Raimo Ojala LapiLVIsta (Penkkiurheileva matkailu-ja MonitoimisijaisNeuvos) ja Jari Viiliäinen KuLVIsta (Tarmokkaan tasalaatuinen HöntsälentopalloiluNeuvos), jotka toimivat noviiseina, kunnes he Neuvosten Yleiskokouksessa suorittavat noviisitehtävänsä mallikkaasti.

Jo illan pimetessä koettiin vielä yhtä aikaa sekä haikea että hauskuuttava hetki, kun KePoLVIn puheenjohtaja Erkki Råman kutsui yllättäen Jaakko Puputin juhlasalin eteen. ”Ilmoitan teille suuren ilon”, Råman julisti. ”Teille on syntynyt uusi puheenjohtaja.” Ja näin taputusten ja iloisten onnitteluiden saattelemana Tiina Strand nosti puheenjohtajakäädyt Jaakon harteille.

Vuoden LVI-yhdistys on Mikkelin LVI-yhdistys, MiLVI

Mikkelin LVI-yhdistys MiLVI on paneutunut perustehtävänsä hoitamiseen ja miettinyt keinot, millä jäsenistö motivoidaan osallistumaan toimintaan.
Yhdistyksen perustehtävä vastaa kysymyksiin:

 • Miksi olemme olemassa?
 • Miten yhdistyksen perustehtävä muutetaan toiminnaksi?
 • Miten perustehtävä näkyy yksittäisen jäsenen kohdalla?

MiLVIn aktiiviset hallituksen jäsenet, uuden puheenjohtajansa johdolla, ansaitsevat tänä vuonna tämän palkinnon kiitoksena kovasta työstään yhdistystoiminnan uudelleenaktivoinnista alueellaan, kohti uutta nousua.

MiLVI pyrkii olemaan “ajan hermolla” ja valitsee vierailukohteet ajankohtaisista aihepiireistä. Yhdistys haluaa kasvattaa alan ja yhdistystoiminnan tunnettuutta ja toimii hyvässä yhteistyössä paikkakunnan muiden yhdistysten kanssa.

Suurkiitos KePoLVIlle liittokokoustapahtuman järjestelyistä ja isännöinnistä!
Ensi vuonna liittokokoustapahtuma on Kuopiossa, KuLVIn 60-vuotisjuhlien merkeissä 22.-23.11.2019. Merkintä kannattaa laittaa jo kalenteriin.

Liittokokousten varauslista (vapaat vuodet) löytyy SuLVIn nettisivuilta jäsenyhdistysten tietosivuilta tai ottamalla yhteyttä toiminnanjohtajaan.

Tiina Strand
toiminnanjohtaja

 

Kuvat Tiina Strand ja Ilkka Ilomäki
Lisätty kuvia 21.12.2018 kuvaaja Martti Pukkinen

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi