SuLVI ja Opteam koeponnistivat opiskelijayhteistyötä

Suomen LVI-liiton ja Opteamin yhteistyöllä pyritään edistämään alan opiskelijoiden kesätyöpaikkatyöllistymistä ja helpottamaan alan resurssipulaa.

Neljätoista Metropolian ja Aalto yliopiston opiskelijaa kokoontui tiistaina 25.4. Opteamin tiloihin Mikonkadulle kuulemaan kesä- ja opinnäytetyömahdollisuuksista talotekniikka-alalla. Suomen LVI-liiton viestintäsuunnittelija Anne Valkama kertoi liiton olevan yhteistyöjärjestö, jonka kautta jäsenet verkostoituvat paitsi paikallisesti tulevien työnantajien, asiakkaiden, kollegoiden tai kilpailijoiden kanssa, mutta myös valtakunnallisesti alan ammattilaisten kanssa. Liiton tarkoituksena on myös huolehtia jäsenten ammatillisen osaamisen kehittymisestä ja alan pätevyyksien kouluttamisesta ja toteamisesta.

Espoon LVI-yhdistyksestä Joni Hartikainen edusti kaikkia pääkaupunkiseudun jäsenyhdistyksiä. Hartikainen kertoi mitä hyötyjä hänelle on yhdistystoiminnasta ollut ja kuinka täysin toisella tavalla on tutustunut alan ihmisiin kuin esimerkiksi opiskelijariennoissa aikoinaan. Lisäksi Hartikainen myös painotti yhdistysten järjestämien yritysvierailujen merkitystä oman osaamisensa kehittämisessä.

Juha Laine Opteamilta kertasi Opteamin olevan suomalainen henkilöstöalan yritys, jonka Barona Group osti helmikuussa. Näin Baronasta ja Opteamista tuli alan suurin yritys, joka kattaa ulkomaisten toimipisteiden lisäksi 56 paikkakuntaa Suomessa. Muutamaa opiskelijaa kiinnostikin erityisesti Baronan kautta aukeavat mahdollisuudet työllistyä ulkomaille. Laineen asiakaskuntaa ovat nimenomaan rakennus- ja konsulttialan yritykset, joilla on valtava pula alan työntekijöistä. Valitettavan usein yritykset reagoivat rekrytointitarpeeseen melko viime metreillä ja toivovat löytävänsä lyhyellä varoitusajalla tekijöitä, joilla olisi jo vähintään kolmen tai neljän vuoden työkokemus.

Opiskelijan kesätyöpaikka on oman aktiivisuuden varassa

Opiskelijat puolestaan kertoivat, että kesätyöpaikan löytyminen riippui hyvin pitkälti omasta aktiivisuudesta ja henkilökohtaisista verkostoista. Moni opiskelija haki vain yhteen tai kahteen yritykseen eikä välttämättä ollut saanut vastausta hakemukseensa laisinkaan. Laine kertoi, että tämä todennäköisesti johtuu ruuhkautuneista HR-osastoista, jotka joillakin alan yrityksillä ovat vielä hyvin pieniä.

Opiskelijoista ratkaisu resurssipulaan

Alalla on kysyntää osaaville tekijöille. Yritysten onkin hyvä huomata, että opiskelijoiden palkkaaminen kesätyöntekijöiksi on valtava mahdollisuus kasvattaa tulevaisuuden henkilökuntaa ja samalla välttää kiivainta kilpailua jo työkokemusta keränneistä ammattilaisista.

Opiskelijat innoissaan palvelusta

Ilta oli hyvin onnistunut ja opiskelijoiden antama välitön palaute kannustavaa. Moni koki CV:n työstämisen vaikeaksi ja piti hyvänä sitä, että Laineen parina työskentelevä rekrytoija tarvittaessa kommentoi ja antaa palautetta CV:stä. Opteam-yhteistyöllä toivomme, että pystymme jatkossa tarjoamaan entistä merkittävämmän edun opiskelijajäsenille ja alan opiskelijoille ylipäätään, kuten myös omalta osaltamme helpottamaan alan vaikeaa resurssipulaa.

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi