Sujuvaa rakentamista LVI-suunnittelun näkökulmasta

Ensimmäisessä Topten LVI-työpajapäivässä 15.10.2019 lähestyttiin rakentamisen yhteisiä käytäntöjä ja rakentamisen sujuvoittamista erityisesti LVI-suunnittelijan tehtävien näkökulmasta.

Ensimmäisessä Topten LVI-työpajapäivässä 15.10.2019 lähestyttiin rakentamisen yhteisiä käytäntöjä ja rakentamisen sujuvoittamista erityisesti LVI-suunnittelijan tehtävien näkökulmasta. Paikalle oli kutsuttu ympäristöministeriön, Rakennusteollisuuden, Puutuoteollisuuden, RAKLIn, SKOLn, RALAn, SuLVIn ja muiden yhteistyötahojen edustajia sekä Rakennusvalvontojen Topten LVI-ohjausryhmä. Mukaan oli kutsuttu erityisesti LVI-suunnittelutoimistojen edustajia. Suomen LVI-liittoa edustivat toiminnanjohtaja Isto Hietanen ja koulutuspäällikkö Samuli Könkö. LVI-suunnittelijoiden lisäksi vastaava yhteistyö on aloitettu myös ARK-, RAK- ja paloturvallisuussuunnittelijoiden kanssa.

Pasi Timo, Vantaan kaupungin Rakennusvalvonnan tarkastuspäällikkö

Työryhmän kutsui kokoon Pasi Timo, Vantaan kaupungin Rakennusvalvonnan tarkastuspäällikkö. ”Alueellista rakennusvalvontayhteistyötä on ollut kaupunkikeskusten ympärillä aiemminkin. Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen yhteistyö tiivistyi vuonna 2007”, kertoo Timo. ”Olin itse nähnyt, että verkostomainen oppiminen on paras tapa jakaa tietoa ja osaamista. Ensiksi pks- yhteistyötä yritettiin laajentaa Topten-kaupunkien väliseksi sähköpostitse. Huomasin melko pian vastauksista, ettei kirjoittaen avaudu sen toisen rakennusvalvonnan ajatusmaailma kovin hyvin”. Joten yhteistyötä oli hyvä lähteä tiivistämään. Hän on edelleen yhteistyön vetäjä ja prosessin omistaja.

Rakennusalan yhteiset Topten-käytännöt

Vuonna 2015 kutsuttiin mukaan kymmenen suurimman kaupungin rakennusvalvonnat ja syntyi Topten. ”Reilu kaksikymmentä rakennusvalvontaa on mukana Topten-yhteistyössä ja ilmoittanut virallisesti käyttävänsä kokoamiamme yhteisiä käytäntöjä. Tietojeni mukaan käyttäjiä on kuitenkin paljon enemmän, noin viitisenkymmentä. Kaikki saavat vapaasti tulla mukaan verkostoomme.”

Koko ala pyydettiin mukaan toimintaan vuonna 2017. ”Ajatuksena oli opiskella yhdessä 1.1.2018 voimaan tulevat asetukset ja samalla sopia yhteiset käytännöt. Aluksi mukana on ollut yksittäisiä suunnittelijoiden edustajia. Ja nyt Timo vie aloittamaansa yhteistyön sujuvoittamista yhä pidemmälle, kun mukaan on pyydetty suunnittelijoita laajemmin. Nykyisin voidaankin puhua koko rakennusalan yhteisistä Topten-käytännöistä.” ”Ajatuksena on suunnittelijan työn sujuvoittaminen. Ettei tarvitse tehdä vain rakennuslupaprosessia varten sellaista, mikä ei liity itse rakennushankkeeseen.”

Eliminoidaan turhaa työtä, yhtenäistetään käytäntöjä

Nyt ensimmäiset työpajat on pidetty sekä talotekniikka-, rakenne- ja paloturvallisuussuunnittelijoiden että arkkitehtien kanssa. Ensimmäisessä työpajassa sovittiin pienryhmien muodostamisesta ja täydellä kokoonpanolla tullaan kokoontumaan noin puolen vuoden välein. ”Seuraavaksi avataan prosesseja ja mietitään missä asioissa Rakennusvalvonnan kannanottoa tarvitaan. Pyritään kehittämään lupaprosessia rakennushankeprosessin näkökulmasta, eliminoidaan turhaa työtä ja parannetaan sujuvuutta”, selvittää Timo tulevia suunnitelmia. ”Yhteinen, koko talotekniikka-alalle soveltuva malliasiakirja on yksi tavoiteltu tulos. Myös haluamme avata prosesseja BIM-suunnittelun näkökulmasta ja hahmottaa paremmin mitä missäkin vaiheessa todella tarvitaan.”

Yhteistyön käynnistys ja laajentaminen on välillä tarkoittanut Timolle pitkiä työpäiviä, ja ajan riittävyys on toisinaan ollut haaste. ”Silti on ollut todella palkitsevaa, että kaikki ovat lähteneet innokkaasti tähän mukaan. Siitä kuuluu kaikille iso kiitos.”
Yhtenäiset käytännöt ja mukana olevat kaupungit julkaistaan Pksrava.fi -sivustolla.

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi