Rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoja koskevat määräykset uuteen asetukseen

Ympäristöministeriö on 22.12.2017 antanut asetuksen rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. Se noudattaa pääosin nykyisiä määräyksiä.

Tavoitteena on turvata puhdas vesi ja laitteiston turvallinen käyttö. Lisäksi halutaan estää vesivahingot ja vuodot, jotka voivat aiheuttaa kosteus- ja homevaurioita ja terveyshaittoja.

Asetus koskee uuden rakennuksen sekä kiinteistöllä sijaitsevien vesi- ja viemärilaitteistojen suunnittelua ja rakentamista. Lisäksi se koskee rakennuksen laajennusta ja kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä, korjaus- ja muutostyötä sekä käyttötarkoituksen muutosta.

Asetus korvaa rakentamismääräyskokoelman osan D1 (kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, 2007). Asetuksen tasolle on nostettu eräitä osan D1 tärkeitä ohjeita. Uusi asetus sisältää pelkkiä määräyksiä, ja osa ohjeista siirretään opasaineistoihin.
Asetuksessa on täsmennyksiä, joilla varmennetaan laitteiston käyttövarmuutta ja -turvallisuutta.

Erityisalan työnjohtajan tulee varmistaa vesi- ja viemärilaitteiston käyttöönottoon liittyvät mittaukset ja tarkastukset. Rakennusvaiheen vastuuhenkilö vastaa siitä, että näiden toimien tekeminen ja suunnitelmanmukaisuus merkitään rakennustyön tarkastusasiakirjaan.

Rakennustuotteita, kuten putkia, venttiileitä ja vesikalusteita, koskevat vaatimukset tullaan esittämään tuoteryhmäkohtaisissa asetuksissa. Näiden asetusten vaatimusten mukaisesti uusitaan myös tyyppihyväksyntäasetukset. Asetukset on tarkoitus antaa vuoden 2018 aikana.

Asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista tulee voimaan 1.1.2018.

2 KOMMENTTEJA

  1. Hainkin juuri tietoa vesi- ja viemärilaitteistojen suunnittelua ja rakentamista. Varsinkin niiden uusista asetuksista. Mietin myös miten noiden putkien kuntoa voi tarkistaa ennen kuin tekee remonttipäätöksiä. Ehkäpä jollain kameralla?

    • Hei!

      Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkijalla on todettu pätevyys toimia lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien kuntotutkijana. Pätevät kuntotutkijat löydät FISE Oy:n ylläpitämästä rekisteristä, osoitteesta Fise.fi

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi