Paloturvallisuus ja savunpoisto – mitä LVI-suunnittelijan tulee ottaa huomioon

SuLVIn suunnittelijapäivä on seminaari, jossa ajankohtaisia aiheita lähestytään käytännön ja suunnittelijan arjesta käsin. Seminaarin yhteydessä on näyttely, jossa esitellään alan uusimmat ratkaisut. Päivän päätteeksi verkostoidutaan vielä cocktailtilaisuuden merkeissä.

Paloturvallisuus ja savunpoisto – mitä LVI-suunnittelijan tulee ottaa huomioon sekä uudistuvasta E7 -oppaasta oli luennoimassa oppaan käsikirjoittajien kokouksessa sparraajana toiminut Juha-Pekka Laaksonen, L2 Paloturvallisuus Oy. Esitysmateriaali on nähtävissä SuLVIn suunnittelijapäivän omilla sivuilla.

L2 tarjoaa paloturvallisuuden suunnittelun, konsultoinnin tai lausuntojen asiantuntijapalveluita. Yritys perustettiin tasan kaksikymmentä vuotta sitten, kun yksityisen palokonsultoinnin tarve rakennusalalla kasvoi. ”Tämä on lisääntyvä suunnittelun ala, kysyntä lisääntyy koko ajan, sillä tietoisuus ja ymmärrys paloturvallisuuden suunnittelun hyödylle on kasvanut”, kertoo Laaksonen.

”Hyvin suunnitellun paloturvallisuuden sivutuotteena tulee edullisuus, kun rakennuslupaprosessi, rakentaminen ja käyttöönotto sujuvat ongelmitta. Meidän vahvuutemme on kokonaisuuden hahmottaminen. Selvitämme rakennuksen käyttötarkoituksen, millainen tarve on palo-osastoinnille ja miten se on järkevintä toteuttaa. Tarvitaanko sprinklausta, koneellista savunpoistoa – entä savunpoistolle kuilut sekä niiden järkevä ja kustannustehokas sijoittelu”, Laaksonen luettelee ja korostaa, että IV-suunnittelija loppukädessä valitsee laitteet, he ohjaavat ja koordinoivat.

”Keskeisiä kompastuskiviä ovat esimerkiksi yläpohjan ontelon jakaminen osiin niin, että palon leviäminen on rajoitettu, mutta ilma vaihtuu sekä järkevien hätäpoistumisreittien suunnittelu ottaen huomioon rakennuksen jokapäiväinen kulunvalvonta ja kulkemisen helppous”.

Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -opas

Opas korvaa Suomen Rakentamismääräyskokoelma E -sarjan E7 Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus (2004) -oppaan.

”Suurin muutos aikaisempaan on se, että ainoa eri osapuolia velvoittava asiakirja on E1 määräykset korvannut Asetus rakennusten paloturvallisuudesta, jossa itse asiassa on hyvin niukasti ilmanvaihtolaitteistoihin kohdennettuja vaatimuksia. Voidaan lyhyesti kiteyttää, että ilmanvaihtoratkaisut eivät saa huonontaa paloturvallisuutta. Uusi opas antaa vanhaa E7 ohjetta laajemmin opastusta toteutusta ajatellen ja voi esittää useitakin ratkaisuja samaan asiaan, ottaen muun muassa huomioon eri rakennustyyppien erot. Opas ei ole osapuolia velvoittava, vaan antaa mahdollisuuksia valita kuhunkin kohteeseen parhaiten soveltuvat ratkaisut, tai kehittää uusia asetuksen vaatimukset täyttäviä ratkaisuja. Oppaassa onkin kuvattu erilaisia toteutustapoja muun muassa asuntoihin, majoitusrakennuksiin, erilaisiin hoitolaitoksiin ja toimistorakennuksiin. Opas kuvaa turvallisia toteutuskeinoja sekä keskitettyihin että hajautettuihin järjestelmiin. Tärkeää olisi myös aloittaa suunnittelijan ja rakennusvalvonnan vuoropuhelu jo aivan hankkeen alussa, mihin uusi opas kuten myös muutkin talotekniikkaoppaat antavat oivan mahdollisuuden. Suunnittelun vapaus kasvaa, mutta vapaus vaatii myös vastuuta”, kertoo käsikirjoitustiimissä toiminut Jorma Railio.

”Oma tavoitteeni oli nimenomaan paloturvallisuuden kokonaisnäkemyksen parantaminen”, päättää Laaksonen.

Juha-Pekka Laaksosen vastaukset suunnittelijapäivän aikana esitettyihin kysymyksiin

Suunnittelijapäivän aikana osallistujien oli mahdollista esittää kysymyksiä luennoitsijoille, julkaisemme vastaukset näihin kysymyksiin ohessa.

Ovatko iv-vaatimukset palosululle samat kuin uloskäytävälle, eli oma iv-kone?

Yksiselitteistä tulkintaa ei ole tehty. Yhdistämisrajoitus kuitenkin koskee vain uloskäytäviä, eli palosulut saa siis yhdistää keskusilmanvaihtolaitokseen.

Löytyykö e7:n ohjeita paloeristyksistä ja muista totetusperiaatteista jostain uudesta asetuksesta tai ohjeesta?

Ei. RIL 195 ja RT -kortit ovat päivittymässä, niissä esitetään jotain tuohon liittyvää.

Asuntojen liittäminen yhteiskanavajärjestelmään ilman palopeltejä käyttäen palokuristimia (E7), max 42l/s 100Pa paine-erolla, max kanava pinta-ala jne.. onko tästä uutta asetusta? Tuleeko muuttumaan?

Kuristimet ovat säilymässä asuntojen kohdalla.

Saako uloskäytävän iv kone olla uloskäytävän sisällä ilman paloeristystä?

Kyllä. Asetus rajoittaa palokuorman määrää uloskäytävässä, mutta niin kauan kuin kyseessä on pelkkä poistopuhallin, palokuorman määrä ei ole merkittävä.

 

Talotekniikkainfo -sivustolla julkaistaan ohjeita ja esimerkkejä, jotka tukevat rakentamismääräyskokoelman vaatimukset täyttävien sekä hyvin toimivien ja laadukkaiden taloteknisten järjestelmien suunnittelua.

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi