Oppilaitosyhteistyö on tärkeää toimintaa Suomen LVI-liitolle

Suomen LVI-liitto SuLVIsta ja sen jäsenyhdistyksistä tulemme mielellämme kertomaan talotekniikasta ammattina ja tietysti yhdistystoiminnasta kouluihin. Alalle ei suuntaudu riittävästi nuoria ja on erittäin tärkeää voida kertoa heille talotekniikka-alan työllistymismahdollisuuksista, työn arjesta sekä tietysti yhteisestä toiminnasta alan ammattilaisten kesken.

Yhdistystoiminta on jäsenten yhteistä toimintaa yhteisesti kiinnostavan asian puolesta. On hyvin luonnollista haluta vaikuttaa oman alan säätelyyn ja verkostoitua oman alan ammattilaisten kesken. Alan opiskelijoille yhdistystoiminnan keskeisin anti onkin varmasti suosittelijat sekä suorat työnantajakontaktit.

Meille on myös hyvin tärkeää saada opiskelijajäseniä, sillä uudet ihmiset pitävät yhdistystoiminnan elävänä. Siksikin opiskelijajäsenyys on maksutonta aina valmistumiseen saakka, kuitenkin enintään neljän vuoden ajan.

Suomen LVI-liiton tehtävä on edistää jäsentensä ammattitaidon kehittymistä, pätevöitymistä ja verkostoitumista. Tämän lisäksi teemme työtä energia- ja kustannustehokkaan, ympäristöystävällisen rakentamisen ja korjausrakentamisen puolesta.
Olemme syvimmiltämme ammattilaisten verkosto, joka muodostuu jäsenyhdistyksistä ja yhteistoimintajäsenistä.

Liity jäseneksi
Liity Yhteistoimintajäseneksi

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi