Motiva Oy: Käytä kesällä ilmastointijärjestelmiä energiatehokkaasti!

Vinkit ja ohjeet ammattilaisille

Kesällä on hyvä varmistua siitä, että työtilojen lämpötilan ja ilmanvaihdon oikeat säädöt ovat kunnossa, sillä ne vaikuttavat merkittävästi viihtyvyyden ja työtehokkuuden lisäksi myös energiankulutukseen. Liian kylmällä puhaltava ilmastointi tai hellelukemiin yltävä sisälämpötila ovat kumpikin ongelmia, joihin kannattaa pureutua hyvissä ajoin. Huollon kanssa kannattaa sopia miten eri ongelmatilanteisiin ja kiinteistöstä tulevaan palautteeseen reagoidaan.

Etähallintapalvelua hyödyntämällä ei säätöjä tarvitse tehdä pelkästään tiloista tulevan palautteen tai huollon satunnaisten käyntien varassa. Etähallinnalla järjestelmien toimintaa voidaan tarkastella keskitetysti ja hallitusti. Etähallinnalla tehtäviä tarkasteluja kannattaa tehdä erityisesti kesäaikaan, kun kiinteistön jäähdytysjärjestelmät ovat käytössä, jolloin on mahdollista havaita puutteet ja korjattavat asiat käytännössä. Vähemmän kiireisten korjaustarpeiden ja puutteiden hoitamiseksi kannattaa tehdä hyvä suunnitelma esimerkiksi seuraavan vuosihuollon yhteyteen.

Kesän jäähdytyskaudella on hyvä aika myös selvittää ilmastointijärjestelmän kunto esimerkiksi teettämällä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkimus. Tutkimuksen jäähdytystarkastukset tehdään kun jäähdytys on käytössä. Lisätietoa löytyy verkosta: www.motiva.fi/ilmastointi.

Kesän tarkistuslista kiinteistöammattilaiselle

Huolehdi, että laitteet ovat asianmukaisessa kunnossa ja tarkista, että ne toimivat energiatehokkaasti

 1. Huolehdi, että jäähdytyslaitteille on tehty säännölliset vuosittaiset lainmukaiset huollot jo ennen jäähdytyskauden alkua. Säännöllisillä huolloilla varmistat, että laitteet ovat toimintakunnossa jäähdytyskauden alkaessa ja mahdolliset ongelmat on jo korjattu etukäteen. Suomen Kylmäliikkeiden liiton verkkosivuilta löydät kylmä- ja lämpöpumppualan urakoitsijat ja huoltoliikkeet: www.skll.fi.
 2. Järjestelmille tulee tehdä kylmäainetäytöksen mukaan lakisääteinen vuototarkistus 3-12 kuukauden välein. Tarkempaa tietoa löydät Kylmäliikkeiden liiton verkkosivuilta: www.skll.fi – Kylmäalan tietoutta
 3. Tarkista jäähdytyslaitteiden kunto vuosittain, esimerkiksi ulkolauhduttimien puhtaus. Mikäli laitteiden toiminnassa on huomattu edellisellä jäähdytyskaudella ongelmia, selvitä niiden syyt ja korjaa viat.
 4. Tarkista ilmastointijärjestelmän oikeat asetukset.  Esimerkiksi liian matala jäähdytysverkoston menoveden asetusarvo lisää jäähdytyksen energiankulutusta. Tutustu Suomen LVI-liiton IV-kuntotutkimusohjeisiin.
 5. Varmista, että kiinteistön lämmitys ja jäähdytys eivät ole yhtä aikaa käytössä käyttämällä patteriverkoston kesäsulkuja tai varmistamalla lämmitysverkostojen säätökäyrien oikeat tasot.
 6. Käytä yötuuletusohjelmia ilmanvaihdon toiminnassa. Näin varmistat, että koneet käyvät vain tarpeen mukaan kun ulkoilman olosuhteet ovat oikeat sisälämpötilaan nähden. Toimenpiteellä voidaan myös vähentää koneellisen jäähdytyksen tarvetta.
 7. Hyödynnä ilmanvaihdon lämmön talteenottoa mahdollisuuksien mukaan tuloilman viilennyksessä. Lämmön talteenotolla voidaan oikeissa olosuhteissa siirtää kylmää poistoilmasta lämpimämmän ulkoilman viilennykseen.
 8. Laadi tilojen käyttäjille ohjeet tilojen lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden käytöstä. Anna ohjeet erityisesti myös siitä, minne tulee olla yhteydessä mahdollisissa ongelmatilanteissa ja mitä ongelmasta tulee kertoa, jotta se pystytään paikallistamaan mahdollisimman helposti ja tekemään korjaavat toimenpiteet oikeaan paikkaan.

Kesän tarkistuslista kiinteistön käyttäjälle

Ilmoita ongelmista kiinteistön huoltoon, sammuta turhat sähkölaitteet.

 1. Jos kiinteistössä on koneellinen ilmanvaihto, älä avaa ikkunoita tai tuuleta ovea avaamalla. Se sotkee ilmanvaihdon toiminnan.
 2. Hyödynnä passiiviset keinot lämpötilan hallitsemiseksi, esimerkiksi ikkunakaihtimet. Kaihtimien suoma varjo toimii tehokkaasti auringonpaahdetta vastaan.
 3. Sammuta turhat sähkölaitteet, koska ne lämmittävät kesällä ilmaa turhaan samaan aikaan kun tiloja jäähdytetään. Turhien laitteiden sammuttamisella säästät myös samalla sähköenergiaa.
 4. Sopikaa yhteiset pelisäännöt tilojen lämpötilatasoista ja huonesäätimien käytöstä. Yksittäinen huonesäädin vaikuttaa avotoimistossa usein isomman alueen olosuhteisiin, jolloin tehtävät muutokset eivät vaikuta pelkästään yhden ihmisen viihtyvyyteen.
 5. Muista, että kesäisin huonelämpötilat voivat ja saavatkin nousta korkeammaksi kuin talvisin: +21 astetta on kesäkeleillä jopa liian viileä.

 

Lisätietoja:

Asiantuntija Harri Heinaro, Motiva Oy, puh. (09) 6122 5016, harri.heinaro(at)motiva.fi

Asiantuntija Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy, puh. (09) 6122 5026, kirsi-maaria.forssell(at)motiva.fi

Motiva Oy viestii ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta osana ympäristöministeriön rahoittamaa viestintähanketta. Hankkeen tavoitteena on saavuttaa säästöjä jäähdytysenergiankulutuksessa erityisesti liike-, toimisto- ja hoitoalan rakennuksissa viestimällä keinoista joilla rakennusten viilennys voidaan toteuttaa toimivasti ja energiatehokkaasti. Lisätietoja: www.motiva.fi/ilmastointi

Motiva Oy on valtionyhtiö, joka toimii asiantuntijana energian ja materiaalien tehokkaan käytön edistämiseksi. Motiva tuottaa luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja kestäviin valintoihin ja toimiin. Haluamme rakentaa resurssitehokasta Suomea, joka on osaava, hyvinvoiva, kilpailukykyinen ja vastuullinen.

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi