Mikkelissä tapahtuu nyt paljon

Suomen LVI-liittoon kuuluu 30 jäsenyhdistystä, jotka järjestävät tuoteuutuuksien esittelyitä, mielenkiintoisia kohdevierailuita ja luovat työelämässä tärkeitä verkostoja asiakkaiden, kollegoiden ja kilpailijoidenkin kesken. Kun liityt jäseneksemme, liityt siis paikalliseen jäsenyhdistykseen, jonka kautta olet Suomen LVI-liiton jäsen.

Paikallinen yhdistystoiminta ymmärrettävästi elää tekijöidensä elämäntilanteiden ja osallistumismahdollisuuksien mukaan. Jokainen SuLVIn jäsenyhdistys on yksilöllinen ja oman paikkakuntansa näköinen.

Mikkelin LVI-yhdistyksen, MiLVIn puheenjohtaja Kauko Vehmanen yhdessä sihteeri Henrik Sjögrenin on pistänyt tuulemaan. ”Aloitimme hyvin yksinkertaisista asioista, kuten yhteystietojen päivittämisestä. On vaikeaa kutsua ihmisiä tapaamisiin, jollei heitä tavoita”, naurahtaa Kauko ja osuu naulan kantaan – vanhentuneet yhteystiedot ovat suuri haaste lähes jokaisen järjestön tehokkaalle toiminnalle.

Tuoteuutuuksia ja mielenkiintoisia retkikohteita

Kiinnostavia tuote-esittelyitä ja kohdevierailuita on järjestetty sekä Mikkelin Rakennusmestareiden ja–insinöörien yhdistyksen kanssa, että erikseen. Tähän mennessä on muun muassa tutustuttu uusiin ilmastointikoneisiin, aurinkopaneelien toimintaan ja aurinkovoimalaan, sekä paikalliseen leijupoltolla varustettuun voimalaitokseen. ”Alkuun osallistumisprosentti oli melko heikkoa, mutta nyt lokakuussa olemme menossa tutustumaan Mikkelin paikalliseen sairaalaan ja mukaan on tulossa sellaisiakin jäseniä, jotka osallistuvat yhdistyksen tapahtumiin aivan ensimmäistä kertaa”, Kauko kertoo.

Vehmanen on muuttanut Mikkeliin Raumalta, jossa hän on toiminut myös Satakunnan LVI-yhdistyksen puheenjohtajana. Niinpä hänen on ollut mahdollista hyödyntää sosiaalisia verkostojaan. ”Tammikuussa Oras julkaisee uusia tuotteita ja he ovat luvanneet tulla pitämään Mikkelin LVI-yhdistykselle tuote-esittelyn”. Tarkkaa päivämäärää ei ole vielä tiedossa, mutta luvassa on varmasti mielenkiintoinen tilaisuus!

Muitakin suunnitelmia on. Paljon huomiota osakseen saanut haja-asutusalueiden jätevedenkäsittely ja -laitteet ovat vierailuohjelmassa keväällä ja tähän teemaan liittyviä vierailukohteita kartoitetaan parhaillaan. ”Olemme menossa jätevesisäiliön valmistajan luokse ja toki haluamme pitää yllä myös perinteitä, eli joka kesäinen kesäteatterimatka järjestetään heinäkuussa samoin kuin yhdistysten yhteinen pilkkikisa sitten ensi vuonna”.

Idearikas puheenjohtaja ja aikaansaava sihteeri ovat miettineet ensi vuodelle jo paljon toimintaa. Yhdistys pyrkii olemaan “ajan hermolla” ja valitsee esimerkiksi vierailukohteet kulloinkin ajankohtaisista aihepiireistä. Lisäksi he haluavat kasvattaa alan ja yhdistystoiminnan tunnettuutta. ”Olemme menossa paikallislehden toimituksen kanssa juttelemaan, että mitäs he voisivat meistä tai alasta kirjoittaa”, Kauko kertoo lähitulevaisuuden suunnitelmista. ”Lisäksi aiomme neuvotella myös sähkö- ja automaatiopuolen toimijoiden ja paikallisyhdistysten kanssa mahdollisesta yhteistyöstä, sillä nykyaikainen talotekniikka on näiden kaikkien osa-alueiden muodostama varsin monimutkainen kokonaisuus ja sisältää yhä useammin myös ns. älykkäitä kokonaisratkaisuja ennustavien säätöjen muodossa. Paikallisiin kiinteistöalan toimijoihin pyritään saamaan myös yhteys esimerkiksi isännöitsijätoimistojen kautta”.

Opiskelijajäsenen paikka auki

Yhden suunnitelmansa Kauko esittää pikemminkin varovaisena toiveena. ”Mikkelissä on talotekniikka-alan ammattikorkeakoulu, mutta opiskelijajäseniä meillä on hyvin vähän. Toivoisin edes yhden opiskelijajäsenen mukaan hallituksen jäseneksi. Sitä kautta kuulisimme juuri heidän toiveitaan, että mitä asioita he toivovat yhdistystoiminnalta ja mitä tavoitteita heillä on. Toki siitä syntyisi sitten vuorostaan sellainen vaikutus, että tuote-esittelyitä olisi helpompi järjestää, sillä juuri nämä nuoret osallistujat ovat haluttua kuulijakuntaa. Kaksi asiaa ruokkisi toinen toistaan, kun pääsee tutustumaan tuoteuutuuksiin ja uusiin toimintamalleihin ja omalla läsnäolollaan taas lisää sitä esittelijöiden innokkuutta tulla paikalle”. Tästä mahdollisuudesta kiinnostuneet XAMKilaiset voivat ottaa yhteyttä Kaukoon tai Henrikiin!

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi