LVI-kortiston laatiminen on yhteistyötä, jossa sinunkin mielipidettäsi arvostetaan

Rakennustieto toimii kiinteistö- ja rakentamisalan tietopalveluiden ja julkaisujen kustantajana. Rakennustiedon omistaa Rakennustietosäätiö RTS sr.

Rakennustieto toimii kiinteistö- ja rakentamisalan tietopalveluiden ja julkaisujen kustantajana. Marko Pulliainen toimii Rakennustiedon talotekniikkatiimin vetäjänä ja vastaa LVI-kortiston sisällöstä. ”Tällä hetkellä suurin osa ajastani kuluu TalotekniikkaRYL-päivityksen kanssa, lisäksi työn alla on joitain ohjekorttiprojekteja muun muassa lämpöpumppuihin liittyen”, Marko kertoo.

Ohjekortit ja yleiset laatuvaatimukset

Nykyisin kaikkia Rakennustiedon julkaisemia ohjekortteja kutsutaan RT-ohjekorteiksi. RT-tietoväylän LVI-kortistossa julkaistaan sellaiset ohjekortit, joiden sisältö on suunnattu puhtaasti esimerkiksi LVI-suunnittelijoille tai -urakoitsijoille tai joiden sisältö on muuten tarpeellista LVI-kortiston tilaajille.

RT tietoväylän arkistosta löytyy kaikki historian aikana julkaistut ohjekortit. Eli eri aikakausien ohjeistuksia, ja muun muassa vanhat Rakentamismääräyskokoelman osat löytyvät RT tietoväylän arkistosta.

Ohjekortit ovat nimensä mukaisesti ohjeita, ne eivät ole määräyksiä tai asetusten kaltaisia velvoittavia säännöksiä. Niissä esitetään hyvän rakennustavan mukaisia ratkaisuja rakentamisalalle. Rakennustiedon julkaisemissa RYLeissä puolestaan esitetään rakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia. RYLeissä esitetyt laatuvaatimukset astuvat voimaan, kun niihin viitataan sopimus- tai suunnitelma-asiakirjoissa.

Toimikunta laatii kortista ehdotuksen kommentoitavaksi

Marko Pulliainen vastaa LVI-kortiston sisällöstä.

Yksittäiset RT-ohjekortit laaditaan niitä varten perustettavissa toimikunnissa. Toimikuntaa muodostettaessa pyritään riittävän laajaan asiantuntijoiden määrään toimikunnan tehtävän vaatimalla tavalla. Toimikuntatyössä on mukana satoja alan asiantuntijoita. Osaaminen ja asiantuntemus tulee siis niiltä henkilöiltä, jotka osallistuvat RT-ohjekorttien käsikirjoittamiseen tai toimikuntatyöhön.

RT-ohjekortit lähetetään aina myös lausuntokierrokselle, jolloin kaikilla on mahdollisuus kommentoida ja vaikuttaa ohjekorttien sisältöön. LVI-aiheisten ohjekorttien lausuntokierroksista pyritään tiedottamaan suoraan eri tahoja tai esimerkiksi SuLVIn uutiskirjeiden kautta.

Isoimpana haasteena on sopivien käsikirjoittajien sekä asiantuntijoiden löytäminen RT-ohjekorttien laadintaan. Asiantuntijoilla on myös usein sangen paljon kuormaa omien yritystensä töissä, eikä aika aina saata riittää toimikuntatyöhön osallistumiseen.

Palaute ja kommentit ovat ensiarvoisen tärkeitä

Rakennustiedossa tuotetaan kattavasti tietoa rakennusalan tarpeisiin, ja avuksi tähän tarvitaan laajasti osaamista ja osallistujia myös LVI-alalta. Otan mielelläni vastaan yhteystietoja henkilöiltä, jotka haluaisivat osallistua tiedontuotantoon alan yhteiseksi hyväksi. Myös palautetta nykyisistä sisällöistä tai ehdotuksia uusista ohjekorttiaiheista voi antaa. LVI-kortistossa on ohjekortteja, jotka kaipaavat päivitystä tai niissä on ainakin osittain vanhentunutta tietoa. Huomioita tällaisista ohjekorteista voi vapaasti ilmoittaa minulle.

 

Marko Pulliainen
Rakennustieto
marko.pulliainen(at)rakennustieto.fi

Rakennustietosäätiö RTS sr on puolueeton ja yleishyödyllinen säätiö, joka omistaa Rakennustiedon. Säätiön tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Säätiötä ja sen toimintaa ohjaavat hallitus ja edustajisto, jossa koko rakennus- ja kiinteistöala on edustettuna 55 järjestön ja yhteisön kautta.
Rakennustieto toimii kiinteistö- ja rakentamisalan tietopalveluiden ja julkaisujen kustantajana. Tietopalveluita ja alan kirjallisuutta tuotetaan rakentamisen, infran, talotekniikan, sisustamisen ja kiinteistönpidon tarpeisiin sekä alan ammattilaisille että kuluttajille. Rakennustiedosta löytyvät ajankohtaiset rakennusalan säännökset, ohjeet ja tuotetiedot sekä vastaukset rakentamisen teknisiin ongelmiin. (Lähde Rakennustieto.)

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi