Lausuntopyyntö RTS-ympäristöluokituksen ylläpidon alustavat kriteerit 1.0 -ehdotus

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoja ”RTS-ympäristöluokituksen ylläpidon alustavat kriteerit 1.0 -ehdotus” -asiakokonaisuudesta. Lausuntomateriaali sisältää alustavan ehdotuksen RTS-ympäristöluokituksen uusiksi kriteereiksi olemassa oleville kiinteistöille. Kriteeristöehdotus on laadittu niin, että sisältö tukisi mahdollisimman hyvin kiinteistöpäällikön tehtäviä ja toimisi kannustimena jatkuvaan kehittämiseen.

Lausunnoissa pyydetään keskittymään ohjeen asiasisältöön ja kommentoimaan karkealla tasolla, kuuluuko tietty kriteeri mielestänne ympäristöluokitukseen ja toisaalta puuttuuko kriteeristöstä jokin oleellinen osa-alue taikka kriteeri.

Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten 10.10.2018 mennessä.

 

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi