Lausuntopyyntö: RTS-ympäristöluokituksen kriteerit toimisto- ja asuinrakennuksille

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoanne RTS ympäristöluokituksen kriteereistä rakennushankkeille. Lausuntomateriaali sisältää ehdotuksen RTS ympäristöluokituksen uusiksi kriteereiksi, jotka korvaavat vuonna 2017 laaditut kriteerit uusien hankkeiden osalta. Meneillään olevissa hankkeissa käytetään vuoden 2017 kriteeristöä. Lausunnoissa pyydetään keskittymään ohjeen asiasisältöön.

Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten Jorma Railiolle, jorma.railio(at)gmail.com 1.4.2018 mennessä.

Lausuntopyyntö kokonaisuudessaan »
Kriteeriehdotus »

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi