Lausuntopyyntö rakennuksen laserkeilausta käsittelevä ohje-ehdotus

Rakennustietosäätiö RTS sr pyytää lausuntoanne rakennuksen laserkeilausta käsittelevästä ohje-ehdotuksesta. Ohje sisältää laserkeilauksen peruskäsitteistöä, käyttötarkoituksia ja sovellusalueita rakennushankkeissa. Ohje-ehdotuksen tarkoitus on toimia perustietolähteenä laserkeilauspalveluiden tilaamisen tukena.

Pyydämme kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten 4.10.2018 mennessä.

Anna vastauksesi tällä lomakkeella.

Tutustu ohje-ehdotukseen.

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi