Lausuntopyyntö: ohje-ehdotukset hulevesirakenteista ja hulevesikasvillisuudesta

Lähetä kommenttisi Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) 27.10.  mennessä. Jorma Railio kokoaa lausunnon ja toimittaa ne SuLVIn lausuntona lausuntopyynnön tekijälle.

Rakennustieto on lähettänyt lausunnolle ohje-ehdotuksen, jossa Hulevesirakenteiden ohje-ehdotuksessa käsitellään hulevesien hallinnassa käytettäviä rakenteita, joita ovat kasvillisuus, sadevettä läpäisevät päällysteet, veden imeyttämiseen, johtamiseen, viivyttämiseen ja suodattamiseen käytettävät maastokohdat, maastoon rakennetut rakenteet ja tehdasvalmisteiset järjestelmät. Tämän ohjeen sisältö on koostettu Kuntaliiton julkaisusta Hulevesiopas.

Hulevesikasvillisuuden vastaavassa ohje-ehdotuksessa esitetään ohjeita hulevesialueiden kasvillisuuden vaikutuksista ympäristöönsä, kasvilajien valinnasta, kasvien istuttamisesta ja kylvämisestä ja kasvillisuusmatoista. Tämän ohjeen sisältö on koostettu Kuntaliiton julkaisusta Hulevesiopas.

Katso aineistot

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi