Kommentoi Talotekniikkainfon oppaita

Talotekniikkainfossa on otettu marraskuun aikana käyttöön uusi kommentointimahdollisuus. Sivujen sisältöön ja tekstien luettavuuteen voi tehdä helposti parannusehdotuksia kunkin verkkosivun alalaidassa olevan kommentointikentän kautta.

Kaikkien oppaiden päivittämistä jatketaan julkaisemisen jälkeen. Päivitysten julkaisemisväli on vielä avoin, mutta tavoitteena on katselmoida päivitystarve vuosittain, ja päättää katselmoinnin perusteella päivitystarpeesta. Näin päivitysväliksi tulee vuosi tai harvemmin. Palautetta oppaista voi antaa aina myös kunkin lopussa olevan Palaute ja versiot -sivulla olevan palautelinkin kautta. Palautteet otetaan huomioon oppaiden katselmoinnin yhteydessä päivitystarvetta arvioitaessa.

Sivuille viedään myös vuoden 2018 aikana sähköpostilla tai puhelimitse saadut kommentit ja palautteet.

Kommentointimahdollisuus on kaikilla käyttäjillä ja kommentointi on moderoitua niin, että toimitus käy kaikki kommentit läpi ennen niiden julkaisemista. Oppaan asiasisältöön liittyvien kommenttien julkaisemisen teknisenä edellytyksenä on, että kommentin antaja on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa kommenttilomakkeella. Kommentin antajan nimi julkaistaan kommentin yhteydessä, mutta sähköpostiosoite jää pelkästään toimitukselliseen käyttöön.

Mikäli sinulla on kommentteja oppaisiin, ovat ne tervetulleita.

Talotekninen teollisuus ja kauppa ry
www.talteka.fi

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi