Kommentoi RYL-ehdotuksia LVI-järjestelmien yleisistä vaatimuksista ja ilmastointijärjestelmistä

Tutustu ehdotuksiin ja kommentoi

Yleistä TalotekniikkaRYL päivityksestä

Rakennustiedon julkaisemissa RYLeissä (rakentamisen/rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset) esitetään hyvän rakennustavan mukaisen lopputuloksen kirjallinen kuvaus. RYLit edustavat koko kiinteistö‐ ja rakentamisalan käsitystä hyvästä rakennustavasta.

TalotekniikkaRYLin eri osat valmistellaan niitä varten nimetyissä työryhmissä. Työryhmiin pyydetään ja valitaan edustajia kunkin osan kannalta keskeisiltä taloteknisen rakentamisen eri osa‐alueilta. Tavoitteena on, että eri osapuolet pääsevät jo valmisteluvaiheessa työstämään yhteisesti sisältöä.

TalotekniikkaRYLiä laaditaan vaiheittain ja ensimmäiset lausunnolle lähtevät osat ovat Yhteinen osa 20 LVI‐järjestelmien yleiset vaatimukset (ns. G0‐luku TateRYL 2002:ssa) ja 21.3 Ilmastointijärjestelmät. Myöhemmin loppuvuoden 2019 aikana lausunnolle laitetaan Vesi‐ sekä viemärijärjestelmiä käsittelevät luvut.

Rakennustieto toivoo mahdollisimman paljon kommentteja ja lausuntoja TalotekniikkaRYL‐ehdotuksiin, jotta lopputulokselle saadaan mahdollisimman laaja yhteinen hyväksyntä ja konsensus.

TalotekniikkaRYL 2019 yhteinen osa 20 LVI‐järjestelmien yleiset vaatimukset

Tässä osassa esitetään kaikkia LVI‐järjestelmiä koskevat yleiset laatuvaatimukset. Kun LVI‐töitä  koskevissa asiakirjoissa viitataan jonkin LVI‐järjestelmää koskevan osan yksityiskohtaiseen laatuvaatimukseen, myös yhteisen osan 20 vaatimukset ovat aina voimassa osa‐ ja lukukohtaisten yleisten vaatimusten lisäksi.

Osassa on tyypiltään kolmenlaista tekstiä: vaatimustekstiä, ohjetekstiä, ja viitetekstiä, jotka liittyvät tuotteisiin, järjestelmien ja tuotteiden vaatimiin tiloihin, työn suoritukseen, sekä vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen.

TalotekniikkaRYL 2019 yhteinen osa 20 LVI‐järjestelmien yleiset vaatimukset (pdf)

TalotekniikkaRYL osa 21.3 Ilmastointijärjestelmät

Tässä osassa esitetään ilmastointijärjestelmien yleiset laatuvaatimukset. Sisältö on jäsennelty siten, että LVI-työselostus voidaan kirjoittaa lukujen mukaiseen järjestykseen. Tätä osaa käytetään aina TalotekniikkaRYL yhteisen osan 20 LVI-järjestelmien yleiset vaatimukset kanssa.

Kun LVI-töitä koskevissa asiakirjoissa viitataan tämän osan yksityiskohtaiseen laatuvaatimukseen, myös osaja lukukohtaiset yleiset vaatimukset ovat voimassa. Lisäksi yhteisen osan 20 vaatimukset ovat aina voimassa.

TalotekniikkaRYL osa 21.3 Ilmastointijärjestelmät (pdf)

Linkki alkuperäiseen lausuntopyyntöön.

1 VASTAUS

  1. Rfid kosteusanturit (osin myös lämpötila-anturit) pakollisiksi rakenteisiin. Valujen seuranta helppoa.
    Kosteudenhallinta helppoa.
    Halpaa kun passiivitagit 0,5-0,7€/kpl

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi