Kommentoi RTS-ympäristöluokituksen ylläpidon alustavat kriteerit 0.5 -ehdotusta

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoanne ”RTS-ympäristöluokituksen ylläpidon alustavat kriteerit 0.5 -ehdotus” -asiakokonaisuudesta. Lausuntomateriaali sisältää alustavan ehdotuksen RTS-ympäristöluokituksen uusiksi kriteereiksi olemassa oleville kiinteistöille. Kriteeristöehdotus on laadittu niin, että sisältö tukisi mahdollisimman hyvin kiinteistöpäällikön tehtäviä ja toimisi kannustimena jatkuvaan kehittämiseen.

Lausunnoissa pyydetään keskittymään ohjeen asiasisältöön ja kommentoimaan kriteereitä ja vaatimuksia sekä mahdollisesti esitettyä painoarvoa kokonaisuudessa.

Kerro mielipiteesi, ehdotuksesi tai kommentoi Rakennustietosäätiön ehdotusta tällä lomakkeella 16.1.2019 mennessä.

RTS Käyttö kriteeristö v0.5
RTS Käyttö v0.5 Yhteenveto

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi