Kommentoi RT-ohjekorttiehdotusta uimahallien suunnittelusta

Rakennustietosäätiö RTS on lähettänyt lausunnolle uimahallien suunnittelua käsittelevän RT-ohje-ehdotuksen. Ohje on tarkoitettu arkkitehdille ja pääsuunnittelijalle, ja sitä voidaan käyttää apuna hankesuunnittelun tehtävissä. Uimahallihankkeen käynnistämisestä ja kulusta valmistuu erillinen tilaajan ohje; talotekniikkaa ja vedenkäsittelyä käsitellään erillisissä LVI-ohjeissa.

Teknisesti uimahallien suunnittelu ja rakentaminen on erikoisalue, jossa on toiminnallisuuden lisäksi otettava huomioon uimahallien erityisolosuhteet. Veden haihtuvuus, suuri suhteellinen kosteus,  korkea lämpötila ja kemikaaleista aiheutuva lisärasitus asettavat ilmanvaihdolle, rakenteille, materiaaleille ja sisätilojen hygienialle erityisvaatimuksia. Energiankäytön tehokkuuteen ja elinkaarikustannuksiin on suunnittelussa kiinnitettävä huomiota yhä enemmän.

Tutustu ohje-ehdotukseen.

Kommentoi tällä lomakkeella 28.1.2019 mennessä.

 

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi