Kommentoi rakennusten purkutöiden julkisten hankintakriteereiden luonnosta

Ympäristöministeriö pyytää kommentteja rakennusten purkutöiden julkisten hankintakriteereiden luonnokseen. Kommentoi tällä lomakkeella 24.10.2019 mennessä. Me kokoamme teidän jäsenten kommentit viralliseksi lausunnoksi lausunnonpyytäjälle.

Opas sisältää vapaaehtoisia suosituksia purkuhankkeiden hankintaan. Näkökulmana on kiertotalouden edistäminen ja resurssitehokkuuden parantaminen. Opas käsittelee hankintaprosessia, kriteereitä ja sitä miten miten hankintakriteerit liittyvät olemassa oleviin säädöksiin ja suosituksiin.

Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa

Kiertotalous ei ole pelkkää jätehuoltoa. Resurssien tehokkaan käytön kannalta on parhainta, että rakennukset ja rakenteet palvelevat käytössä mahdollisimman pitkään. Purkamista tulisi harkita vain niissä tapauksissa, jolloin korjaamisen tai ylläpidon kustannukset ovat kestämättömät suhteessa niillä saatavaan palvelutasoon.

Jätteitä syntyy Suomessa noin 120 miljoonaa tonnia vuodessa. Maa-ainekset mukaan lukien rakentamisen jätteitä syntyy vuosittain noin 15 miljoonaa tonnia.

Rakentamisen jätteet on nostettu yhdeksi painopistealueeksi vuoteen 2023 ulottuvassa valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa. Suomen tavoitteena on nostaa rakennus- ja purkujätteen hyödyntämisaste materiaalina 70 prosenttiin.

Tilaajalla on suuri valta vaikuttaa siihen, miten rakennusten tai muun infrastruktuurin korjaamisessa ja purkamisessa syntyviä jätteitä käsitellään. Rakentamiseen liittyviä julkisia hankintoja tehdään vuosittain noin 7 miljardilla eurolla. Tällä summalla voidaan auttaa koko yhteiskunnan siirtymää kohti kestävää kehitystä ja kiertotaloutta.

Tutustu tarkemmin Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa luonnokseen (pdf)

 

Linkki ympäristöministeriön lausuntopalveluun. 

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi