Kommentoi RT-ohjekorttiehdotusta päiväkotien suunnittelusta

Ohje tulee korvaamaan 2010 julkaistun ohjekortin RT 96-11003 Päiväkotien suunnittelu. Päiväkotien (ja samalla perusopetuksen tilojen) ulkotiloista ja turvallisuussuunnittelusta on valmisteilla omat ohjeensa, joten niitä ei tässä ohjekortissa käsitellä kuin mainintana. Samoin valmisteilla on erillinen tilaajan ohje perusopetuksen tilahankkeista, jota voi soveltaa myös päiväkotihankkeisiin.

RTS18 38 ohjekorttiehdotus – päiväkotien suunnittelu
Kohta 9 SISÄILMA käsittelee sisäilmastoluokituksen suositusta ja ilmanlaatua.

Lähetä kommenttisi tällä lomakkeella SuLVIn lausuntoa varten 3.1.2019 mennessä.

 

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi