Kommentoi elinkaarihankkeen sopimusmalleja

Rakennustieto pyytää lausuntoja otsikon RT-ohjekorttiehdotuksista. Näiden ohjekorttien pohjalta laaditaan myös täytettävät sopimuslomakkeet Sopimuslomake.Net -palveluun.

Elinkaarihankkeiden markkinoiden kasvaessa ja kehittyessä on tilaajien, palveluntuottajien ja alan keskeisten järjestöjen edustajien toimesta nähty tarpeelliseksi luoda Kira-alalle yhtenäiset sopimusmallit. Uusien sopimusmallien tavoitteena on yhtenäistää sopimusten rakennetta kuitenkin mahdollistaen hankekohtaiset tarkennukset.

Sopimusmalliehdotukset

Elinkaarihankkeen puitesopimusmalli RTS 19:34

Elinkaarihankkeen sopimusmalli RTS 19:35

Kommentoi tällä lomakkeella

Kommentoi ehdotuksia tällä verkkolomakkeella 24.8.2019 mennessä.

Alkuperäinen lausuntopyyntö

Taustatietoja

Sopimusmallien laatimisen yhteydessä on pidetty työpaja alan toimijoiden kesken ja huomioitu työpajan tuloksena saadut palautteet ja kehittämisideat. Uusi sopimusmalli pohjautuu pääosin Asianajotoimisto Krogeruksen aikanaan laatimaan ja useammassa eri elinkaarihankkeessa viimeisen 7 vuoden aikana testattuun, kehiteltyyn ja hyväksi havaittuun sekä toimivaan sopimuspohjaan. Taustalla on myös aikanaan Kuntaliiton, RAKLIn, Rakennusteollisuus RT:n, palveluntuottajien ja sopimusjuristien laatima palvelusopimus-malli.

 

 

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi