Kiinteistöt talvikuntoon pakkaskautta odotellessa – lämmitysverkoston toiminta kannattaa tarkistaa ennen pakkasia

Ennen kunnon pakkasia kannattaa lämmitysjärjestelmän toiminta tarkastaa, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä. Hyväkuntoinen ja oikein säädetty lämmitysjärjestelmä toimii tehokkaasti – ja pitää myös lämmityskustannukset aisoissa.

Hyödynnä kiinteistön automaatio- ja seurantajärjestelmiä ja tarkista, että asetukset ja säädöt ovat kohdallaan talven lämmityskauden alkaessa. Kiinteistöhuollon kannattaa tarkistaa laitteiden toiminta ja säädöt ja tilata tarvittaessa laitehuolto paikalle, jotta kaikki on toimintakunnossa pakkasten tullessa.

“Kiinteistön energiankulutusta ja järjestelmien toimintaa kannattaa säännönmukaisesti seurata pitkin vuotta, ei vain näin lämmityskauden alussa. Seurannassa automaatio on hyvä työkalu. Ennakoimalla ja reagoimalla reippaasti ongelmatilanteisiin vältetään turhaa energiankulutusta ja rahanmenoa”, painottaa johtava asiantuntija Harri Heinaro Motiva Oy:sta.

Rakennusautomaation toiminta on myös hyvä varmentaa säännöllisillä tarkastuksilla. Historiatoimintojen avulla tarkistetaan, että järjestelmät ovat todella toimineet niille asetettujen aikataulujen mukaisesti.

”Systemaattinen kiinteistöjen energiatehokkuuden läpikäynti on erittäin hyödyllistä lämmityskauden alkaessa. Tarkistuslistat tuovat tähän tärkeän apuvälineen. Energiatehokkuuden kannalta jatkuvaa työtä on lisäksi varmistaa, että kiinteistöjen järjestelmien toiminta-ajat vastaavat käyttöä sekä hallintajärjestelmien että todellisten käyntiaikojen tasalla”, muistuttaa tekninen johtaja Mikko Somersalmi RAKLI ry:stä.

Tarkista nämä:

  • Lämmitysverkoston paisunnan toiminta ja painetasot.
  • Tarkista kesäsulut: nyt ne pitää viimeistään avata.
  • Seuraa sisälämpötiloja lämmityskauden aikana ja selvitä lämpötilaerojen syyt. Jos koko kiinteistössä on kylmää, säädä lämmityksen säätökäyrää. Jos vain yksittäisissä tiloissa on ongelmia, selvitä syy tarkemmin. Syynä voi olla tuloilman liian alhainen lämpötila, lämmitysverkoston epätasapaino tai rakenteellinen ongelma (esimerkiksi vuotava ikkuna tms.).
  • Mahdollisten huonesäätimien asetusarvot on hyvä tarkistaa lämmityskauden alussa, jotta niiden asetukset vastaavat lämmitystarvetta, ja jotta tilaa ei lämmitetä ja jäähdytetä samanaikaisesti.
  • Tarkista ilmanvaihdon oikeat tuloilmalämpötilat. Ajankohtaista tietoa on muun muassaKuntien sisäilmaverkoston suosituksissa.
  • Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton toiminta kannattaa myös tarkistaa säännöllisesti.
  • Muista tarkistaa myös ilmanvaihdon toiminta. Ilmanvaihdon ja lämmityksen on toimittava yhteen, joten myös ilmanvaihdon toiminta kannattaa tarkistaa. Erityisen tärkeää on, ettei viilennetä ja lämmitetä samaan aikaan – kesän jälkeen asetukset on hyvä tarkistaa.

Lisätietoja:

Motiva Oy
johtava asiantuntija Harri Heinaro
puh. 050 913 3679
harri.heinaro@motiva.fi

RAKLI ry
tekninen johtaja Mikko Somersalmi
puh. 040 720 7645
mikko.somersalmi@rakli.fi


Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin velvoitteiden mukaisesti viestintää eri lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuuden parantamiseksi tehdään alan toimijoista kootun Talotekniikan viestintäfoorumin kautta. Motiva koordinoi foorumin toimintaa.

Talotekniikan viestintäfoorumi

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi