FISEn hyväksymä IV- ja KVV-työnjohtajan FISE-pätevyystenttiin valmentava koulutus

  • 10.10.2023 Uusi rakentamislaki, YSE 1998 sopimusehtoja sekä KVV- ja IV-työnjohtajan pätevyydet
  • 8.11.2023 Ilmanvaihtolaitokset
  • 9.11.2023 Vesi- ja viemärilaitteistot

>> Ilmoittaudu tästä

IV- ja KVV-työnjohtajakoulutus valmentaa opiskelijan toimimaan työnjohtajana erilaisissa KVV- ja IV-projekteissa. Koulutus valmentaa opiskelijaa myös FISE-pätevyystenttiä varten. FISE pätevyys on ulkopuolisen riippumattoman tahon toteama pätevyys, joka todentaa henkilön pätevyyden (www.fise.fi).

Vuoden 2018 alusta rakentamismääräyskokoelmaan tuli muutoksia. Määräykset muuttuivat asetuksiksi. Myös maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu ja uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Jatkossa ympäristöministeriön valtuuttama toimielin antaa todistukset rakentamislaissa säädetyistä rakentamisen suunnittelu- tai työnjohtotehtävissä toimivien pätevyyksistä. Tässä verkkokoulutuksessa pyritään tuomaan esille asetusten ja uuden rakentamislain keskeiset muutokset.

Huomioi, että voit osallistua kaikkiin koulutuspäiviin tai vain osaan omien tavoitteidesi mukaisesti.

Ennakkoon  

Tutustu uuteen rakentamislakiin, YSE 1998 sopimusehtoihin, Sisäilmastoluokitus 2018:aan ja Suomen rakentamismääräyskokoelman asetuksiin (https://ym.fi/rakentamismaaraykset).  

Osallistumismaksu 

Hinta koulutuspäivistä valittaessa (alv 24% lisätään hintaan): 

Koulutuspäivää € jäsen € muu 
1  465 600
2  805 1060
3  1040 1395 

Hinta sisältää verkkoaineiston ja verkko-oppimisympäristön 12 kk:n käyttöoikeuden. Jäsenhinnan saadakseen tulee olla SuLVIn tai VSF:n jäsen ennen koulutukseen ilmoittautumista. SuLVIn jäseneksi voi hakea tästä. 

Ilmoittautuminen 

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään kaksi viikkoa ennen 1. koulutuspäivää tämän ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoita mahdollinen jäsenyytesi ilmoittautuessasi. Laskutus tapahtuu sen tiedon perusteella 1. koulutuspäivän jälkeen. 

Peruutusehdot  

Peruutukset tulee tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Jos peruutus tulee tämän jälkeen, veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. 

Tenttitietoa pätevöitymisestä kiinnostuneille 

Seuraava FISE-pätevyystentti järjestetään sähköisesti 15.11.2023 verkossa. Tenttiin ilmoittaudutaan erillisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttipäivää. Lisätietoa pätevöitymisestä, hinnoista, pätevyysvaatimuksista löydät osoitteista https://sulvi.fi/patevyydet ja https://fise.fi.

Koulutuspäivien ohjelma

10.10.2023 Uusi rakentamislaki, YSE 1998 sopimusehtoja sekä KVV- ja IV-työnjohtajan pätevyydet

8.30 Uusi rakentamislaki
– keskeinen sisältö ja muutokset
Mikko Somersalmi, RAKLI ry

9.30 Sopimusehtoja LVI-alalle
– YSE 1998 urakkasopimuksen asiakirjat ja niiden tulkinta; pätevyysjärjestys
– urakoitsijan ja tilaajan vastuut
– vastaavan työnjohtajan vastuut
Harri Fränti, Taitotalo

11.30 Lounastauko

12.00 Sopimusehtoja LVI-alalle jatkuu

13.30 Kahvitauko

13.45 FISE-pätevyys, pätevyyden hakuprosessi ja tentti-info
– KVV- ja IV-työnjohtajien ja –suunnittelijoiden vaativuusluokat ja kelpoisuuskriteerit
Samuli Könkö, SuLVI ry

14.30 Koulutuspäivä päättyy

 

8.11.2023 Ilmanvaihtolaitokset

8.15 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, Kaj Karumaa, Sweco Oy

10.00 Energiamääräysten rakenne ja linjaukset – IV-järjestelmien energiatehokkuuden parantaminen, Kaj Karumaa, Sweco Oy

11.30 Lounastauko

12.00 Ilmanvaihtolaitteiston paloturvallisuus
– tekniset ratkaisut
– tuotteiden CE –merkintä
Raimo Perttunen, Fläktwoods Oy

13.30 Kahvitauko

13.45 Ilmanvaihtolaitoksen äänitekniikkaa, Anttoni Kananen, Sitowise

15.15 Koulutuspäivä päättyy

 

9.11.2023 Vesi- ja viemärilaitteistot 

8.30 Ääneneristys ja vesi- ja viemärilaitteiden käytöstä aiheutuvien äänien ehkäiseminen, Anttoni Kananen, Sitowise

10.15 Veden laatu, putkistojärjestelmien materiaalit ja syöpyminen, N.N.

11.00 Tuotteiden kelpoisuus, N.N.

11.45 Lounastauko

12.15 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoja koskevia esimerkkejä ja tulkintoja,
Jari Pyykkönen, LVI-Inset Oy

13.45 Kahvitauko

14.00 Putkistojen pinnoitus, putkitus, sujutus ja sukitus, Tom Appelroth ja Joonas Sorvisto, Picote Oy

15.15 Koulutuspäivä päättyy

Muutokset mahdollisia