FISEn rakennus- ja pääsuunnittelijan pätevyyksiin vaativuusluokkajako V/V+

FISE otti kesällä 2016 rakennesuunnittelijoiden pätevyyksissä käyttöön vaativan vaativuusluokan jaon alaryhmiin V ja V+. Nyt vastaava jako on otettu käyttöön myös rakennussuunnittelijan ja pääsuunnittelijan pätevyyksissä.

Vaativan vaativuusluokan jaolla alaryhmiin V ja V+ halutaan varmistaa suunnittelijoiden
osaaminen laajassa ja eritasoisia tehtäviä sisältävässä vaativassa vaativuusluokassa.
Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen yhteisissä tulkintaohjeissa on esitetty vastaava
jaottelu rakenne- ja rakennusfysiikan suunnittelussa. Helsingin kaupunki on ottanut näiden
lisäksi vastaavan jaon käyttöön myös rakennussuunnittelua koskien. Rakennus- ja erityissuunnittelun vaativuus heijastuu suoraan pääsuunnittelutehtävän
vaativuuteen ja näin ollen jako on tarpeellinen myös siinä.

Koulutusvaatimukset ovat vaativan vaativuusluokan mukaiset molemmissa V ja V+
alaryhmissä. V+ alaryhmään vaaditaan vähintään neljän vuoden kokemus vastuullisesta
vaativan luokan ko. suunnittelualan suunnittelusta. FISEn kaikissa pätevyyksissä on sama
kokemusvaatimus V+ alaryhmää koskien. Tämä on linjassa rakennusvalvontojen
tulkintaohjeiden kanssa. FISE haluaa osaltaan edistää lain pohjalta muodostuvia yhtenäisiä
käytänteitä, jolloin tilaajien ja toimijoiden ylikunnallinen työ helpottuu.

Rakennesuunnittelijoiden pätevyyksissä jako on ollut käytössä reilun vuoden ajan.
Muutoksesta on saatu tilaajilta, rakennusvalvontaviranomaisilta ja rakennesuunnittelijoilta
positiivinen palaute. Tilaaja voi varmistua suunnittelijan osaamisesta edellyttämällä
tarjouksessa V+ pätevyyttä. Suunnittelija on voinut osoittaa kokemuksen kasvattaman
osaamisensa vaativan vaativuusluokan V+ alaryhmässä ennen poikkeuksellisen vaativan
luokan kokemusvaatimuksen täyttymistä.

Uusien alaryhmien pätevyysvaatimukset rakennus- ja pääsuunnittelijan pätevyyksissä on
esitetty FISEn verkkosivuilla. FISE on suoraan yhteydessä henkilöihin, joille on ennen
uudistusta todettu rakennussuunnittelijan tai pääsuunnittelijan pätevyys vaativassa
vaativuusluokassa. Tässä yhteydessä informoidaan menettelytavasta vaativan
vaativuusluokan V+ alaryhmän pätevyyden toteamiseksi.

FISEn verkkosivusto osoitteessa www.fise.fi

Lisätietoa:

Marita Mäkinen, toimitusjohtaja, FISE Oy
marita.makinen@fise.fi

Pia Selroos, lautakuntien sihteeri, SAFA ry
pia.selroos@safa.fi

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi