FINVAC – väylämme Eurooppaan

Siru Lönnqvist. Kuva: Piritta Porthan/Talotekniikka-Julkaisut Oy

Suomen LVI-liitto SuLVIn kansainväliset yhteydet on kanavoitu pääosin FINVACin kautta, joka on SuLVIn, VSF:n, LIVIn ja SIYn yhteistyöyhdistys. FINVAC on puolestaan kansainvälisten järjestöjen SCANVACin, REHVAn ja ASHRAEn jäsen.

”FINVACin hallitus uudistui maaliskuun lopuilla”, kertoo toiminnanjohtaja Siru Lönnqvist. ”Hallituksessa jatkavat Jorma Säteri (SIY), Tuomo Niemelä (LIVI) sekä minä ja Mikael Nystedt (VSF). Uusina jäseninä aloittivat SuLVIa edustavat Risto Kosonen ja Jussi Kummu. Puheenjohtajana jatkaa Olli Seppänen ja hallituksen ulkopuolisina asiantuntijoina Tiina Strand (SuLVI) ja Mervi Ahola (SIY)”.

Toimeksiantoja sekä ympäristöministeriöstä että REHVAlta

Edessä on kiireinen kevät, sillä toimeksiantoja on saatu niin Suomen ympäristöministeriöltä kuin eurooppalaiselta LVI-järjestöjen katto-organisaatiolta REHVAltakin.
”Keräsimme ympäristöministeriön toimeksiannosta palautetta ilmanvaihdon mitoituksen oppaista, Sisäilmasto ja ilmanvaihto-oppaasta sekä asetuksesta uuden rakennuksen sisäilmastolle ja ilmanvaihdolle. Saimme hyviä kommentteja sekä palautekyselyn että käytyjen keskusteluiden kautta”, Siru kiittää.

Palauteseminaari järjestetään syyskuun lopussa ja raportti on toimitettava ympäristöministeriölle marraskuun loppuun mennessä, joten seuraavaksi työryhmät ryhtyvät päivittämään mitoitusoppaita ja tekevät yhteenvedot asetuksen ja Sisäilmasto ja ilmanvaihto-oppaan täsmennys- ja kehitystarpeista.

”Suurimmaksi osaksi oppaista saamamme palaute on ollut positiivista. Asetuksen osalta moni kokee yhä, että aiempi tilanne, jolloin ohjeet olivat rakennusmääräyksen yhteydessä, oli helpompi. Tämä kuitenkin antoi ohjeille ikään kuin korkeamman statuksen. Uusien asetusten tavoite oli yhtenäistää ja helpottaa työtä antamalla myös lisää vapautta suunnitteluun. Käytännössä kompasteluita on kuitenkin tullut, mutta onhan tilanne vielä suhteellisen uusi”, Siru tiivistää.

REHVA puolestaan kartoittaa tietoja rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) myötä tulevien vaatimusten ja laatukriteerien taustaksi. ”Ensimmäinen kartoitus koski IV-tarkastuksia ja niiden erilaisia toteutustapoja eri EU-maissa. Toisessa kyselyssä aiheena on nk. Building renovation passport. Tämä olisi vapaaehtoinen, energiatodistuksia täydentävä dokumentti, joka ohjeistaisi pitkän aikavälin vaiheittaista korjaussuunnitelmaa rakennuksille, tavoitteena parantaa rakennuksen energiatehokkuutta”.

Toukokuussa CLIMA, REHVAn kokous ja opiskelijakilpailu

Edessä on myös REHVAn vuosikokous CLIMA -konferenssin yhteydessä. ”Vuosikokouksen yhteydessä myös eri työryhmät tapaavat toisiaan. Meitä on lähdössä melko vakiintunut ydinryhmä paikalle, kukin osallistuu oman vastuualueensa tapaamisiin”. Siru kehuu kokousta ja keskusteluita merkittäväksi kokemukseksi ja toivoo lisää henkilöitä edustamaan FINVACia. ”Eurooppalaisen kattojärjestön kokouksiin osallistuminen on aivan samoin yhdistystoimintaa kuin oman paikallisen yhdistyksen toimintaan osallistuminenkin”.
Yhtenä odotettuna kohokohtana on REHVAn opiskelijakilpailu, jossa Suomea edustaa Aleksi Mäki, työllään Demand response of space heating using model predictive control in an office building. ”Työssä on analysoitu kysyntäjoustoa mallipohjaisella menetelmällä ja lisäksi optimointia hyödyntäen. Se myös liittyy samaan projektiin ja aihealueeseen kuin edellisvuonna kilpailun voittaneen Kristian Martinin työ”.

SCANVAC palkitsee keväällä nuoren tutkijan

REHVAn kokouksen yhteydessä kokoontuvat myös Pohjoismaiden LVI-järjestöjen liiton, SCANVACin edustajat omaan vuosikokoukseensa. Vuosikokouksessa valitaan seuraava hallitus ja suunnitellaan tulevan vuoden yhteistä toimintaa. Keskeisimmät tapahtumat ovat vuonna 2020 järjestettävä RoomVent (Torino, Italia) sekä 2021 järjestettävä Cold Climate HVAC (Tallinna, Viro). ”Lisäksi jaamme tänä keväänä nuoren tutkijan palkinnon”, kertoo Siru, joka toimii myös SCANVACin toiminnanjohtajana. ”Ehdotuksia pyydettiin kaikista pohjoismaalaisista yliopistoista ja toivon, että pääsemme kokouksemme jälkeen julkistamaan palkinnonsaajan nimen”.

FINVAC – The Finnish Association of HVAC Societies
SCANVAC – Scandinavian Associations of HVAC Engineers
REHVA – Federation of European Heating and Airconditioning Associations

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi