Esittelyssä Tampereen LVI-yhdistys, TaLVI

Kalle Kanninen vaihto-oppilasaikanaan Etelä-Afrikan rajalla.

Vuoden 2017 liittokokouksessa ”Vuoden LVI-yhdistyksen” tittelin nappasi Tampereen LVI-yhdistys,TaLVI. TaLVI on tehnyt aktiivista jäsenhankintaa ja sen aktiiviset hallituksen jäsenet ansaitsivat palkinnon kiitoksena työstään yhdistystoiminnan hyväksi.

Kalle Kanninen

Hei Kalle Kanninen, kauanko olet toiminut TaLVIn puheenjohtajana?

Olen toiminut TaLVIn puheenjohtajana kaksi vuotta, vuoden 2017 alusta lähtien.

Mitä asioita ajat puheenjohtajana?

Pyritään siihen, että järjestettäviin tapahtumiin olisi helppo tulla, siitä olisi lisäarvoa ja vastapainoa omalle työlle. Toiminta muutenkin olisi helposti lähestyttävää ja mielenkiintoista.

Ketä teillä on jäsenenä, siis millaisia ammatteja, ikäluokkia edustettuna yleisimmin?

Yhdistyksen jäseninä on yrittäjiä, suunnittelijoita, valvojia, työnjohtajia, konsultteja, myyjiä, opettajia, opiskelijoita, eläkeläisiä ja oikeastaan kaikista alaan liittyvistä tehtävistä. Ikäjakauma on hieman tasaantunut nyt kun opiskelijoita on saatu mukavasti yhdistystoimintaan mukaan.

Millaisia tapahtumia järjestätte jäsenillenne?

Jäsenille järjestetään erilaisia kohdevierailuja tekniikaltaan kiinnostaviin kohteisiin,
virkistäytymistapahtumia, messumatkoja, koulutusta ja vuosittainen teatteri-ilta.

Miten keräätte varoja toimintaanne?

Mainospaikkojen myynnillä yhdistyksen sivuille ja tiedotteisiin.

Kenen paikallisten toimijoiden kanssa teette yhteistyötä?

Yhteistyötä tehdään paikallisten yritysten, yhdistysten, viranomaisten ja oppilaitoksien
kanssa.
Yhdistystoiminta on jäsenten yhteistä toimintaa, halua vaikuttaa oman alan säätelyyn ja
verkostoitua oman alan ammattilaisten kesken. Ihmisillä on luonnollinen tarve kuulua joukkoon ja usein moni on liittynyt yhdistystoimintaan mukaan niinkin yksinkertaisesta syystä, että häntä on pyydetty. Pitkällä tähtäimellä jäsenet ovat yhdistyksen tärkein resurssi ja uudet ihmiset pitävät toiminnan elävänä, he tuovat mukanaan
kokonaan uusia verkostoja, joista hyötyvät pitkällä tähtäimellä kaikki.

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi