Esittelyssä Etelä-Pohjanmaan LVI-yhdistys, EPoLVI

Petri Haakana, EPoLVIn puheenjohtaja

Hei Petri Haakana, kauanko olet toiminut jäsenyhdistyksen puheenjohtajana?
EPoLVIn puheenjohtajana aloitin vuoden 2017 alusta.

Mitä asioita ajat puheenjohtajana?
Mielestäni on tärkeää, että LVI-yhdistyksen toiminta on aktiivista, monipuolista, kiinnostavaa ja että sillä on myös jatkuvuutta tulevaisuuteen. Tänä vuonna olemme panostaneet etenkin nuorien uusien jäsenien tavoittamiseen rekrytointikampanjalla. Pidän hyvänä suuntana myös yhteistyötä eri LVI-yhdistysten kesken.

Ketä teillä on jäseninä EPoLVIssa?
Uskon, että koko LVI-ala on edustettuna melko kirjavasti ammattien puolesta EPoLVIn
jäsenistössä. Rekrytointikampanja on tuonut yhdistykseen uusia jäseniä ja hallituskin
on kokenut melkoisen nuorennusleikkauksen. Yhdistyksen toiminnan jatkuvuudenkin
takia on tärkeää saada nuoria jäseniä mukaan, mutta yhtä tärkeää on saada kuulla ja vaihtaa mielipiteitä alasta vanhempien ”jermujen” kanssa.

Millaisia tapahtumia järjestätte jäsenillenne?
Näkyvin ja useimmiten toistuva tapahtuma on noin 7 kertaa vuodessa järjestettävä
kuukausikokous. Nämä kokoukset ovat ensiarvoisen tärkeitä keskustelufoorumeja
niin jäsenillemme kuin illan isännillekin, jotka saavat usein suoran pohojalaasen palautteen
edustamistaan LVI-alan tuotteista. Yhdistyksellä on tavoitteena järjestää ainakin
yksi kotimaan- ja yksi ulkomaanmatka/tehdasvierailu vuosittain. Esimerkiksi marraskuussa teemme yhdessä Keski-Pohjanmaan LVI-yhdistyksen kanssa reissun Amsterdamiin LVI-messuille. Lisäksi järjestämme koulutuksia yhdistyksen jäsenien toiveiden mukaan.

Miten keräätte varoja toimintaanne?
Osan tuloista keräämme jäsenmaksuilla. Yhteistyökumppanimme tukevat toimintaamme
kotisivuillamme (www.epolvi.fi) näkyvillä mainosbannereilla.

Kenen paikallisten toimijoiden kanssa teette yhteistyötä?
Hotelli Alma, Kuljetusliikenne Kuni, Mainostoimisto BSTR Luova Konttori, paikalliset
matkatoimistot sekä kotisivuillamme näkyvät yhdistystämme toimintaa tukevat
yhteistyökumppanit.

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi