Energiatodistuksen laatijan koulutus, perustaso

8.5.2018 Helsinki, Hotelli Seurahuone

Energiatodistuksen laatijan pätevyyttä voi hakea vain osallistumalla energiatodistuksen laatijan pätevyystenttiin. Tenttiin voi valmistautua osallistumalla SuLVIn pätevyystenttiin valmentavaan koulutukseen. Kouluttajana toimii TkL Mika Vuolle.

Koulutuksen ennakkomateriaalina on hallituksen esitys energiatodistuslaista sekä ko. materiaalista laadittuja kysymyksiä. Kysymykset on laadittu tukemaan ennakkomateriaaliin tutustumista ja sen ymmärtämistä. Vastauksia ei palauteta.

Koulutuspäivänä käydään aluksi läpi keskeiset osat energiatodistuslaista ja -asetuksesta sekä käsitellään ennakkomateriaalista esille nousseita aiheita ja kysymyksiä. Pääpaino koulutuksessa on energiatodistuksen laadinnassa.
Koulutuspäivässä saat tietoa myös energiatodistuksen laatijan pätevyyksistä, tentistä ja pätevyyden hakuprosessista.

Tarvitset koulutukseen mukaan oman kannettavan tietokoneen.

Hinta

Koulutuspäivän hinta on SuLVIn ja VSF:n jäsenille 420 € + alv 24 % ja muille 560 € + alv 24 %. Jäsenhinnan saadakseen tulee olla SuLVIn tai VSF:n jäsen ennen koulutukseen ilmoittautumista. Ilmoita mahdollinen jäsenyytesi ilmoittautuessasi. Laskutus tapahtuu sen tiedon perusteella.
Hinta sisältää lounaan ja kahvitukset, verkkoaineiston SuLVI Moodlessa, verkkoympäristön 12 kk:n käyttöoikeuden.

Peruutusehdot

Peruutukset tulee tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Mikäli peruutus tulee tämän jälkeen, veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan.

Lisätietoja

sulvi@sulvi.fi

Ohjelma

9:00 Energiatodistuslaki ja 1.1.2018 voimaan tullut energiatodistusasetus
9:45 Kahvitauko
10:00 Energiatodistuksen laadinta
– Ilmanvaihtojärjestelmän lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde
– Järjestelmälaskenta
– Maalämpöpumppu teho-osuuden vaikutus energialaskentaan
11:45 Lounas
12:30 Energiatodistuksen laadinta jatkuu
13:00 Olemassa olevan pientalon energiatodistuksen laadinta
– Rakennuksen havainnointi
– Energiantehostamistoimenpide-ehdotukset
13:45 Kahvitauko
14:00 Olemassa olevan pientalon energiatodistuksen laadinta jatkuu
14:45 Takan, ilmalämpöpumpun ja aurinkokeräimen käsittely laskennassa
15:15 Olemassa olevan jäähdytetyn rakennuksen vaihtoehtoinen
laskentamenetelmä
15:45 Tietoa energiatodistuksen laatijan pätevyydestä, tentistä ja pätevyyden hausta

 

Tentti-info

Seuraava energiatodistuksen laatijan FISE-pätevyystentti järjestetään 25.5.2018 Helsingissä ja Jyväskylässä. Tenttiin ilmoittaudutaan erillisellä ET-tentti- ja pätevyydenhakulomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttipäivää. Lisätietoa pätevöitymisestä, hinnoista, pätevyysvaatimuksista ja tentistä myös FISEn sivuilta.

Ilmoittaudu Energiatodistuksen laatijan koulutukseen klikkaamalla tätä linkkiä.

Koulutuspäivään otetaan enintään 30 osallistujaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.