Energiateollisuus: Kaukolämmön liittymisvelvoite tarpeeton

Energia-alaa edustava Energiateollisuus (ET) ehdottaa, että kuntien mahdollisuus velvoittaa asemakaavalla uudisrakentaja liittymään kaukolämpöön poistetaan laista.

– Hyvin toimiva kilpailu lämmitysmarkkinoilla on paras keino edistää energiatehokkaiden lämmitysmuotojen yleistymistä. Kilpailluilla markkinoilla asiakas päättää, minkä lämmitysmuodon hän valitsee, ET:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä painotti keskiviikkona Kaukolämpöpäivillä Hämeenlinnassa.

– Markkinaehtoiset lämmitysmarkkinat takaavat asiakkaalle kohtuullisen hinnoittelun. Eri lämmitysmuotoja ei ole myöskään tarpeen asettaa vastakkain tai ensisijaisiksi.

Kaukolämpöalalla liittymisvelvoite koetaan Leskelän mukaan jopa imagoa heikentävänä. Myös kilpailuviranomainen on viitannut velvoitteeseen kannanotoissaan.

Liittymisvelvoite ei ole pykälän nimestä huolimatta ehdoton, kun rakentaja on voinut valita myös normaalia energiatehokkaammat rakenteet tai uusiutuviin energialähteisiin perustuvan lämmitysmuodon.

– Uudisrakentamisessa kaukolämmön markkinaosuus on kuitenkin yli 60 prosenttia. Rakentajat ovat päätyneet kaukolämpöön, koska se on taloudellista, ympäristöystävällistä ja luotettavaa, Leskelä huomauttaa.

Ympäristöministeriössä on käynnissä laaja lainsäädäntöhanke, jonka myötä Suomi siirtyy noudattamaan uudisrakentamisessa EU:n yhteisiä lähes nollaenergiatavoitteita. Lisäksi kaikki rakentamista koskevat asetukset uusitaan vuoteen 2018 mennessä.

– Ehdotuksemme sopii hyvin maankäyttö- ja rakennuslain osittaisuudistukseen. Esitys tukee myös hallituksen rakentamisen normitalkoot -kärkihanketta, arvioi ET:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Energiateollisuuden kaksipäiväisille kaukolämpöpäiville Hämeenlinnassa osallistuu yli 300 osanottajaa. Teemana on tulevaisuuden asiakkuus, kaupunkikehitys ja kunnallinen omistajapolitiikka.

LVI-suunnittelija mukaan jo hankkeen luonnosvaiheessa

Energia-alaa edustava Energiateollisuus (ET) ehdotti 23.8. julkaistussa tiedotteessaan, että kuntien mahdollisuus velvoittaa asemakaavalla uudisrakentaja liittymään kaukolämpöön, poistetaan laista. Mikäli liittymisvelvoite poistuisi, on entistä tärkeämpää päättää kohteen lämmitysjärjestelmä jo hankkeen luonnosvaiheessa, kun pääsuunnittelija ja tilaaja tekevät tilavarauksia.

LVI-suunnittelijoiden osaaminen korostuu vahvasti, jotta tilavaraukset kohteeseen valittavalle lämmitysjärjestelmälle ovat oikeat.  Rakennukset kuluttavat noin 30 prosenttia Suomen loppuenergiankäytöstä. Kehitys lisää merkittävästi kuluttajien mahdollisuutta valita lämmitysmuotonsa.

Talotekniikan keskeisin osa on LVI-tekniikka. LVI-tekniikan tavoitteena on energiatehokas, terveellinen ja viihtyisä asuminen. LVI-alan ammattilainen työskentelee puhtaamman tulevaisuuden puolesta suunnittelemalla tai toteuttamalla energiatehokkaita ja kestäviä ratkaisuja.

 

Juttua muokattu 29.8. lisäämällä Suomen LVI-liiton näkemys Energiateollisuuden tiedotteeseen.

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi