Ilmanvaihdon mitoituksen perusteet

FINVAC on tehnyt kaksi opasta (opas asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitukseen ja opas ilmanvaihdon mitoitukseen muissa kuin asuinrakennuksissa) ympäristöministeriön sisäilmasto ja ilmanvaihtoasetuksen (2018) tueksi.

Oppaat ovat osa loppuraporttia Ilmanvaihdon mitoituksen perusteet -hanke, loppuraportti 2018 (pdf). Ympäristöministeriön sivusto voimassa olevaan rakentamismääryskokoelmaan.

Asetus ja muut oppaat

 

 

FINVAC, Suomen LVI-liitto SuLVI, VSF ja Sisäilmayhdistys päivittivät vuoden 2012 RakMK D2:n ilmanvaihtomäärien taulukot (D2-2012 taulukot 1-11) ympäristöministeriön toimeksiannosta. Hankkeen tulokset (raportti ja opasluonnokset) luovutettiin ympäristöministeriölle 30.11.2017.

Projektin etenemistä, taustatietoja, ilmanvaihdon vaikutuksia, standardeja ja hankkeen toteutusta kuvaa hankkeen loppuraportti.

Tausta-aineistoa

Työpajojen esitysmateriaalit

21.8.2017
21.8.2017 Asuntoilmanvaihto-työpajan ohjelma

23.8.2017

23.8.2017 Muiden kuin asuinrakennusten ilmanvaihto -työpajan ohjelma