Asuminen on mukavaa, kun ilmanvaihto toimii

Huomaamattomasti mutta luotettavasti toimiva ilmanvaihto on asukkaiden näkökulmasta miellyttävä. Hyvä ilmanvaihto mukautuu asukkaiden erilaisiin tarpeisiin perheen koon, työaikojen ja muiden elintapojen mukaan. Asuntokohtainen ilmanvaihdon säätömahdollisuus tuo myös kustannussäästöjä.

“Asukkaiden määrä asunnossa voi vaihdella vaikkapa vuorokauden tai vuodenajan mukaan. Ilmanvaihdolle vaihteleva henkilökuormitus tuo erilaisia asuntokohtaisia vaatimuksia. Ihmisten yhä yksilöllisempi elämänrytmi ja vakioaikataulun mukaan toimiva ilmanvaihto eivät ole paras yhdistelmä. Huoneistokohtainen, parhaimmassa tapauksessa kosteus- ja hiilidioksidianturein varustettu ilmanvaihto taas pystyy vastaamaan asukkaiden vaihteleviin tarpeisiin”, muistuttaa asiantuntija Päivi Suur-Uski valtion kestävän kehityksen yhtiöstä Motivasta.

Ilmanvaihto vaatii huolto- ja säätötoimia

Ilmanvaihtoa on säädettävä vuodenaikojen vaihtelun mukaisesti. Kuuman kesän ja kylmän talven asetukset eivät voi olla samat. Lisäksi erilaisilla ilmanvaihtojärjestelmillä säätö- ja huoltotoimet ovat erilaisia, ja ne voi tarkistaa ilmanvaihtojärjestelmän käyttöohjeesta.

Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ja koneellisella poistolla täydennetyissä ratkaisuissa pärjätään säätämällä tulo- ja korvausilmaventtiileitä vuodenajan tarpeiden mukaisesti. Jos venttiileissä on käytössä suodattimia, niin nekin on puhdistettava tai vaihdettava säännöllisesti. Sen sijaan poistoilmaventtiilien asetusta ei saa muuttaa koneellisen poiston ratkaisuissa, mutta venttiilien puhdistus on silti tarpeen. Kokonaan koneellisissa ratkaisuissa ei saa muutella tulo- eikä poistoilmaventtiileiden asetuksia, mutta venttiilien ja suodattimien puhdistuksesta on huolehdittava.

“Kausityöt ilmanvaihdon eri ratkaisuissa ovat erilaisia, ja siksi erityisesti taloyhtiöissä on tärkeää, että asukkaita säännöllisesti muistutetaan ilmanvaihdon oikeasta käytöstä ja siitä, mitkä huollot ovat asukkaan tehtävissä”, Suur-Uski painottaa.

Motiva on työstänyt ohjeet sekä huoltotoimiin että asukastiedotteisiin.

Ilmanvaihdon uudistaminen tuo monia hyötyjä

Ilmanvaihtojärjestelmän hyvä ylläpito ja uudistaminen on usein asukkaiden kannalta investointi asumisviihtyvyyteen ja -terveyteen. Samalla kuitataan hyödyt asumisen energiatehokkuuteen ja energiakuluihin. Aikansa eläneen ilmanvaihtoratkaisun päivittäminen on kannattavaa sekä sisäilman laadun että kustannusten kannalta.

“Liian monessa asunnossa on tässä puutteita, ja korvausilmaa tulee rakenteiden tai postiluukun kautta. Jokaisen kannattaa kotonaan katsoa, mistä ilmaa tulee ja mistä sitä poistuu. Ei ole yhdentekevää, millaista ilmaa hengitämme”, muistuttaa Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja Mervi Ahola.

Modernit tarpeenmukaiset ilmanvaihtoratkaisut säästävät merkittävästi energiaa ja tarjoavat usein mukavimmat olosuhteet asumiseen. Koneellisen poistoilmanvaihdon kohteissa investointi ilmanvaihdon lämmöntalteenottoon tuo säästöjä energiakuluihin ja usein myös asuinmukavuus paranee, kun ilmanvaihto tulee säädettyä kuntoon ja siirtyy entistä tarkempaan seurantaan.

“Nykyaikainen tarpeenmukainen ilmanvaihto tuottaa puhtaan ja terveellisen sisäilman asukkaan asumisen rytmin mukaan sinne, missä sitä tarvitaan ja laskee tehoa silloin, kun ilmanvaihtoon on vähäisempi tarve”, toteaa johtaja Juhani Hyvärinen Taltekasta.

Lämmöntalteenotolla varustetussa ilmanvaihdossa voi olla myös uudistamisen paikka, jos laitteisto on palvellut ja vuosikymmeniä. Uudet laitteet tarjoavat sekä parempaa hyötysuhdetta lämmöntalteenotossa että parempia säätöominaisuuksia. Lisäksi säästetään puhaltimien sähkönkulutuksessa, tuloilman lämmityksessä ja parannetaan asumisen energiatehokkuutta.

Ilmanvaihdon merkitys asumisen viihtyvyyteen ja osana talon lämmitysjärjestelmän kokonaisuutta jää usein liian vähälle huomiolle. Asuntoyhteisön hallituksen ja omakotitalon omistajan pitää arvioida, onko ilmanvaihtoratkaisu ajan tasalla ja asumisen tarpeiden mukainen vai seuraava uudistamisen kohde.

Lisätietoa järjestelmäkohtaisista ohjeista ja asukastiedotemallit:

Ilmanvaihdon huoltotoimenpiteet

Asukastiedotemallit:
Energiaeksperttitoiminta

Lue lisää ilmanvaihdosta Sisäilmayhdistyksen sivuilta:
Hyvin toimiva ilmanvaihto ylläpitää hyvää sisäilman laatua

Lue lisää ilmanvaihdon korjausratkaisuista Talotekniikkainfo-sivuilta:
Ilmanvaihdon korjausratkaisuja

Lisätietoja:

Motiva Oy
asiantuntija Päivi Suur-Uski
puh. 044 300 1369
paivi.suur-uski@motiva.fi

Motiva Oy
asiantuntija Kirsi-Maaria Forssell
puh. 0400 464 787
kirsi-maaria.forssell@motiva.fi

Sisäilmayhdistys ry
toiminnanjohtaja Mervi Ahola
puh. 050 584 8442
mervi.ahola@sisailmayhdistys.fi

Talteka
johtaja Juhani Hyvärinen
puh. 040 745 7907
juhani.hyvarinen@talteka.fi


Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin velvoitteiden mukaisesti viestintää eri lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuuden parantamiseksi tehdään alan toimijoista kootun Talotekniikan viestintäfoorumin kautta. Motiva koordinoi foorumin toimintaa.

Talotekniikan viestintäfoorumi

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi