Suomen LVI-liitto SuLVI ry.n järjestämien arvontojen säännöt

1. Arvonnan järjestäjä

Suomen LVI-liitto SuLVI ry.
Sitratori 5
00420 HELSINKI
puh. (09) 566 0090
Y-tunnus: 0116963-3

2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus

Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä kerrotaan selvästi aina kyseisen arvonnan yhteydessä.

Arvontaan voivat osallistua kaikki kyseisen arvonnan yhteydessä mainitut henkilöt, pois lukien Suomen LVI-liitto SuLVIn ja sen yhteistyökumppaneiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen. Arvontaan osallistuminen ei edellytä ostamista tai jäseneksi liittymistä.

Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on Suomen LVI-liitto SuLVIlla oikeus hylätä osallistuminen.

3. Voittajien valitseminen ja ajankohta

Arvonnan voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken ja arvonnan päivämäärä ilmoitetaan kyseisen arvonnan yhteydessä. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti osallistujan antamien yhteystietojen pohjalta. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa, on Suomen LVI-liitto SuLVIlla oikeus valita tilalle toinen voittaja.

4. Palkinnot

Arvonnan palkinnot on määritelty kyseisen arvonnan yhteydessä. Palkintoa ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan.

5. Henkilötietojen käsittely

Käsittelemme arvontaan osallistuvien tietoja ainoastaan arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Emme luovuta osallistujien tietoja kolmansille tahoille emmekä käytä näitä suoramarkkinointiin.

Suomen LVI-liitto SuLVI ry. pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.